تبیان، دستیار زندگی
یك خلبان براى به پرواز درآوردن هواپیما به برنامه پرواز نیاز دارد . او باید، افزون بر شناخت‏حدود مسؤولیت‏خود، از فاصله مبدا تا مقصد، شمار مسافران و نوع بار، سوخت مورد نیاز، وضعیت هوا، ویژگى‏هاى موتور و روش هدایت هواپیما آگاه باشد تا بتواند در شرایط مساعد ب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتخاب با شماست

اگر ندانى كجا مى‏روى، هر اتوبوسى تو را خواهد برد

زندگی

یك خلبان براى به پرواز درآوردن هواپیما به برنامه پرواز نیاز دارد . او باید ، افزون بر شناخت‏حدود مسؤولیت‏خود ، از فاصله مبدا تا مقصد ، شمار مسافران و نوع بار، سوخت مورد نیاز، وضعیت هوا، ویژگى‏هاى موتور و روش هدایت هواپیما آگاه باشد تا بتواند در شرایط مساعد به درستى تصمیم گیرد و عمل كند .

در سفر زندگى نیز هركس ناخداى كشتى سرنوشت‏خویش است و باید با مقصد و راه رسیدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهاى زندگى را با موفقیت پشت‏سرگذارد.

انسان باید اهدافش را برگزیند و در جهت دستیابى به آن‏ها بكوشد . در غیر این صورت، چون كشتى بى‏سكان است و مسیر حركتش را امواج دریا تعیین مى‏كند .

چه بودید؟ / چه هستید؟ / چه خواهید شد؟

به راستى چه كسى پاسخ این پرسش‏ها را مى‏داند؟ به خودتان بیندیشید . ارزیابى صادقانه رویدادهاى گذشته ، مقدمه برنامه‏ریزى درست آینده است .

تاثیر زندگى گذشته انسان بر زندگى كنونى‏اش یكسان نیست و مى‏تواند مثبت (قوت و موفقیت) و یا منفى (ضعف و شكست) باشد . براى كسب موفقیت، باید كاستى‏ها و توانایى‏هاى خود را شناخت؛ بر توانایى‏ها تاكید ورزید و كاستى‏ها را كاهش داد. از اشتباهات و تجربه‏هاى ناگوار گذشته عبرت گرفت و آن‏ها را به وادى فراموشى سپرد. به بیان دیگر، باید رویدادهاى تلخ گذشته را رها كرد و رخدادهاى مطلوبش را به زمان حال تسرى داد . آنگاه اهداف و آرزوها به وسوسه‏هایى سوزان و جانكاه تبدیل مى‏شوند و ما را به سوى آینده حركت مى‏دهند .

بیشتر مردم به دلیل‏هاى زیر از آینده خویش بیمناكند:

1- عدم دانش و آگاهى

2- عدم درك درست

3- عدم مهارت در كنترل احساسات

ارزیابى صادقانه رویدادهاى گذشته ، مقدمه برنامه‏ریزى درست آینده است .

توصیه‏هاى عملى زیر، براى چیرگى بر ترس‏هاى واهى سودمند مى‏نماید :

1- تا وقتى از دانش و درك موقعیت كنونى خویش بهره‏مندید ، مى‏توانید آتیه خویش را تصور كنید . اگر براى كنترل احساسات و هیجانات منفى آمادگى دارید ، از رویدادهاى ناگوار نهراسید و نیرومندانه بر آن‏ها بتازید . به هر حال، براى چیرگى بر ترس، ‏باید آگاهى خود را گسترش داد .

اگر اكنون ذهن خویش را با دانش و معرفت تغذیه كنید ، در آینده از پاداشى سخاوتمندانه برخوردار مى‏شوید . براى حل و فصل مسائل زندگى، از ذهن ناهشیارتان كه چون رایانه عمل مى‏كند، بهره گیرید .

2- هر روز را بهترین روز زندگى خود به شمارآورده ، به آن عشق ورزید و به تمام رویدادهاى خوب، بد و زشتش احترام بگذارید . زندگى موهبتى زیبا است . بى‏تردید همه ما نمى‏توانیم انیشتن شویم . اگر همه یكسان آفریده مى‏شدیم، جهان از این همه تنوع سرشار نمى‏نمود . زندگى چنان بنیاد نهاده شده كه بسیارى از رویدادهاى آن از كنترل ما بیرون است؛ به بیان دیگر، نظام هستى بر سلسله مراتب قدرت‏ها و ناهموارى‏ها استوار است . چه بسا آنچه براى یكى جالب و شیرین مى‏نماید، براى دیگرى هرگز نیكو نباشد .

با برخوردارى از تدبیر درست، همواره مى‏توان موقعیت‏ها را دگرگون ساخت و كاستى‏ها را به توانایى و سرمایه تبدیل كرد .

گردونه زندگى پیوسته مى‏گردد . به آسمان بالاى سرتان بنگرید. لحظه‏اى آبى است و لحظه‏اى دیگر آكنده از ابرهاى تیره .

رویدادهاى گذشته با زندگى كنونى‏تان ارتباط ندارد . ازاین‏رو، اشتباهات خود را تصحیح كنید و آنچه قابل تغییر نیست از لوح ضمیرتان بزدایید . هر یك از ما طیف گسترده‏اى از مسائل خرد و كلان پیش رو داریم، آنچه برنده را از بازنده جدا مى‏كند، چگونگى برخورد با این مسائل است . تنها كسانى پیروزند كه از لحظه لحظه عمرشان بهره برند و به روش درست‏با چالش‏ها و ناهموارى‏هاى زندگى پیكار كنند . پس با مسائل زندگى برخورد جدى داشته باشید و در عین حال، از هر لحظه آن كام جویید .

