تبیان، دستیار زندگی
شهید مطهری می فرمودند همه مشکلات من با این تفسیر حل می شد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفسیری که فقط با فکر نوشته نشد!

آیت الله امجد

المیزان در بیان و بنان استاد آیت الله امجد

• المیزان و ما ادراک المیزان، همین المیزان برای شما بس است اگر هیچ کتاب دینی را نخوانید و فقط المیزان را بخوانید برای شما کفایت می کند هیچ کتابی قابل مقایسه با المیزان نیست من خودم ا گر قدر می دانستم همه کارهایم را تعطیل می کردم و المیزان می خواندم و بحث می کردم.

• تفسیر قرآن را در دو حالت داریم :

اول: ظاهر قرآن که برای تفسیر به آن احتیاج به علم، برهان عقلی و قول معصوم داریم.

دوم: تفسیر باطن قرآن که برای آن احتیاج به عرفان قلبی، علم حضوری و سنت معصومین داریم.

• شهید مطهری می گوید تفسیر المیزان همه اش با فکر نوشته نشده، بلکه الهامات است، و همه مشکلات من با المیزان حل می شود.

• ولیّ (مطلق الهی) و ولیّ فقیه دو چیز متفاوت اند، ولیّ اگر به چیزی حکم کند بی برو و برگرد آن حکم درست است، مثلا اگر گفت این طلاست قطعا و یقینا طلاست. اما ولیّ فقیه مسئله را بررسی نموده و با کارشناسان مختلف مشورت نموده و در نهایت حکم می دهد زیرا نظر کارشناس مقدم است، اما ولیّ الهی احتیاج به کارشناس ندارد و به هر چه حکم بدهد همان درست است.

• ممکن است انسان هزار انا انزلنا را در یک ساعت بخواند، طی زمان برای ما قابل لمس نیست اما می دانیم که می توان از زمان کم استفاده بسیار کرد، علامه فقط در 20 سال المیزان را نوشته که 1000 سال ارزش دارد .

• احدی در معارف مانند علی علیه السلام سخن نگفته اما تا رسول خدا صلی الله علیه و اله بود علی علیه السلام سخن نگفت یعنی شرط ادب را در مقابل استاد رعایت نمود.

• در خصوص علوم قرآن هزاران کتاب وجود دارد و چون مطالب زیاد و وقت کم است انسان باید به جوهر علوم اکتفا کند.

• شهید مطهری می گوید تفسیر المیزان با فکر نوشته نشده، بلکه الهامات است، و همه مشکلات من با المیزان حل می شود.

• فقیه اصطلاحی نمی تواند تفسیر بنویسد، بلکه باید با فلسفه و کلام آشنا باشد.

• کتاب تسنیم تفسیر آیت الله جوادی آملی است و هم شرح المیزان است.

• برهان ، نور الثقلین ، صافی، اصفی، تفسیر روایی هستند ، تفسیر روایی عمدتا بیان تاویلات و تطبیق های قرآن است.

• در تفسیر مجمع البیان به بیان اقوال مختلف به ویژه در ارتباط با مباحث ادبی قرآن پرداخته است.

• تفسیرآقا نور تفسیری عقلی است.

• تفسیر بسیار ارزشمند تسنیم علاوه بر مزایای فراوانی که دارد شرحی بر المیزان هم هست .

• تفسیر المیزان تفسیر بسیار جامع و بی نظیر است.

• مثنوی اگر بصورت نثر در بیاید، بهترین کتاب تدریس فلسفی، کلامی، عرفانی و اخلاقی است.

• بحث های بسیار مفیدی در مورد قرآن در کتاب "قرآن در قرآن"حضرت آیه الله جوادی مطرح شده است خواندن این کتاب بسیار می تواند برای دانشجویان سودمند باشد علیکم بال"قرآن در قرآن"

• هر چه بخواهید در تراوش قلم های المیزان پیدا می شود . آقای مطهری فرمود : تا 200 سال دیگرنمی دانند علامه کیست ، این را به خاطر برخی که باور نمی کنند فرموده وگرنه می فرمود تا 1000 سال دیگر. اگر قرنها بگذرد چون علامه طباطبائی پیدا نمی شود.

علما نمی گفتند درس داریم، می گفتند بحث داریم. نمی گفتند اشکال دارد، می گفتند سهو القلم است، قلم اشتباه کرده. بحث و نقد ارزش دارد، توهین هیچ ارزشی ندارد. ادب خیلی مهم است. آیت الله جوادی آملی در ادب خیلی موفق هستند و آن را از استادان خود، چون علامه طباطبایی آموخته اند.

• به علامه طباطبایی بسیار توهین کردند، ایشان یک کلمه به کسی چیزی نگفت.یک نفر بر علیه المیزان کتابی نوشته بود، برای آمرزش او دعا کردند، و گفتند :" المیزان اشکال دارد، ولی نه اینقدر" این ها مظهر رحمت اند.

• علامه حلی برای فتوا در طهارت چاه، برای اینکه هوی و هوس او در رای او تاثیر نکند چاه منزل خودش را بست.

• خدایا بخل و حسد و کینه و تمام این نجاسات اخلاقی را از ما بگیر و ما را طاهر و مطهر گردان تا قرآن را بهتر بفهمیم .

تنظیم برای تبیان: شکوری