تبیان، دستیار زندگی
انجمن روانشناسی حوزه علمیه قم به منظور زمینه‌سازی برای تعمیق و توسعه مباحث روان‌شناسی و مشاوره در حوزه‌های علمیه و پرورش نیروهای انسانی مناسب و سامان‌بخشی به امور آموزشی و پژوهشی در23|10|1382تاسیس گردید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجمن روان‏شناسان حوزه علميه قم
انجمن روانشناسی حوزه علمیه قم

انجمن روانشناسی حوزه علمیه قم به منظور زمينه‌سازي براي تعميق و توسعه مباحث روان‌شناسي و مشاوره در حوزه‌هاي علميه و پرورش نيروهاي انساني مناسب و سامان‌بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در23|10|1382تاسیس گردید.

زمان تأسيس

در راستاي جامه عمل پوشاندن به رهنمودهاي مقام معظم رهبري دام ظله العالی و با توجه به ضرورت تشكيل انجمن‏هاي علمي در حوزة علميه و به منظور زمينه‌سازي براي تعميق و توسعه مباحث روان‌شناسي و مشاوره در حوزه‌هاي علميه و پرورش نيروهاي انساني مناسب و سامان‌بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در اين زمينه عده‌اي از روان‌شناسان حوزه علميه قم به منظور دستيابي به اهداف فوق، انجمن روان‌شناسان حوزه علميه قم را تشكيل داده و پس از كسب مجوز فعاليت از كميسيون انجمن‌هاي علمي حوزه علميه قم در تاريخ23/10/82 موفق گرديده است اقدامات و برنامه‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف فوق، مورد توجه قرار دهد.

اهداف انجمن

1- زمينه‌سازي براي تعميق و توسعه مباحث روان‌شناسي و مشاوره در حوزه‌هاي علميه.

2- همكاري با انجمن‌ها و مراكز علمي داخل و خارج از كشور.

3- ايجاد زمينة مناسب براي تضارب آرا و گفتگوهاي علمي در زمينة مورد نظر.

4- سامان‌بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در زمينة مربوط.

اساسنامه انجمن روان‏شناسان حوزه علميه قم

فصل اول: كليات

ماده1) با توجه به ضرورت تشكيل انجمن‏هاي علمي در حوزه علميه و به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي فعاليت‏هاي علمي در زمينه روان‏شناسي و مشاوره، «انجمن روان‏شناسان حوزه علميه قم» كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده مي‏شود، تشكيل مي‏گردد.

ماده2) انجمن، مؤسسه‏اي غيرانتفاعي است كه با كسب مجوز از كميسيون انجمن‏هاي علمي در زمينه روان‏شناسي‏و مشاوره فعاليت مي‏كند و از تاريخ ثبت، داراي شخصيت حقوقي است.

ماده3) انجمن داراي شخصيت حقوقي مستقل و بدون وابستگي به سازمان‏ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي است و تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و پاسخ‏گوي عملكرد خود مي‏باشد.

ماده4) انجمن، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ‌ ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده5) اظهار نظر رسمي به نام انجمن به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‏نامه مصوب هيأت‏مديره مشخص خواهد شد.

ماده6) تخلف از دو ماده فوق به تشخيص هيأت‏مديره يا مجمع عمومي موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگرد قانوني خواهد بود.

ماده7) انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيأت‏مديره در حفظ و حراست از آن‏ها مسئوليت قانوني دارد.

ماده8) مركز انجمن در شهر قم به نشاني: قم ـ بلوار امين ـ بلوار جمهوري اسلامي ـ كوچه شماره 2 ـ فرعي اول سمت چپ ـ ساختمان انجمن ‌ هاي علمي حوزه ـ طبقه سوم ـ انجمن روان ‌ شناسان حوزه مي‏باشد.ايجاد شعبه در شهرهاي ديگر با موافقت مجمع عمومي و تأييد كميسيون انجمن‏هاي علمي بلامانع است.

ماده9) در صورت تغيير نشاني انجمن، مراتب، پس از اطلاع به دبيرخانه انجمن‏هاي علمي و با رعايت مقررات قانوني مندرج در قانون تجارت در روزنامه رسمي اعلام مي‏شود.