زندگی

هنگام تصمیم‏گیرى در باره مسائل مهم زندگى، اندرز نزدیكان را كوركورانه نپذیرید . البته ادب چنان حكم مى‏كند كه به گفتارشان گوش فرا دهید ولى اگر نادرستى پیشنهادها و پندهای شان را آشكارا احساس كردید ، به گونه‏اى گفت و گو را پایان بخشید . آنگاه چشم دل بگشایید ، از تجربه دیگران درس بگیرید و نتایج‏حیرت‏آور آن را تجربه كنید . ناگفته پیدا است‏باید مسائل پیچیده را با اهل فن در میان نهاد و از توصیه‏هاى خردمندانه‏شان بهره برد .

شما یكى از مهم‏ترین افراد زمین به شمار مى‏آیید ، پس باید به خوبى از اهدافتان آگاه باشید و كوتاه‏ترین راه رسیدن به مقصد را بدانید . هنگام بالا رفتن از نردبان ترقى، دیگران را در پیمودن این مسیر یارى كنید؛ زیرا مهم‏ترین پیامد جانبى موفقیت، یارى كردن دیگران است . فراموش نكنید تنها هنگام توانایى مى‏توان به دیگران یارى رساند . در این صورت بى‏تردید بهترین و دوست داشتنى‏ترین انسان شمرده مى‏شوید .

كى مى‏خواهید به مقصد برسید؟ چه وقت‏باید حركت كنید؟

هم اكنون برنامه‏هاى آتى خود را تنظیم كنید و جزء جزء آن را با دیدگان خرد بسنجید .

واقع بین باشید ، چگونه مى‏خواهید به اهدافتان جامه عمل بپوشانید؟

چقدر به درازا مى‏انجامد؟ چقدر سرمایه نیاز دارید؟ با چه مسائلى رو به رو خواهید شد؟ چگونه مسائل خود را حل و فصل مى‏كنید؟

برنامه‏تان را به طور كامل روى كاغذ بیاورید .

وقتى هر بخش از هدفتان جامه عمل پوشید ، بى‏درنگ با علامت ضربدر تحقق آن را روى برنامه مشخص كنید . البته، پیش از هر اقدامى، فراموش نكنید كه دیگران مى‏توانند در اجراى برنامه‏ها بهترین هادى و حامى شما باشند؛ به عبارت دیگر،

شما مى‏توانید از:

مهارت، اشتباهات، سرمایه و امكانات و روش‏هاى دیگران در تحقق اهداف خود بهره‏گیرید .

 شما ناگزیرید در هر موقعیتى به طور سنجیده خطر كنید و به ماجرا تن دهید زیرا آنچه باید بیاموزید ، در طول مسیر خواهید آموخت . البته یكباره خود را در امواج سهمگین دریا نیفكنید . از عمق كم شروع كنید و به تدریج كه مهارت فزون‏تر یافتید، به عمق بیش‏تر گام نهید . ناگفته پیدا است، مى‏توانید از اعتماد به نفس و احساس بى‏نیازى از كمك دیگران سرشار باشید و یكراست‏به عمیق‏ترین منطقه یورش برید . در این صورت، یكى از موقعیت‏هاى زیر را تجربه خواهید كرد:

زندگی

1- اگر نتوانید شنا كنید ، غرق مى‏شوید . پس ضرورت دارد پیشاپیش براى نجات خود چاره‏اى بیندیشید . در حقیقت آن كه بدون آشنایى به فن شنا و بدون امكانات ایمنى در نقاط عمیق به شنا مى‏پردازد ، یك ابله تمام عیار است .

2- ممكن است‏به رغم عدم مهارت در شنا غرق نشوید؛ زیرا، طبق قانون ارشمیدس، یك جسم غوطه‏ور در مایع به اندازه آب هم حجمش سبك مى‏شود . بنابراین، اگر در میان تلاطم امواج دریا خونسردى خود را حفظ كنید؛ امكان نجات مى‏یابید .

3- با توسل به مهارتتان در شنا، آسوده خاطر به هر سو كه مى‏خواهید مى‏روید . در این موقعیت ایده‏آل، شما همه چیز را تحت كنترل خواهید داشت .

در پایان سخن، تاكید مى‏شود با ذهنیت مثبت آماده رویارویى با پیامدهاى نامنتظره باشید و هرگز از اشتباه نهراسید؛ زیرا هر اشتباهى به شما چیزى مى‏آموزد . افزون بر این، اشتباه پیامد جانبى كردارهاى تهور آمیز و مبارزه‏جویى‏هاى جسورانه است . خطا بر ذهن و احساس انسان خوش‏بین و بالنده تاثیر نمى‏گذارد . آنچه آدمى را از حركت‏باز مى‏دارد ، بدبینى و تفكر منفى است .

منبع :  پرسمان - با تلخیص

تنظیم برای تبیان : داوودی

مقالات مرتبط :

عشق اجتناب ناپذیر است!

برای افزایش کفایت خود باید...

معجزه اما به دست تو

مشخصات یک بزرگمرد...

برنامه ای برای تبدیل رویا به واقعیت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.