تبیان، دستیار زندگی
بدون توجه به نحوه خلقت انسان، آنچه كه غیر قابل انكار است، آن است كه انسان از دو طریق نیاز به «دانستن» را در خویش ارضاء می‌نماید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عقل و وحی(1)

عقل و وحی

مطلب مرتبط: انسان(4)

بدون توجه به نحوه خلقت انسان، آنچه كه غیر قابل انكار است، آن است كه انسان از دو طریق نیاز به «دانستن» را در خویش ارضاء می‌نماید. یكی از طریق « تعقل» و دیگر از راه « آموختن». انسان تركیبی است از غرایز مادی و معنوی كه جهت یافتن پاسخ سؤالات و نـدانـسته‌های خـود در ارضای این غرایز مادی و معنـوی همواره مـحتاج «تـعقل» و «آموختن» بوده است. برای استفاده از این دو امكان یعنی « تعقل» و «آموختن» در وجود انسان وسایل و ابزاری تعبیه گردیده است تا با استفاده از آنها در مسیر تكاملی خویش هر چه بهتر و سریعتر پیش رود.

عقل و حواس پنجگانه  ابزاری هستند در جهت یافتن حقایقی كه انسان چه در زندگی مادی خود در مسیر رفع نیازهای جسمانی و چه در پاسخگویی به مسائل روحانی و نیازهای معنوی از آنها سود می‌جوید.

حواس پنجگانه امكان درك حوادث و رخدادها و توانایی آزمون و خطاء‌ را به او ارزانی می‌نماید و عقل نیز با امكان تجزیه و تحلیل یافته‌های حواس هم نقش فرمانده اجرائی اعضاء بدن را بعهده دارد و هم رابط جهان جسمانی و جهان معنوی انسان می‌باشد. انسان با نیروی تعقل قوانین كلی جهان را كشف می‌كند و بر اساس شناخت كلی جهان و كشف قوانین كلی طبیعت، طبیعت را عملاً استخدام می‌كند و در اختیار خویش قرار می‌دهد.

انسان با نیروی تعقل قوانین كلی جهان را كشف می‌كند و بر اساس شناخت كلی جهان و كشف قوانین كلی طبیعت، طبیعت را عملاً اســــتخدام می‌كند و در اختیار خویش قرار می‌دهد.

مكانیسم تعقل از پیچیده‌ترین مكانیسمهای موجود در انسان می‌باشد و اگر این مكانیسم بدقت مورد توجه قرار گیرد، دروازه شگفتی خواهد بود برای شناخت خود انسان و تفاوت‌گذاری بین انسان و دیگر موجودات و مخلوقات. انسان با استفاده از تعقل، بسیاری از حقایق را كه مستقیماً از راه حواس با آنها تماس ندارد كشف خواهد كرد و همین نیروی اعجاز آفرین و استعداد مرموز و مخصوص انسان عامل شناخت مافوق محسوسات و بالاخص شناخت خالق جهان خواهد بود. عمل «تعقل» در انسان بسیار پیچیده و حلقه‌ای از یك زنجیر می باشد كه قبل ازآن یك مرحله آمادگی بنام «تفكر» و پس از آن یك مرحله نهائی بعنوان «اراده اجرائی» وجود خواهد داشت. عملیات فكر كردن و تفكر در انسان عامل جمع آوری اطلاعات و یافتن راه‌های مختلف رسیدن به اهداف می‌باشد و قوه‌ای است كه از امكانات و اطلاعات استفاده می‌كند تا مجهولات را كشف و مسائل را حل نماید.

ادامه مطلب در عقل و وحی(2)...

نوشته : محسن سید اسماعیلی

تنظیم برای تبیان: پایدار


جهت خرید کتب حکمت و عرفان کلیک نمایید.

جهت خرید کتب خانواده کلیک نمایید.

جهت خرید کتب اسلامی کلیک نمایید.

جهت خرید اشتراک کتاب کلیک نمایید.

جهت خرید اشتراک اینترنت کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای چند رسانه ای کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای تبیان کلیک نمایید.