تبیان، دستیار زندگی
انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال 83 بنیان نهاده شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجمن مطالعات سیاسی حوزه
انجمن مطالعات سیاسی

انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال 83 بنیان نهاده شد

انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال 83 بنیان نهاده شد که مهمترین دغدغه هیئت مؤسس آن بیان دیدگاه های اسلامی و بررسی اندیشه سیاسی اسلام و ایجاد فضایی برای گفتگوهای علمی، تبادل نظر و تضارب آراء و بیان آخرین یافته های علمی در این حوزه از دانش بوده است، در همین راستا جهت تقویت بنیان این دانش در حوزه و تعمیق اعضاء، برنامه هایی را به انجام رسانده و آنها را محور فعالیت های خود قرار داده که می توان به برگزاری نشست های علمی، نقد کتاب، کرسی های نظریه پردازی، کارگاههای علمی و... اشاره کرد.

امید است با تلاش روز افزون اساتید، محققان و پژوهشگران دانش سیاسی شاهد نوآوری و شکوفایی این دانش در عرصه های داخلی و جهانی آن باشیم.

«اساسنامه انجمن مطالعات سياسي»

فصل اول: كليات

ماده1) با توجه به ضرورت تشكيل انجمن‏هاي علمي در حوزه علميه و به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي‏ فعاليت‏هاي علمي در زمينه علوم سياسي انجمن مطالعات سياسي كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده‏مي‏شود، تشكيل مي‏گردد.

ماده2) انجمن، مؤسسه‏اي غيرانتفاعي است كه با كسب مجوز از كميسيون انجمن‏هاي علمي در زمينه‏ علوم سياسي فعاليت مي‏كند و از تاريخ ثبت، داراي شخصيت حقوقي است.

ماده3) انجمن داراي شخصيت حقوقي مستقل و بدون وابستگي به سازمان‏ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي است وتابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و پاسخ‏گوي عملكرد خود مي‏باشد.

ماده4) انجمن، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها واحزاب سياسي را ندارند.

ماده5) اظهار نظر رسمي به نام انجمن به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‏نامه مصوب هيأت‏مديره مشخص خواهد شد.

ماده6) تخلف از دو ماده فوق به تشخيص هيأت‏مديره يا مجمع عمومي موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگردقانوني خواهد بود.

ماده7) انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيأت‏مديره در حفظ و حراست از آن‏ها مسئوليت قانوني دارد.

ماده8) مركز انجمن در شهر قم به نشاني بلوار جمهوری- کوچه شماره 2- فرعی اول سمت چپ- ساختمان انجمن های علمی حوزه مي‏باشد.

ايجاد شعبه در شهرهاي ديگر با موافقت مجمع عمومي و تأييد كميسيون انجمن‏هاي علمي بلامانع است.

ماده9) در صورت تغيير نشاني انجمن، مراتب، پس از اطلاع به دبيرخانه انجمن‏هاي علمي و با رعايت‏مقررات قانوني مندرج در قانون تجارت در روزنامه رسمي اعلام مي‏شود.

ماده10) مدت زمان فعاليت انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه و ثبت انجمن براي مدت نامحدودي خواهد بود.

ماده11) انجمن خود را ملزم به رعايت كليه قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‏داند.

فصل دوم: اهداف و وظايف

ماده12) اهداف انجمن به شرح ذيل مي‏باشد:

12 - 1 - زمينه‏سازي براي تعميق وتوسعه مباحث علوم سياسي در حوزه‏هاي علميه.

12 - 2 - پرورش نيروهاي انساني مناسب.

12 - 3 - ايجاد زمينه مناسب براي تضارب آرا و گفتگوهاي علمي در زمينه مورد نظر و بالا بردن روحيه پژوهش‏و نقد.

12 - 4 - سامان‏بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مربوط.

ماده13) انجمن به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف زير را بر عهده دارد:

13 - 1 - ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي.

