تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از موجودات ریز در خاك و در محل‌های تاریك و نمناك زیر الوار، صخره‌ها یا سنگ‌ها زندگی می‌كنند. مطالعه جانوران كوچك خیلی جالب است ولی همیشه به یاد داشته باشید كه آن‌ها را به زیست‌گاه‌های طبیعی‌شان برگردانید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

بسیاری از موجودات ریز در خاك و در محل‌های تاریك و نمناك زیر الوار، صخره‌ها یا سنگ‌ها زندگی می‌كنند. شما به

وسایل لازم

قلم مو یا موچین كوچك

جعبه‌ی جمع‌آوری نمونه

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

كتاب راهنمای محیط

احتیاج دارید.

١- یك آجر، سنگ، صخره یا یك تكه از چوب را پیدا كنید و زیر آن را نگاه كنید. همچنین می‌توانید زیر الوار یا سایر خاكروبه‌های یك باغ را نگاه كنید.

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

٢- جسم مورد نظر را پیداكنید و ببینید آیا چیزی زیر آن زندگی می‌كند؟ موجودات پیدا شده را به آرامی با یك قلم مو یا یك موچین كوچك بردارید.

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

٣- حشراتی را كه پیدا می‌كنید در یك ظرف جمع‌آوری نگه‌دارید. سپس سنگ یا چوب را به آرامی سر جایش برگردانید تا از خشك شدن زیستگاه زیر آن جلوگیری شود. مطالب را یادداشت كنید و از آن‌ها نقاشی بكشید. می‌توانید برای شناسایی آن‌ها از یك كتاب راهنما استفاده كنید.

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

٤- ممكن است خوش‌شانس باشید و جانوران بزرگ‌تری مثل قورباغه، وزغ‌ یا سمندرهای كوچك را پیدا كنید. وقتی یادداشت‌هایتان تمام شد جانوران را به آرامی سرجایشان برگردانید

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

راهنمایی

مطالعه جانوران كوچك خیلی جالب است ولی همیشه به یاد داشته باشید كه آن‌ها را به زیست‌گاه‌های طبیعی‌شان برگردانید.

زیر الوارها و صخره‌ها چه كسانی زندگی می‌كنند؟

بازگشت