تبیان، دستیار زندگی
معمولا خانمها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع‏شوند،می خواهند از وضع كسب، مقدار درآمد،موجودى،اسرار كسبى،تصمیمات آینده‏اش با خبر شوند.و به طور خلاصه از شوهرشان انتظار دارندكه تمام اسرارش را در اختیار آنها بگذارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شوهرداری به روشی کاملا اصولی

عشق

 خانم های عزیز تبیانی : برای اینکه خانه تان مملو از شواهد عشق و محبت شود ، شما  به وظایف خود به خوب عمل کنید ، مطمئن باشید ، حتی اگر تا به امروز رابطه ی صمیمی نداشتید ، با تغییری که در رفتارتان می دهید ، رفتار همسرتان و در نتیجه گرمی زندگی تان تغییر می کند. و به همسرتان سفارش کنید تا مقاله ی شنبه ی هفته ی آینده را بخواند ( آموزش زن داری نوین) ، و هر دو برای زندگی صمیمی تر  گام بردارید.

1- گاهی برایش مادرى كن

انسان در مواقع گرفتارى و بیمارى احتیاج به پرستار و غمخواردارد ،دلش میخواهد كسى با وى همدردى كند و به وسیله دلداری ها و تقویت هاى روحى ، اعصابش‏را آرامش بخشد. مردها همان كودكان سابق هستند كه بزرگ شده‏اند ،هنوزهم احتیاج به نوازش ها و محبت هاى مادر دارند ،مرد وقتى با زنى پیمان‏زناشویى بست انتظار دارد كه در مواقع گرفتارى و بیمارى درست مانندیك مادر مهربان از وى پرستارى و دلجویى كند.

در هنگام ناخوشی و بیماری همسرت ، نوازش ها و دلسوزی هاى تو دردهایش را تسكین می دهد و در بهبودیش كمك می كند ، در نتیجه ، به زندگى دلگرم می شود ، نسبت‏به تو علاقه ی بیشترى پیدامی كند ، اگر مریض شدى همین عمل را نسبت‏به تو انجام می دهد.

خانم محترم!

اگر شوهرت مریض شد بیش از سابق مهربانى كن و اظهار همدردى و تاسف كن .چنان وانمود كن كه از بیمارى او شدیدا ناراحت هستى، دلداریش بده ، اسباب استراحت را برایش فراهم ساز، بچه‏ها را ساكت كن تا اعصابش آرام گردد ،اگر احتیاج به دكتر و دارو دارد وسیله‏اش را فراهم ساز،هر غذایى را كه میل دارد و برایش خوبست فوراتهیه كن،دم به دم از او احوالپرسى و دلجویى كن ،اگر شب را به بی خوابى گذرانده بامداداظهار ناراحتى كن،در روز اتاق را خلوت كن شاید خوابش ببرد ،نوازش هاو دلسوزی هاى تو دردهایش را تسكین می دهد و در بهبودیش كمك می كند ، در نتیجه ، به زندگى دلگرم می شود ، نسبت‏به تو علاقه ی بیشترى پیدامی كند ، اگر مریض شدى همین عمل را نسبت‏به تو انجام می دهد.

2- راز نگهدار باش

معمولا خانم ها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع‏شوند ،می خواهند از وضع كسب، مقدار درآمد ،موجودى،اسرار كسبى ،تصمیمات آینده‏اش با خبر شوند.و به طور خلاصه از شوهرشان انتظار دارند كه تمام اسرارش را در اختیار آنها بگذارد و چیزى را پنهان نكند ، بر عكس‏اكثر مردها هم حاضر نیستند تمام اسرارشان را در اختیار همسرشان قراردهند ،و همین موضوع گاهى سبب دلخورى و حتى بدبینى می شود.

خانم شكایت می كند كه شوهرم به من اعتماد ندارد ،اسرارش را ازمن مخفى می كند ، با من یك رنگ و صریح نیست،گویا سر و سرى دارد.

البته مردها هم بى‏میل نیستند كه اسرار و رموز زندگى‏شان را در اختیار همسرشان قرار دهند.لیكن عذرشان اینست كه‏زن ها راز نگهدار نیستند. اگر زن میل داشته باشد كه شوهرش كاملا یك رنگ بوده‏ وچیزى را از او مخفى نكند ، باید به قدرى راز نگهدار و با احتیاط باشد كه‏بدون اجازه شوهرش براى هیچكس و در هیچ حال چیزى را نقل نكند ،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى خودش اسرار شوهرش را فاش‏نكند ،در راز نگهدارى این مقدار كافى نیست كه اسرارش را به دیگرى‏بگوید و سفارش كند به كسى نگو ،زیرا او هم به طور حتم دوستانى دارد ،ممكن است اسرار شما را در اختیار آنها قرار دهد و سفارش كند به كسى نگویید ، یك وقت انسان متوجه می شود كه اسرارش فاش شده است.

بنابراین شخص عاقل اسرارش را به احدى نمیگوید.

حضرت على علیه السلام فرمود:«سینه عاقل صندوق اسرارش‏میباشد» (1)

اگر زن میل داشته باشد كه شوهرش كاملا یك رنگ بوده‏ و چیزى را از او مخفى نكند ، باید به قدرى راز نگهدار باشد كه ‏بدون اجازه شوهرش براى هیچكس و در هیچ حال چیزى را نقل نكند ،حتى براى خویشان و دوستان صمیمى اش.

3- مدیریت او را بپذیر

هر مؤسسه یا اداره یا كارخانه یا كارگاه و بالاخره هر تشكیلات‏اجتماعى احتیاج به یك مدیر مسئول دارد.گر چه باید بین افراد آن مؤسسه ‏تعاون و همكارى وجود داشته باشد ، لیكن به هر حال بدون مدیر به خوبى‏اداره نخواهد شد.اداره یك منزل یقینا از اداره هر مؤسسه‏اى دشوارتر وبا ارزش‏تر است و احتیاج بیشترى به مدیر دارد.

