تبیان، دستیار زندگی
هر گاه چشم باز كنیم در اطراف خود مجموعه‌ای را خواهیم دید محیط بر خود كه آنرا جهان می‌نامیم و آنچه كه ما جهانش می‌نامیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انسان(1)

جهان

هر گاه چشم باز كنیم در اطراف خود مجموعه‌ای را خواهیم دید محیط بر خود كه آنرا جهان می‌نامیم و آنچه كه ما جهانش می‌نامیم واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن ما. در این خصوص نخستین آگاهی‌هایمان از راه حواس بدست می‌آید. آنگاه با تجزیه و تحلیل و جمع بندی این یافته‌های حسی بر بخشهای دیگری از این واقعیت محیط برخود آگاه می‌شویم كه شاید در قلمرو حس نیز نباشد. در پی همین تجزیه و تحلیل یافته‌ها، جهان مادی را همواره در حال دگرگونی و تغییر می‌یابیم. چرخش سیارات رشد گیاهان، تولد آدمی، رشد و نمو آن تا دم مرگ، همه نقشی از تغییر را می‌نمایاند و هر موجود، نه تنها در زمان و مكان كه در اندازه و رنگ و چگونگی‌های دیگر و حتی در ذات خویش در حركت است. این حركت و تغییرات و دگرگونی‌هایی كه در اطراف خود می‌یابیم دارای آهنگ خاص است، آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. همه پدیده‌ها بتدریج گسترده‌تر می‌شوند و شكوفه‌های تازه‌ای در دامن خود مـی‌رویانند. اما این حركت توسعه‌جوی طبیعت از خود، نموداری بجای گذاشته كه بیانگر رشد و نمو و سپس افول و خاموش شدن است. در كنار این حركت و گسترده شدن موجودات، جهان اطراف خود را هماهنگ و یكپارچه می‌یابیم، بدور از گسستگی و تشتت و با قوانینی ثابت و روابطی تغییر ناپذیر. این قوانین ثابت و این سنتهای جاودانه ما را به مبدأ سنت گذار لایتغیری می‌رساند كه پشتوانه این ثباتها و تكیه گاه همه تغییرات است.

تغییر

همین روابط بهم پیوسته ما را به مشیتی واحد، مطلق و محیط بر سراسر عالم رهنمون می‌گردد و با «نظام دهنده ای حكیم» روبرو می‌سازد و با شناسایی پیوستگی و هماهنگی كل پدیده‌ها در آن، به وحدت اراده حاكم بر آنها پی می‌بریم. در این مجموعة عظیم، انسان، موجود برجسته و ممتازی است كه بجز جنبه مادی، دارای جنبه استثنائی دیگری نیز هست كه همان وجه تمایز او با دیگر موجودات عالم می‌باشد. آن جنبه استثنائی همان برخورداری از نفخه ربانی و روح خدائی است و این چیزی سوای جان در همه جانداران است.

آن جنبه استثنائی همان برخورداری از نفخه ربانی و روح خدائی است و این چیزی سوای جان در همه جانداران است.

در انسان ویژگیهائی می‌یابیم كه بدون شك به همان جنبه استثنائی وی مربوط می‌شود. تعقل و اندیشه دوربرد، شناخت خیرو شر، زشت و زیبا، اختیار، مسئولیت، خلاقیت و ابتكار هر یك از ویژگیهای انسان در مقابل دیگر موجودات و مخلوقات می‌باشند كه وجود این خصوصیات در انسان زمینه پیشرفت وی را در تمامی ابعاد و جوانب مادی و معنوی، فردی و اجتماعی فراهم ساخته است. انسان با حفظ و پرورش این خصلتها هم خود و هم جهان و هم تاریخ را می‌سازد و در خط كمال بی نهایت پیش می‌رود.

ادامه مطلب در انسان(2)...

نوشته : محسن سید اسماعیلی

                                                                                                                                                 تنظیم برای تبیان: پایدار


جهت خرید کتب اسلامی کلیک نمایید.

جهت خرید کتب حکمت و عرفان کلیک نمایید.

جهت خرید کتب خانواده کلیک نمایید.

جهت خرید اشتراک کتاب کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای چند رسانه ای کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای تبیان کلیک نمایید.