سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
شورای عالی حوزة علمیة قم در تاریخ 10/12/1375 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیة خواهران را با وظایف معین تأسیس نمود تا با مدیریت واحد، مدارس علمیة خواهران را سازماندهی، هدایت و نظارت کند و از آن پس‌ فصلی نوین و تحولی مناسب با شرایط جدید فرهنگی، علمی و اجتماعی در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیة خواهران

شوراي عالي حوزة علمية قم در تاريخ 10/12/1375 مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران را با وظايف معين تأسيس نمود تا با مديريت واحد، مدارس علمية خواهران را سازماندهي، هدايت و نظارت کند و از آن پس‌ فصلي نوين و تحولي مناسب با شرايط جديد فرهنگي، علمي و اجتماعي در حيات مادي و معنوي زن مسلمان ايراني به وجود آورد

 

حوزه‌هاي علمية شيعي از آغاز در حفظ و پاسداري از کيان اعتقادي جامعة اسلامي, نقشي اساسي و تاريخي داشته‌ و در تکاپوي حوادث واقعه، رسالت عمدة خويش را مصروف گسترش و تعميق آموزه‌هاي ديني و دفاع از ارکان انديشة اسلامي کرده‌اند.

از آغاز شکل گيري حوزه‌هاي علمية شيعه، تحصيل علوم ديني بانوان نيز, اگر چه به صورت منفرد و پراکنده, همگام با آن آغاز گشته است و در خلال آن زنان دانشمند بسياري پا بر عرصة اين حوزه نهاده و مايه مباهات آن شده‌اند.

مراکز تحصيلي علوم ديني زنان به شکل سامان‏يافته تا پيش از انقلاب شکوهمند اسلامي ايران از حدود چهار دهه پيش به تعداد کمي وجود داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(س) و به دليل ايجاد شرايط نوين و احساس نياز بيش از پيش به مدارس ديني حوزوي خواهران، چنين مدارسي به سرعت گسترش يافت و با برنامه‌ها و ساختارهاي متنوعي که از برخي مدارس علمية موجود الگو گرفته شده بود، به فعاليت پرداخت.اما به ويژگي‌هاي زنان و مسؤوليت‌هاي متفاوت آنان در مقايسه با مردان و ضرورت وجود سازماني که به اين ويژگي‌ها توجه نمايد و نيز ضرورت هماهنگي و برنامه‏ريزي متمرکز براي حوزه‌هاي علمية خواهران, براي نيل به وضعيت مطلوب آموزشي، تربيتي، تبليغي و پژوهشي و نيز حمايت‌هاي لازم براي تسهيل در تحقق اين وضعيت، فراخوان به ضرورت بزرگتري براي طراحي نظامي کلان و جامع براي مدارس علمية خواهران بود.بر اين اساس، شوراي عالي حوزة علمية قم در تاريخ 10/12/1375 مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران را با وظايف معين تأسيس نمود تا با مديريت واحد، مدارس علمية خواهران را سازماندهي، هدايت و نظارت کند و از آن پس‌ فصلي نوين و تحولي مناسب با شرايط جديد فرهنگي، علمي و اجتماعي در حيات مادي و معنوي زن مسلمان ايراني به وجود آورد.

ساختار کلي مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران

مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران داراي مجموعه اهداف، ساختار و سلسله وظايفي به شرح ذيل مي‌باشد:

 الف. اهداف

هدف نهايي اين مرکز ساماندهي امر تربيت طلاب خواهر در مدارس علميه از طرق ذيل مي‌باشد:

 1.                          طراحي نظام‌هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي متناسب
 2.                          طراحي و تعيين روش‌ها و ضوابط و مقررات لازم؛
 3.                           هدايت و نظارت بر تحقق برنامه‌ها، نظام‌ها و ضوابط مصوب؛
 4.                           پشتيباني علمي و خدماتي مدارس علمية خواهران با تکيه بر استقلال آنها.