در این جهت تردید نیست كه باید در بین اعضاى یك خانواده‏ تفاهم كامل و تعاون و همكارى وجود داشته باشد لیكن وجود یك‏سرپرست عاقل و با تدبیر هم برایشان ضرورت دارد ،هر خانه‏اى كه یك‏مدیر با تدبیر نداشته باشد به طور حتم اوضاع منظم و رضایت بخشى نخواهد داشت، سرپرستى خانه یا باید به عهده مرد باشد و زن‏از او اطاعت كند ، یا به عهده زن باشد و مرد فرمانبردارى كند ، كه بنا بر دلایل بسیار خداوند حكیم این مسؤولیت‏بزرگ را بر دوش‏ مرد نهاده . در قرآن شریف میفرماید:

«مردان سرپرست زنانند» (2)

بنابراین صلاح خانواده در اینست كه مرد را به عنوان بزرگ وسرپرست‏خانواده بشناسند و با نظر و صلاح دید او كار كنند ،این موضوع‏بدان معنا نیست كه مقام زن كوچك شده باشد بلكه حفظ نظم و انضباط منزل چنین اقتضائى را دارد ،اگر خانم ها احساسات خام و تعصب هاى بی جارا كنار بگذارند ، وجدان خودشان نیز بدین موضوع قضاوت می كند.

البته این مطلب هست كه گرفتاری هاى زندگى و مشاغل روزانه ی مردغالبا اجازه نمی دهد كه در تمام امور خانواده دخالت كند و در واقع مى‏توان‏گفت كه قسمت عمده ی كارها عملا در اختیار كدبانوى خانه است و اكثریت‏قریب به اتفاق كارها بر طبق میل و اراده ی او انجام می گیرد لیكن به هر حال‏حق حاكمیت و سرپرستى مرد باید محترم شمرده شود.اگر در جایى اظهارعقیده و دخالت كرد و لو در امور جزئى خانه‏دارى باشد ، نباید در مقابل‏پیشنهادش استقامت‏به خرج داد و بدین وسیله حق حاكمیت او را مورد انكارقرار داد،و الا به شخصیتش لطمه وارد شده ، اززندگى دلسرد و به همسرش كم علاقه می شود.چون شخصیتش جریحه‏دارشده ، ممكن است در صدد تلافى و انتقام بر آید و حتى در مقابل خواسته‏هاى‏بجا و معقول همسرش سر سختى نشان دهد.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«زن خوب به حرف شوهرش‏گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می كند». (3)

زنى از رسول خدا پرسید:« زن نسبت‏به شوهرش چه وظیفه‏اى‏دارد؟فرمود:باید از وى اطاعت كند و از فرمانش تخلف ننماید (4) ».

پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«بدترین زنها زن لجباز ویك دنده است» (5)

خانم گرامى!

شوهرت را به عنوان بزرگ و سرپرست‏خانواده‏بپذیر ، با نظر و مشورت وى كارها را انجام بده ،از دستوراتش تخلف‏نكن،اگر در كارى دخالت كرد در مقابلش سرسختى نشان نده ،و لو اینكه‏از امور خانه‏دارى باشد كه تو بهتر از آن اطلاع دارى،شوهرت را عملایك فرد مسلوب الاختیار قرار نده ، بگذار گاهی در كارها دخالت كند ،موضوع ریاست او را عملا به‏فرزندانت نشان بده ،به آنها تذكر بده در كارها از پدرشان اجازه بگیرند واز فرمانش تخلف ننمایند.از كودكى آنها را بدین رفتار عادت بده تا حرف‏شنو و فرمانبردار و با ادب بار آیند ، تا احترام تو و شوهرت محفوظ بماند.

4- در سختی ها سازگار باش !

چرخ روزگار همیشه بر طبق‏دلخواه نمى‏چرخد ،زندگى هزاران نشیب و فراز دارد ،ممكن است انسان‏به بیمارى سختى مبتلا شود ،ممكن است ‏بیكار و خانه‏نشین گردد ،ممكن‏است مال و ثروتش را از دست داده و تهیدست‏شود،و صدها از این قبیل‏حوادث كه براى همه كس امكان وقوع دارد.

زن و شوهرى كه دست‏بیعت را به هم داده پیمان زناشویى را امضامی كنند بدان منظور است كه در همه حال یار و غمخوار همدیگرباشند ،باید در خوشى و ناخوشى با هم باشند ،در بیمارى و سلامتى،در حال وسعت وتنگدستى .

خانم محترم!

اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهیدست‏شد مباداغمى بر غمهایش بیفزایى و بناى ایراد و ناسازگارى را بگذارى.اگر به‏بیمارى سختى مبتلا شد و مدتى در خانه یا بیمارستان بسترى گشت رسم‏وفادارى و انسانیت چنان است كه مانند سابق بلكه بیشتر اظهار محبت‏نموده با كمال صفا از وى پرستارى كنى.

پی نوشت ها :

1- بحار ج 75 ص 71

2- سوره نساء آیه 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض‏و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات .

3- بحار ج 103 ص 235

4- بحار ج 103 ص 248

5- مستدرك ج 2 ص 532.

منبع : برگرفته از كتاب "همسرداری" – نویسنده : ابراهیم امینی

با تغییر و تلخیص

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

از او علم غیب نخواهید

نقش آسپیرین در ازدیاد عشق

آنچه تو را محبوب و ثرتمند میکند

دلخورم ،امادوستت دارم

فنون جذب آقایان ، تاهمیشه !

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.