تبیان، دستیار زندگی
در راستای اجرای مصوبه 528 مورخ 25/12/85 شورای عالی حوزه، مبنی بر لزوم اصل وجود انجمن‌های علمی در حوزه علمیه و وظایف مصرح در سیاست‌های پژوهشی سال 83 مركز مدیریت ابلاغ از شورای عالی (مصوبه 428 مورخ 4/11/82) و بند 15 سیاست‌های اجرایی معاونت پژوهشی حوزه و به
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجمن‌هاي علمي  حوزه علميه قم
انجمن‌های علمی در حوزه علمیه

در راستاي اجراي مصوبه 528 مورخ 25/12/85 شوراي عالي حوزه، مبني بر لزوم اصل وجود انجمن‌هاي علمي در حوزه علميه و وظايف مصرح در سياست‌هاي پژوهشي سال 83 مركز مديريت ابلاغ از شوراي عالي (مصوبه 428 مورخ 4/11/82) و بند 15 سياست‌هاي اجرايي معاونت پژوهشي حوزه و به منظور تشكيل، توسعه و حمايت از انجمن‌هاي علمي حوزوي، دبيرخانه انجمن‌هاي علمي تشكيل مي‌گردد.

1-دبيرخانه انجمن‌های علمی

1. تهيه دستورالعملها و ضوابط اجرايي دبيرخانه (كميسيون، شورا و ...)

2. تشكيل كميسيون و پي‌گيري مصوبات آن در زمينه تأسيس، تخلفات احتمالي و لغو امتياز انجمن‌ها

3. تشكيل شوراي دبيرخانه و پي‌گيري مصوبات آن به منظور تقويت، رشد و توسعه فعاليت‌هاي انجمن‌ها

4. تهيه و پيشنهاد ضوابط و مقررات فعاليت انجمن‌ها

5. تشكيل بخش‌هاي مختلف دبيرخانه به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

6. حمايت و پشتيباني از انجمن‌ها

همچنين دبيرخانه براي انجام وظايف محوله خود از بخش‌هاي ذيل تشكيل شده است:

* شوراي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي

* واحد مطالعات و برنامه‌ريزي

* كميته اجرايي

1ـ3ـ شوراي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي:

به منظور كمك به فرآيند تصميم‌گيري در زمينه فعاليت و برنامه‌هاي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي، شوراي دبيرخانه مركب از صاحب‌نظران عضو انجمن‌هاي علمي تشكيل و بر اساس وظايف مشروحه ذيل فعاليت مي‌كنند:

1. ارايه راهكارهاي قانوني و اجرايي براي تقويت، رشد و توسعه انجمن‌هاي علمي

2. ارايه راهكارهاي مناسب براي شناساندن، ارتباط، همكاري و هماهنگي انجمن‌ها با هم و مراكز علمي ديگر

3. ارائه راهكارهاي كارآمد براي تأمين نيازهاي اساسي و رفع مشكلات و نارسائي‌هاي احتمالي انجمن‌هاي علمي

4. بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد انجمن‌ها در چارچوب اساس‌نامه

5. بررسي و تصويب بودجه انجمن‌ها بر اساس عملكرد، برنامه و بودجه پيشنهادي انجمن‌هاي علمي و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي

6. پيشنهاد تخصيص بودجه انجمن‌ها به معاونت بر اساس عملكرد و اعتبارات مصوب

7. برنامه‌ريزي جهت بهره‌برداري بهينه از ظرفيتهاي تخصصي انجمن‌هاي علمي در راستاي اولويت‌ها و نياز‌هاي پژوهشي حوزه‌هاي علميه

8. بررسي پيشنهادهاي انجمن‌هاي علمي جهت طرح در كميسيون

9. ارايه راهكارها براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني و اجرايي به منظور كارآمدي بيشتر دبيرخانه

10. ارايه پيشنهادات در زمينه وظايف كميسيون

11. دستور جلسات شورا از طريق دبيرخانه و با مسئوليت مسئول دبيرخانه صورت مي‌پذيرد.

تذكر: در صورتي كه مصوبات شورا فراتر از وظايف دبيرخانه يا دربر دارنده تعهدات مالي سنگين باشد، پس از موافقت معاون پژوهشي حوزه، قابل اجرا است.