براي تحقق اين اهداف کلان، مرکز مربوط، برخي اهداف مرحله‌اي و حمايتي ديگري را نيز در برنامه خود گنجاند؛ از قبيل:

                       "            ايجاد وحدت رويه در امور مدارس؛

                       "            ملاحظة هماهنگي برنامه‌ها، روش‌ها و نظام‌ها با ويژگي‌هاي خواهران؛

                       "            فراهم سازي امکان تعامل و تبادل امکانات با ساير نظام‌هاي آموزشي؛

                       "            حفظ استقلال مدارس؛

                       "            ارائة تسهيلات و اعمال حمايت‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي در جهت تکميل و توسعة مدارس خواهران.

ب. ساختار سازماني مرکز

تشکيلات مرکز شامل دو حوزة اصلي، يعني حوزة مديريت مرکز و حوزة معاونت‌هاي مرکز مي‌باشد.

حوزة مديريت مرکز شامل دو دفتر «برنامه‏ريزي و نظارت» و «مطالعات و تحقيقات زنان» است که دفتر نخست عهده‌دار امر طراحي و برنامه ريزي، اطلاع رساني و نظارت و ارزيابي بوده و دفتر دوم متکفل تبيين و معرفي امور و مسايل زنان، طرح معارف اسلامي و پاسخگويي به شبهات در اين عرصه مي‌باشد.

حوزة معاونت‌ها با برخورداري از پنج معاونت فرهنگي‌- تربيتي، آموزش، پژوهش، ارتباطات و شهرستان‌ها و اداري- مالي، وظايف محوله را به انجام مي‌رساند؛ بدين ترتيب که سازماندهي امور تربيتي و پرورشي مدارس و پرورش امور معنوي و اخلاقي و رفتاري طلاب بر عهدة «معاونت فرهنگي- تربيتي» است و «معاونت آموزش» هدايت و نظارت برپذيرش، تحصيل، امتحانات و امور فارغ التحصيلي را بر عهده دارد. نظام، برنامه‌ها و متون آموزشي و پرورشي در «معاونت پژوهش» تهيه و تدوين شده و پژوهش‌ها و خواهران پژوهشگر از اين طريق سازماندهي مي‌شوند. «معاونت ارتباطات و شهرستان‌ها» امر صدور مجوز تأسيس و فعاليت مدارس، گسترش و تعميق ارتباطات مدارس و ساير امور کلان مربوط به ادارة مدارس را عهده‌دار است و در نهايت «معاونت اداري- مالي» پشتيباني و ارائة خدمات اداري و مالي به مدارس و مرکز را بر عهده دارد.

 د. وظايف و اختيارات 1.مدير مرکز

                       "            هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مرکز؛

                       "            تنظيم امور و ايجاد هماهنگي ميان قسمت‌ها و مسؤولين مرکز؛

                       "            ابلاغ مصوبات شوراي عالي حوزة علمية قم به واحد‌هاي تابعه؛

                       "            عزل و نصب معاونين و مسؤولين دفاتر پس از پيشنهاد به شوراي عالي؛

                       "            عزل و نصب مديران مدارس؛

                       "            اعطاي مجوز تأسيس مدرسه با هماهنگي شوراي عالي.

2. شوراي اداري

اين شورا، متشکل از مسؤولين و معاونين مرکز و مهمترين مرجع تصميم‌گيري در امور اجرايي و اداري مرکز مي‌باشد.

اهم وظايف اين شورا به شرح ذيل است:

                       "            تصميم گيري در امور اداري و اجرايي؛

                       "            بررسي و تصويب شرح وظايف معاونت‌ها و دفاتر؛

                       "            بررسي و تصويب ضوابط و مقررات مربوط به ادارة مدارس علمية خواهران؛

                       "            بررسي و تصويب کيفيت هدايت و نظارت بر مدارس علميه؛

                       "            بررسي و تصويب اقدامات لازم سياسي و اجتماعي مدارس؛

                       "            تصميم‌گيري در مورد تعطيلات غير رسمي مدارس و نيز گشايش و اختتام حوزه‌هاي تابعه.