13 - 2 - تشكيل گردهمايي‏هاي علمي.

13 - 3 - شناسايي پژوهشگران رشته علوم سياسي و اطلاع‏رساني به آنان.

13 - 4 - ايجاد همكاري با انجمن‏ها و مراكز علمي مربوط در داخل و خارج از كشور.

13 - 5 - انتشار كتب و نشريات علمي به گونه‏اي كه انتشار عام آنها موجب تضعيف مباني ديني نشود.

13 - 6 - ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از استادان ممتاز.

13 - 7 - همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در راستاي اهداف و وظايف انجمن.

13 - 8 - زمينه‏سازي براي حضور اعضا در مجامع علمي بين‏المللي

فصل سوم: شرايط و انواع عضويت

ماده14) شرايط عمومي اعضاي انجمن به شرح زير است:

14 - 1 - اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي و التزام به قانون اساسي.

14 - 2 - پذيرش اساسنامه انجمن

14 - 3 - نداشتن سوء پيشينه

ماده15) انجمن داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري مي‏باشد.

ماده16) اعضاي پيوسته انجمن عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشددانشگاهي مي‏باشند.

تبصره 1: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن داشته باشند. در غير اين‏صورت داراي يك تأليف تخصصي و يا سه مقاله تخصصي در زمينه مذكور باشند.

تبصره 2: اعضاي پيوسته انجمن، بايستي از دارندگان مدارك و مراتب حوزوي باشند.

ماده17) اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي باشند.

تبصره: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن داشته باشند.

ماده18) عضويت افتخاري:

انجمن مي‏تواند شخصيت‏هاي ايراني و خارجي را كه مقام علمي آنان در زمينه مطالعات سياسي حائز اهميت است‏يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‏هاي مؤثر و ارزنده‏اي نموده‏اند را به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضا

ماده19) هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‏گردد به عنوان حق عضويت‏پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت، هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‏كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده20) كليه اعضا موظف به رعايت آيين‏نامه‏هاي داخلي انجمن و ساير مصوبات مي‏باشند.

ماده21) هر يك از اعضا در انجام طرح‏هاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن نسبت به ديگران حق تقدم دارد.

ماده22) تنها اعضاي پيوسته از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته‏هاي تخصصي و انتخاب شدن در هريك از اركان انجمن برخوردارند.

ماده23) عضويت اعضاي انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‏يابد:

23 - 1 - استعفاي كتبي

23 - 2 - فوت

23 - 3 - از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف مانند غيبت بيش از حد درجلسات انجمن يا عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد پايان عضويت بر عهده هيأت‏مديره است.

فصل پنجم: اركان انجمن

ماده24) انجمن داراي چهار ركن به ترتيب زير مي‏باشد:

الف) هيأت مؤسس ب) مجمع عمومي ج) هيأت‏مديره د) بازرسان

الف) هيأت مؤسس

ماده25) هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران در زمينه علوم سياسي كه با كسب مجوز از دبيرخانه‏ انجمن‏هاي علمي اقدام به تشكيل انجمن كرده‏اند.

ماده26) وظايف هيأت مؤسس

26 - 1 - جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي

26 - 2 - برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت‏مديره

26 - 3 - هيأت مؤسس مي‏تواند از تاريخ تصويب تا 6 ماه عهده‏دار وظايف هيأت‏مديره باشد.

ب) مجمع عمومي

ماده27) مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به صورت عادي يا فوق‏العاده تشكيل مي‏شود.

تبصره: اعضاي وابسته و افتخاري در صورت حضور در جلسات مجمع عمومي فاقد حق رأي مي‏باشند.

ماده28) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‏شود. براي رسميت جلسه حضور اكثريت مطلق (نصف‏بعلاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت نسبي حاضر ضرورت دارد.

تبصره: تصميم‏گيري درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعاليت انجمن و تغيير اساسنامه با كسب رأي موافق اعضاي پيوسته حاضر در جلسه ممكن مي‏باشد.

