تبیان، دستیار زندگی
سواری که مقابل او ایستاده بود از اسب به زیر افتاد. تیر به سوار دیگر که پشت سر او ایستاده بود خورد و او نیز بر زمین افتاد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خورشید شاه (16)

حیله های مهران وزیر قسمت هشتم

خورشید شاه

سواری که مقابل او ایستاده بود از اسب به زیر افتاد. تیر به سوار دیگر که پشت سر او ایستاده بود خورد و او نیز بر زمین افتاد. هر تیری که فرخ روز در کمان می گذاشت، دو نفر از سپاه شیرافکن را از پای در می آورد. در پایان روز، پنجاه مرد از سپاه شیرافکن از پای در آمده بودند. چون شب رسید، گروهی از جوانان شهر با گوشت و نان و حلوا و آب، به محله سنگی آمدند تا سپاه خورشید شاه را یاری کنند و از خدمتکاران او باشند. آن شب تا صبح، یاران خورشید شاه به چهار صد مرد رسید. این خبر که به گوش فغفور رسید، خونش به جوش آمد و گفت: دیری نباشد که همه مردم شهر گرد خورشید شاه جمع شوند و لشکر من نتواند به جنگ ایشان رود.

او مهران را خواست تا حیله ای به کار بندند.

مهران گفت: با این قوم عیار نمی توانیم جنگ کنیم که در یک روز، پنجاه پهلوان از ما بکشتند و ما هیچ از آنها نکشتیم. باید که هیزم بسیار گرد آوریم و بر سر کوچه آتشی به پا کنیم تا آنها از گرمای آن هلاک شوند.

آنگاه لشگری فرستاد تا هیزم گرد آورند.

از قضا، همان شب سمک عیار در خواب دید که او و دیگر عیاران در چمنزاری خوش و خرم نشسته بودند و ناگهان اژدهایی

خورشید شاه

بیامد که قصد بلعیدن آنها کرد. همه ترسیدند و گریختند. سمک به دور و بر خود نگاه کرد. تنها سه نفر همراه او بودند. سمک بیدار شد و خواب خود را به خورشید شاه گفت. خورشیدشاه لختی فکر کرد و گفت: ای جوانمرد، بدان که در این کوچه بلایی بر ما رسد، ولی چهار نفر از این بلا جان به در برند. تو، من، فرخ روز و شغال جزو این چهار تنیم، بیا از اینجا برویم تا اگر بلایی رسید، به کمک عیاران بشتاییم! و بیرون آمدند.

دمی نگذشت که آتشی عظیم سرکوچه برافروخته شد. خورشیدشاه آتش را دید و رو به سمک گفت: ای جوانمرد، آن اژدها که در خواب دیدی، این آتش است. باید که از این مهلکه بیرون رویم و به این عیاران کمک کنیم.

سمک کارد بر کشید و خواست از میان آتش بگذرد که شغال او را بازداشت ...

برگرفته از کتاب: سمک عیار

بازنویسی: حسین فتاح

تنظیم برای تبیان: خرازی

ادامه دارد ...

***********************

خورشید شاه قسمت اول

خورشید شاه قسمت دوم

خورشید شاه قسمت سوم

خورشید شاه قسمت چهارم

خورشید شاه قسمت پنجم

خورشید شاه قسمت ششم

خورشید شاه قسمت هفتم

خورشید شاه قسمت هشتم

خورشید شاه قسمت نهم

خورشید شاه قسمت دهم

خورشید شاه قسمت یازدهم

خورشید شاه قسمت دوازدهم

خورشید شاه قسمت سیزدهم

خورشید شاه قسمت چهاردهم

خورشید شاه قسمت پانزدهم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.