تبیان، دستیار زندگی
مرموز ترن مخلوقات آفریدگار، درختان هستند، اما گاهی درخت هایی را می بینیم که شاید باورش برای ما سخت باشد که آنها درخت هستند یا غول های گیاهی، تو چی فکر می کنی به نظر تو این عکس ها مربوط به غول های درختی نیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غول های درختی!

مرموز ترن مخلوقات آفریدگار، درختان هستند، اما گاهی درخت هایی را می بینیم که شاید باورش برای ما سخت باشد که آنها درخت هستند شاید دیدن این درخت ها ما را به یاد غول های گیاهی می اندازد ، تو چی فکر می کنی ؟ این عکس ها مربوط به غول های درختی است ، ببینید و نظرتان را بگویید...

 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی
 • غول های درختی
  غول های درختی

تهیه و تنظیم برای تبیان: خرازی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.