2ـ3ـ واحد مطالعات و برنامه‌ريزي:

به منظور انجام امور كارشناسي و تصميم‌سازي براي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي حوزه واحد مطالعات و برنامه‌ريزي زير نظر مسئول دبيرخانه با حضور: 1ـ كارشناس برنامه‌ريزي 2ـ كارشناس نظارت و 3ـ كارشناس ارتباطات، تشكيل و بر اساس وظايف زير فعاليت مي‌كنند:

1) بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي راهبردي بر اساس نيازها، موانع، فرصت‌ها و ظرفيت‌ها

2) بررسي آيين‌نامه‌ها و برنامه‌هاي اجرايي طرح‌هاي ارجاعي از سوي مسئول دبيرخانه

3) كارشناسي طرح‌ها

4) بررسي گزارش عملكرد انجمن‌ها جهت پيشنهاد تخصيص بودجه

5) بررسي طرح جامع ارتباط و هماهنگي انجمن‌ها با هم و ساير مراكز

6) بررسي گزارش كارشناس ارتباطات به منظور بررسي آسيب‌ها و ارايه پيشنهادات اصلاحي

7) ارسال كلية امور كارشناسي به مسئول دبيرخانه

3ـ3ـ كميته اجرايي:

به منظور انجام امور اجرايي در زمينه‌هاي اداري مالي، اطلاع‌رساني و امور توليد براي دبيرخانه انجمن‌هاي علمي، كميته اجرايي زير نظر مسئول دبيرخانه و بر اساس وظايف زير فعاليت مي‌كند:

1) هماهنگي براي برگزاري جلسات دبيرخانه و انجمن‌هاي علمي و ساير مراكز

2) اعلام نظر كارشناسي دربارة تهية نرم‌افزارهاي گوناگون از فعاليت‌هاي انجمن‌ها

3) ارايه راهكارهاي جذب بودجه براي دبيرخانه و انجمن‌ها

4) بررسي برنامه‌هاي اداري ـ مالي و تداركاتي

5) ارايه راهكارهايي براي تقويت پوشش خبري فعاليت‌هاي دبيرخانه و انجمن‌ها

تعداد انجمن‌هاي علمي حوزه

با تشكيل «دبيرخانه و كميسيون انجمن‌هاي علمي حوزه» در معاونت پژوهشي حوزه علميه قم، از سال 1382، روند رو به رشد تأسيس و فعاليت انجمن‌هاي علمي حوزه آغاز شده است. در آغاز اين روند، با تدوين اساس‌نامه نمونه و ضوابط اجرايي؛ صدور مجوز به انجمن‌هايي كه خواهان فعاليت بودند آغاز شد و تا به امروز سيزده انجمن علمي حوزه در رشته‌هاي گوناگون مجوز فعاليت خود را از كميسيون مذكور دريافت نموده‌اند و از آن تعداد ده انجمن به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرده‌اند كه عبارتند از:

1- انجمن ادیان و مذاهب

2- انجمن اقتصاد اسلامی

3- انجمن تاریخ پژوهان

4- انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

5- انجمن روانشناسان

6- انجمن قرآن‌پژوهي

7ـ انجمن قلم حوزه

8ـ انجمن مديريت اسلامي

9ـ انجمن مطالعات سياسي

10ـ انجمن معرفت‌شناسي

اعضاي انجمن‌هاي علمي حوزه

بر اساس اساس‌نامه مصوب انجمن‌هاي علمي حوزه، عضويت در انجمن‌ها به سه نوع پيوسته، وابسته و افتخاري تقسيم مي‌شود.

در جدول شماره يك تعداد اعضاي انجمن‌هاي علمي حوزه با توجه به نوع عضويت درج شده است.

معرفي كميسيون انجمن‌هاي علمي

براي كمك به تصميم‌گيري در زمينه تصويب، بررسي تخلفات و انحلال انجمن‌هاي علمي كميسيون انجمن‌هاي علمي آن از صاحب‌نظران حوزوي آگاه به مسايل انجمن‌هاي علمي تشكيل شده بر اساس وظايف مشروحه ذيل فعاليت مي‌كند:

1. تعيين سياست‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي پس از بررسي در شوراي دبيرخانه

2. تأييد و تصويب اساسنامة انجمن‌ها و تغييرات آن

3. نظارت دبيرخانه انجمن‌هاي علمي بر سياست‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي

4. لغو اعتبارنامة انجمن‌ها پس از احراز فقدان شرايط

5. زمينه‌سازي براي توسعة انجمن‌هاي علمي و حمايت از آنان از طريق دبيرخانه انجمن‌هاي علمي

6. تأييد صلاحيت اعضاي هيئت مؤسس انجمن‌ها

7. تصويب آئين‌نامه و ضوابط مربوط به تشكيل هيئت بررسي تخلفات و چگونگي رسيدگي به تخلفات انجمن‌ها

8. تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي كميسيون