3- دفتر برنامه‌ريزي و نظارت

اين دفتر با سه مديريت، وظايف ذيل را بر عهده دارد:

3-1. مديريت نظارت و ارزشيابي

نظارت و ارزيابي اجراي برنامه‌ها، ضوابط و مقررات مرکز و نيز ارزيابي امور محرمانه و شکايات اشخاص بر عهدة اين مديريت مي‌باشد.

3-2. مديريت آمار و اطلاعات

اين مديريت، آمار و اطلاعات مربوط به مدارس علمية خواهران، ديدگاه‌ها و نظرات شخصيت‌ها و گروه‌هاي مؤثر کشور، در مورد مدارس علمية خواهران، ميزان رشد مدارس علميه و سطح فرهنگي طلاب خواهر را جمع‌آوري و ارزيابي کرده, اطلاعات، اخبار و گزارش‌هاي لازم را تهيه، تنظيم و در اختيار اشخاص و مراجع ذيربط قرار مي‌دهد.

       نشرية گلچين خبر ارگان اطلاع رساني اين مديريت، هر دو هفته يک بار در سطح مديران ستادي، مديران و دست‌اندرکاران مدارس به صورت داخلي منتشر مي‌گردد.

3-3. مديريت برنامه و بودجه

اين مديريت، برنامه و بودجة ساليانه را بر اساس پيشنهاد معاون و مسؤولان دفاتر تنظيم و آيين نامه‌ها، ضوابط، مقررات و طرح‌هاي ارايه شده را بررسي و آماده کرده, در دستور کار شوراي اداري قرار مي‌دهد.

 4. دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

اين دفتر نهادي است علمي- پژوهشي وابسته به مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران که در مهر ماه سال 1377 تأسيس شد و داراي دو مديريت «اطلاع رساني» و «پژوهش» مي‌باشد.

اهداف اين دفتر عبارتند از:

            "       تبيين ديدگاه نظام‌مند دين پيرامون زن و خانواده: توجه به اصل مجموعه‌نگري و هماهنگي و پرهيز از نگاه تک بُعدي و جزئي، توجه به کارآمدي دين در موضوع برنامه‏ريزي اجتماعي، توجه همزمان به سه بُعد اخلاقي، اعتقادي و رفتاري در ترسيم الگوي متعالي از زن و تأکيد بر دستيابي به وضعيت فعال و غير منفعل، از شاخص‌هاي اصلي اين نگاه است؛

                       "            پرورش پژوهشگر و کارشناس در حوزة مطالعات اسلامي زن و خانواده؛

                       "            ارتقاي آگاهي‌ها و تحليل‌ها در حوزة مطالعات ديني زن و خانواده با تکيه بر اطلاع‌رساني روزآمد؛

                       "            تعميق پژوهش‌ها و کارشناسي‌هاي ديني در حوزة زنان و پشتيباني هدفمند از توسعه و گسترش آن؛

                       "            پاسخ‏گويي به نيازهاي تئوريک و دفاع از مرزهاي اعتقادي در حوزة زن و خانواده؛

            "        انتشار نشرية تخصصي «زنان و تازه‌هاي انديشه» با هدف در دسترس قرار دادن مهم‌ترين اطلاعات و تحليل‌ها و مباحث علمي براي زنان و سوق دادن خواهران پژوهشگر به امور محتواييِ مسائل زنان.