ماده29) در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست‏روز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته رسميت خواهد يافت.

تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بايد به صورت كتبي و يا از طريق روزنامه‏هاي كثيرالانتشار صورت‏گيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده30) مجمع عمومي فوق العاده با دعوت هيأت‏مديره و يا تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي‏شود.

تبصره 1: يك سوم اعضاي پيوسته مي‏توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‏العاده نمايند مشروط براين كه هيأت‏مديره در مدت يك ماه به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشند و در چنين حالتي، ايشان درآگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت‏مديره تصريح نمايند.

تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.

ماده31) مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه‏اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‏شوند.

31 - 1 - اعضاي هيأت رئيسه با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد.

31 - 2 - اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت‏مديره و بازرس نامزد كرده‏اند.

ماده32) وظايف مجمع عمومي

32 - 1 - تصويب اساسنامه و تغيير آن

32 - 2 - تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن

32 - 3 - انتخاب اعضاي هيأت‏مديره

32 - 4 - انتخاب بازرس (بازرسان)

32 - 5 - عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت‏مديره

32 - 6 - انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن

32 - 7 - استماع گزارش هيأت‏مديره و بازرس (بازرسان) و تصميم‏گيري در مورد پيشنهادات آنها

32 - 8 - تعيين ميزان حق عضويت سالانه

ج) هيأت‏مديره انجمن

ماده33) هيأت‏مديره انجمن مجموعه‏اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست‏هاي كلان‏انجمن، به برنامه‏ريزي و هدايت فعاليت‏ها مي‏پردازد.

33 - 1 - اين مجموعه عبارت است از 5 نفر كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي‏پيوسته انجمن انتخاب مي‏شوند كه حداقل 3 نفر از ايشان بايد از دانش‏آموختگان حوزه باشند.

33 - 2 - در هر دوره هيأت‏مديره بايد حداقل يك عضو جديد داشته باشد.

33 - 3 - هيأت‏مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك‏وظايف خود اقدام مي‏نمايد.

33 - 4 - جلسات هيأت‏مديره با حضور حداقل 3 نفر رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق،معتبر است.

33 - 5 - كليه مصوبات هيأت‏مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت‏مديره ثبت و نگهداري مي‏شود.

33 - 6 - شركت اعضاي هيأت‏مديره در جلسات هيأت‏مديره ضروري است و غيبت هر يك از اعضا، بدون عذرموجه به تشخيص هيأت‏مديره بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

33 - 7 - هيأت‏مديره 2 نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاي‏هيأت‏مديره، عضو علي البدل براي مدت باقي‏مانده دوره عضويت، به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

33 - 8 - هيأت‏مديره موظف است ظرف حداقل 3 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع‏عمومي اقدام نموده و مراتب را به دبيرخانه انجمن‏هاي علمي ارسال نمايند.

ماده34) وظايف و اختيارات هيأت‏مديره

34 - 1 - تصويب و پي‏گيري برنامه‏هاي بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن

34 - 2 - تشكيل جلسات ماهانه هيأت‏مديره به منظور برنامه ريزي و پي‏گيري اهداف

تبصره: جلسات فوق العاده با پيشنهاد رئيس تشكيل خواهد شد.

34 - 3 - تصويب برگزاري همايش‏هاي علمي

34 - 4 - تشكيل نشست‏هاي علمي مجمع عمومي

34 - 5 - پذيرش عضويت و تعليق آن

34 - 6 - انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

34 - 7 - اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي

34 - 8 - ارايه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيأت‏مديره به مجمع عمومي

34 - 9 - تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميته‏ها

34 - 10 - تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي

34 - 11 - بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه‏هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن

34 - 12 - پاسخ‏گويي به مجمع عمومي در چارچوب اختيارات مجمع

34 - 13 - تشكيل كميته‏هاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت‏هاي آن‏ها، تغيير و يا ايجاد كميته‏هاي جديد