ماده10) مدت زمان فعاليت انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه و ثبت انجمن براي مدت نامحدودي خواهد بود.

ماده11) انجمن خود را ملزم به رعايت كليه قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‏داند.

فصل دوم: اهداف و وظايف انجمن

ماده12) اهداف انجمن به شرح ذيل مي‏باشد:

12 - 1 - زمينه‏سازي براي تعميق وتوسعه مباحث روان‏شناسي و مشاوره در حوزه‏هاي علميه.

12 - 2 - پرورش نيروهاي انساني مناسب.

12 - 3 - ايجاد زمينه مناسب براي تضارب آرا و گفتگوهاي علمي در زمينه مورد نظر.

12 - 4 - سامان‏بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مربوط.

ماده13) انجمن به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف زير را بر عهده دارد:

13 - 1 - ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

13 - 2 - تشكيل گردهمايي‏هاي علمي.

13 - 3 - شناسايي پژوهشگران رشته روان‏شناسي و مشاوره و اطلاع‏رساني به آنان.

13 - 4 - ايجاد همكاري با انجمن‏ها و مراكز علمي مربوط در داخل و خارج از كشور.

13 - 5 - انتشار كتب و نشريات علمي.

13 - 6 - ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان ممتاز.

13 - 7 - همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در راستاي اهداف و وظايف انجمن.

13 - 8 - زمينه‏سازي براي حضور اعضا در مجامع علمي بين‏المللي.

فصل سوم: شرايط و انواع عضويت در انجمن

ماده14) شرايط عمومي اعضاي انجمن به شرح زير است:

14 - 1 - اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي و التزام به قانون اساسي.

14 - 2 - پذيرش اساسنامه انجمن.

14 - 3 - نداشتن سوءپيشينه.

ماده15) انجمن داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري مي‏باشد.

ماده16) اعضاي پيوسته انجمن عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد دانشگاهي مي‏باشند.

تبصره 1: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن داشته باشند. در غير اين‏صورت داراي يك تأليف تخصصي و يا سه مقاله تخصصي در زمينه مذكور باشند.

تبصره 2: اعضاي پيوسته انجمن، بايستي از دارندگان مدارك و مراتب حوزوي باشند.

ماده17) اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي باشند.

تبصره: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن داشته باشند.

ماده18) عضويت افتخاري:

انجمن مي‏تواند شخصيت‏هاي ايراني و خارجي را كه مقام علمي آنان در زمينه روان‏شناسي و مشاوره حائز اهميت است يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‏هاي مؤثر و ارزنده‏اي نموده‏اند را به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضاء

ماده19) هر يك از اعضاء، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‏گردد به عنوان حق عضويت ‏پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت، هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‏كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده20) كليه اعضاء موظف به رعايت آيين‏نامه‏هاي داخلي انجمن و ساير مصوبات مي‏باشند.

ماده21) هر يك از اعضاء در انجام طرح‏هاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن نسبت به ديگران (كه عضو انجمن نيستند) حق تقدم دارد.

ماده22) تنها اعضاي پيوسته از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته‏هاي تخصصي و انتخاب شدن در هريك از اركان انجمن برخوردارند.

ماده23) عضويت اعضاي انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‏يابد:

23 - 1 - استعفاي كتبي

23 - 2 - فوت

23 - 3 - از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف مانند غيبت بيش از حد در جلسات انجمن يا عدم پرداخت حق عضويت سالانه.

تبصره: تأييد پايان عضويت بر عهده هيأت ‏مديره است.

فصل پنجم: اركان انجمن

ماده24) انجمن داراي چهار ركن به ترتيب زير مي‏باشد:

الف) هيأت مؤسس ب) مجمع عمومي ج) هيأت‏مديره د) بازرسان

الف) هيأت مؤسس

ماده25) هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران در زمينه روان‏شناسي و مشاوره كه با كسب مجوز از دبيرخانه انجمن‏هاي علمي اقدام به تشكيل انجمن كرده‏اند.

ماده26) وظايف هيأت مؤسس

26 - 1 - جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي.

26 - 2 - برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت‏مديره.

26 - 3 - هيأت مؤسس مي‏تواند از تاريخ تصويب تا شش ماه عهده‏دار وظايف هيأت‏مديره باشد.

