در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی محیط یک دایره را اندازه بگیرید و مقدار عدد پی را تخمین بزنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محیط دایره

محیط دایره

توضیح:

شکل زیر یک دایره است که می توان با حرکت دادن نقطه ی  آبی دایره های متفاوت ایجاد کرد.

فعالیت:

 نقطه ی مرکز دایره را بکشید، ببینید چه اتّفاقی رخ می دهد.

1. محیط دایره ای به قطر 1 چه قدر است؟ چرا؟

 شکل را به حالت اوّلیه بازگردانید. نقطه ی آبی رنگ را جا به جا کنید، تا قطر دایره 2 شود.

 2. محیط دایره ی جدید چقدر است؟

 3. محیط دایره چند برابر قطرش است؟

حالا، دایره ای به قطر 10 را امتحان کنید و به سؤالات قبلی پاسخ دهید.

 برای بزرگ نمایی کردن تصویر، Ctrl را نگه داشته و غلطک ماوس را حرکت دهید یا روی محیط تعاملی کلیک راست کنید.

4. عدد π (پی)را چگونه توضیح خواهید داد؟ مقدار عدد π را تخمین بزنید؟

 

دریافت پاسخ