34 - 14 - نصب و عزل مسئولين كميته‏ها و رئيس

34 - 15 - اعطاي بورس‏هاي تحقيقاتي و آموزشي

ماده35) رئيس هيأت‏مديره

رئيس از ميان اعضاي هيأت‏مديره براي يك دوره 2 ساله توسط هيأت‏مديره انتخاب مي‏شود كه نماينده قانوني‏انجمن مي‏باشد. و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده36) وظايف رئيس هيأت‏مديره

36 - 1 - برنامه‏ريزي و مديريت انجمن در چهارچوب شرح وظايف

36 - 2 - ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته‏ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن

36 - 3 - اداره داخلي جلسات هيأت‏مديره

تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضاء با اكثريت آراء به عنوان رئيس موقت همان‏جلسه انتخاب مي‏شود.

36 - 4 - پي‏گيري مصوبات هيأت‏مديره

36 - 5 - ارايه گزارش به اعضاي هيأت‏مديره

36 - 6 - رسيدگي به تخلفات مالي

36 - 7 - تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن به هيأت‏مديره

36 - 8 - انتصاب و عزل كاركنان انجمن با رعايت ضوابط و مقررات

36 - 9 - امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن

36 - 10 - ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير

36 - 11 - پي‏گيري و رسيدگي به تخلفات هيأت‏مديره

د) بازرس (بازرسان)

ماده37) مجمع عمومي از ميان اعضاي پيوسته انجمن يك نفر را به عنوان بازرس اصلي براي مدت دو سال انتخاب‏مي‏نمايد.

ماده38) وظايف بازرس (بازرسان):

38 - 1 - بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن و گزارش آن به مجمع عمومي

38 - 2 - گزارش تخلفات به هيأت‏مديره

38 - 3 - تعيين مدت رسيدگي رئيس به تخلفات

38 - 4 - شكايت به مراجع ذي‏صلاح از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات.

38 - 5 - نظارت بر كليه فعاليت‏ها و عملكرد هيأت‏مديره

ماده39) شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيأت‏مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

ماده40) انتخاب مجدد بازرس (بازرسان) بلامانع است.

ماده41) كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت‏مديره‏براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

فصل ششم: بودجه

ماده42) منابع مالي انجمن عبارتند از:

42 - 1 - كمك‏هاي حوزه علميه

42 - 2 - حق عضويت اعضاء

42 - 3 - در آمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‏اي

42 - 4 - دريافت هدايا و كمك‏ها مشروط بر عدم ايجاد تعهد

ماده43) كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف فعاليت‏ها و وظايف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

ماده44) كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‏هاي كشور نگه‏داري مي‏شود.

ماده45) هيچ يك از افراد وابسته به انجمن حق برداشت يا تخصيص هيچ‏گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را ندارند.

ماده46) كليه مدارك و پرونده‏هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت‏هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن‏نگه‏داري مي‏شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار مي‏گيرد.

ماده47) كليه اسناد غير مالي تعهد آور با امضاي رئيس همراه با مهر انجمن و نامه‏هاي رسمي با امضاي رئيس معتبر است.

ماده48) كليه اسناد مالي و اوراق بهادار با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيأت‏مديره كه توسط هيأت‏مديره‏مشخص مي‏شود، همراه با مهر انجمن معتبر است.

فصل هفتم: انحلال انجمن

ماده49) در صورت تصويب انحلال انجمن، مجمع عمومي هيأت تصفيه‏اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات‏انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏ها، كليه‏دارايي‏هاي منقول و غير منقول انجمن را به مركز مديريت حوزه يا يكي از مراكز معتبر علمي حوزه واگذار نمايد.

ماده50) اين اساسنامه مشتمل بر 7 فصل، 50 ماده، ....................... زير ماده و .......................تبصره در جلسه مورخ....................... به تصويب هيأت مؤسس رسيد.