ب) مجمع عمومي

ماده27) مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به صورت عادي يا فوق‏العاده تشكيل مي‏شود.

تبصره: اعضاي وابسته و افتخاري در صورت حضور در جلسات مجمع عمومي فاقد حق رأي مي‏باشند.

ماده28) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‏شود. براي رسميت جلسه حضور اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت نسبي حاضر ضرورت دارد.

تبصره: تصميم‏گيري درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعاليت انجمن و تغيير اساسنامه با كسب رأي موافق اعضاي پيوسته حاضر در جلسه ممكن مي‏باشد.

ماده29) در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته رسميت خواهد يافت.

تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بايد به صورت كتبي و يا از طريق روزنامه‏هاي كثيرالانتشار صورت‏گيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده30) مجمع عمومي فوق العاده با دعوت هيأت‏مديره و يا تقاضاي كتبي يك  سوم اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي‏شود.

تبصره 1: يك ‌ سوم اعضاي پيوسته مي‏توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‏العاده نمايند مشروط براين كه هيأت‏مديره در مدت يك ماه به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشند و در چنين حالتي، ايشان درآگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت‏مديره تصريح نمايند.

تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.

ماده31) مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه‏اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‏شوند.

31 - 1 - اعضاي هيأت رئيسه با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد.

31 - 2 - اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت‏مديره و بازرس نامزد كرده‏اند.

ماده32) وظايف مجمع عمومي

َ32 - 1 - تصويب اساسنامه و تغيير آن.

32 - 2 - تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن.

32 - 3 - انتخاب اعضاي هيأت‏مديره.

32 - 4 - انتخاب بازرس (بازرسان).

32 - 5 - عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت‏مديره.

32 - 6 - انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن.

32 - 7 - استماع گزارش هيأت‏مديره و بازرس (بازرسان) و تصميم‏گيري در مورد پيشنهادات آنها.

32 - 8 - تعيين ميزان حق عضويت سالانه.

ج) هيأت‏مديره انجمن

ماده33) هيأت‏مديره انجمن مجموعه‏اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه براساس سياست‏هاي كلان انجمن، به برنامه‏ريزي و هدايت فعاليت‏ها مي‏پردازد.

33 - 1 - اين مجموعه عبارت است از 5 نفر كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‏شوند كه حداقل 3 نفر از ايشان بايد از دانش‏آموختگان حوزه باشند.

33 - 2 - در هر دوره هيأت‏مديره بايد حداقل يك عضو جديد داشته باشد.

33 - 3 - هيأت‏مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‏نمايد.

33 - 4 - جلسات هيأت‏مديره با حضور حداقل 3 نفر رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

33 - 5 - كليه مصوبات هيأت‏مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت‏مديره ثبت و نگهداري مي‏شود.

33 - 6 - شركت اعضاي هيأت‏مديره در جلسات هيأت‏مديره ضروري است و غيبت هر يك از اعضا، بدون عذر موجه به تشخيص هيأت‏مديره بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

33 - 7 - هيأت‏مديره 2 نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاي هيأت‏مديره، عضو علي البدل براي مدت باقي‏مانده دوره عضويت، به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

33 - 8 - هيأت‏مديره موظف است ظرف حداقل 3 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع‏عمومي اقدام نموده و مراتب را به دبيرخانه انجمن‏هاي علمي ارسال نمايند.

ماده34) وظايف و اختيارات هيأت‏مديره

34 - 1 - تصويب و پي‏گيري برنامه‏هاي بلندمدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن.

34 - 2 - تشكيل جلسات ماهانه هيأت‏مديره به منظور برنامه ريزي و پي‏گيري اهداف.

تبصره: جلسات فوق العاده با پيشنهاد رئيس تشكيل خواهد شد.

34 - 3 - تصويب برگزاري همايش‏هاي علمي.

34 - 4 - تشكيل نشست‏هاي علمي مجمع عمومي.

34 - 5 - پذيرش عضويت و تعليق آن.

34 - 6 - انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

34 - 7 - اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي.

34 - 8 - ارائه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيأت‏مديره به مجمع عمومي.

34 - 9 - تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميته‏ها.

34 - 10 - تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي.

34 - 11 - بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‏هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن.

34 - 12 - پاسخ‏گويي به مجمع عمومي در چارچوب اختيارات مجمع.

34 - 13 - تشكيل كميته‏هاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت‏هاي آن‏ها، تغيير و يا ايجاد كميته‏هاي جديد.

34 - 14 - نصب و عزل مسئولين، كميته‏ها و رئيس.

34 - 15 - اعطاي بورس‏هاي تحقيقاتي و آموزشي.

ماده35) رئيس هيأت‏مديره (دبير)

رئيس از ميان اعضاي هيأت‏مديره براي يك دوره 2 ساله توسط هيأت‏مديره انتخاب مي‏شود كه نماينده قانوني انجمن مي‏باشد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده36) وظايف رئيس هيأت‏مديره (دبير).

36 - 1 - برنامه‏ريزي و مديريت انجمن در چهارچوب شرح وظايف.

36 - 2 - ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته‏ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن.

36 - 3 - اداره داخلي جلسات هيأت‏مديره.

تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضاء با اكثريت آراء به عنوان رئيس موقت همان جلسه انتخاب مي‏شود.

36 - 4 - پي‏گيري مصوبات هيأت‏مديره.

36 - 5 - ارائه گزارش به اعضاي هيأت‏مديره.

36 - 6 - رسيدگي به تخلفات مالي

36 - 7 - تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن به هيأت‏مديره.

36 - 8 - انتصاب و عزل كاركنان انجمن با رعايت ضوابط و مقررات.

36 - 9 - امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن.

36 - 10 - ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير.

36 - 11 - پي‏گيري و رسيدگي به تخلفات هيأت‏مديره.

د) بازرس ( بازرسان )

ماده37) مجمع عمومي از ميان اعضاي پيوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي ‌ البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‏نمايد.

ماده38) وظايف بازرس (بازرسان):

38 - 1 - بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن و گزارش آن به مجمع عمومي.

38 - 2 - گزارش تخلفات به هيأت‏مديره.

38 - 3 - تعيين مدت رسيدگي رئيس به تخلفات.

38 - 4 - شكايت به مراجع ذي‏صلاح از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات.

38 - 5 - نظارت بر كليه فعاليت‏ها و عملكرد هيأت‏مديره.

ماده39) شركت بازرس بازرسان) در جلسات هيأت‏مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

ماده40) انتخاب مجدد بازرس (بازرسان) بلامانع است.

ماده41) كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت‏مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

فصل ششم: بودجه

ماده42) منابع مالي انجمن عبارتند از:

42 - 1 - كمك‏هاي حوزه علميه

42 - 2 - حق عضويت اعضاء

42 - 3 - درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‏اي

42 - 4 - دريافت هدايا و كمك‏ها، مشروط بر عدم ايجاد تعهد

ماده43) كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف فعاليت‏ها و وظايف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

ماده44) كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‏هاي كشور نگه‏داري مي‏شود.

ماده45) هيچ يك از افراد وابسته به انجمن حق برداشت يا تخصيص هيچ‏گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را ندارند.

ماده46) كليه مدارك و پرونده‏هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‏هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگه‏داري مي‏شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار مي‏گيرد.

ماده47) كليه اسناد غيرمالي تعهدآور، با امضاي رئيس همراه با مهر انجمن، و نامه‏هاي رسمي با امضاي رئيس معتبر است.

ماده48) كليه اسناد مالي و اوراق بهادار با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيأت‏مديره كه توسط هيأت‏مديره مشخص مي‏شود، همراه با مهر انجمن معتبر است.

فصل هفتم: انحلال انجمن

ماده49) در صورت تصويب انحلال انجمن، مجمع عمومي هيأت تصفيه‏اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏ها، كليه دارايي‏هاي منقول و غيرمنقول انجمن را به مركز مديريت حوزه يا يكي از مراكز معتبر علمي حوزه واگذار نمايد.

ماده50) اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، 50 ماده، 77 زير ماده و يازده تبصره در جلسه مورخ 10/ 9/ 1382 به ‏تصويب هيأت مؤسس رسيد.