سياست‌هايي که اين دفتر آنها را پي مي‌گيرد, عبارتند از:

                       "            همگن‌سازي پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و کاربردي با نيازهاي مخاطبان[1]؛

                       "            جلب مشارکت بانوان در فعاليت‌هاي پژوهشي دفتر؛

                       "            اولويت‏دهي به پژوهش‌هايي که از قابليت استفاده و تأثيرگذاري در برنامه‏ريزي کشور برخوردار باشد؛

                       "            اولويت‏دهي به پژوهش‌هاي اثباتي, نسبت به پژوهش‌هاي نقدمحور؛

                       "            بهره‌مندي از پژوهشگران ويژه در قالب هيأت علمي به منظور تشکيل هسته‌هاي تخصصي؛

            "       همکاري و ارتباط مستمر با اشخاص حقيقي و حقوقي, به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي علمي آنان و توسعه و تعميق پژوهش‌ها و کارشناس‌ها؛

                       "            روزآمدي پژوهش‌ها؛

                       "            احتراز از طرح‏هايي که توسط ديگر مراکز پژوهشي, قابل اجراست؛

                       "            پرهيز از ورود به دسته‏بندي‌هاي سياسي؛

                       "            بررسي و مطالعة ميان‏رشته‌اي پديده‌ها و مسائل مربوط به حوزة زن و خانواده.

5. معاونت آموزش

اين معاونت از پنج مديريت, تشکيل شده و اهم برنامه‌هاي آن بدين شرح است:

 5-1. مديريت پذيرش

اهم وظايف مديريت پژوهش بدين قرار است:

                       "            تدوين آيين‌نامه‌هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن؛

                       "            تعيين و اعلام ضوابط پذيرش، پس از تصويب در شوراي اداري؛

                       "            تعيين و اعلام ظرفيت پذيرش مدارس؛

                       "            برگزاري آزمون ورودي به صورت متمرکز در حوزه‌ها و نظارت بر حسن اجراي آن.

 5-2. مديريت امتحانات

اين مديريت عهده‌دار فعاليت‌هاي زير است:

                       "            تهيه و ابلاغ ضوابط و آيين نامه‌هاي امتحانات؛

                       "            برگزاري و نظارت بر حسن اجراي امتحانات؛

                       "            طرح سؤالات، تصحيح اوراق امتحانات  و ابلاغ آنها به مدارس؛

                       "            تعيين رتبة مدارس علميه در خصوص امتحانات نيمسال؛

                       "            شناسايي و معرفي طلاب ممتاز.

 5-3. مديريت اساتيد

بررسي و تعيين شرايط گزينش اساتيد، ارزيابي اساتيد و صدور گواهي تدريس، نظارت بر گزينش و عملکرد اساتيد در حوزه‌هاي تابعه، شناسايي و معرفي اساتيد نمونه و برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت براي اساتيد، از جمله وظايف اين مديريت است.

 5-4. مديريت مدارج

اين مديريت, موظف است به:

                 " بررسي پروندة تحصيلي و انجام تشريفات قانوني و اعطاي مدارک علمي به طلاب فارغ التحصيل؛" برگزاري امتحان، مصاحبه و احراز ساير شرايط جهت اعطاي مدارک به فارغ التحصيلان نظام قديم؛" صدور گواهي تحصيل براي طلاب متقاضي و نيز پيگيري امور و رفع مشکلات فارغ التحصيلان پس از اخذ مدرک و پاسخگويي به استعلام‌هاي مربوط به مدارک علمي طلاب؛.برنامه‏ريزي و زمينه‏سازي براي گسترش امکان بهره برداري از فارغ التحصيلان. 5-5- مديريت ارزيابي آموزشيعمده‌ترين فعاليت‌هاي اين مديريت, عبارتند از:  "    برنامه‏ريزي، هماهنگي و اعزام هيأت‌هاي تخصصي ارزيابي آموزشي؛ "     کشف نقاط ضعف و قوت آموزشي مدارس علميه و ارائة راهکارهاي مناسب نسبت به تقويت اين مدارس؛ " جمع‏بندي و اراية نتايج گزارش‌هاي آموزشي مدارس به مسؤولين مرکز؛ "   پيگيري و اقدام مناسب نسبت به تخلفات آموزشي مدارس.

6. معاونت پژوهش

اين معاونت با ده گروه تخصصي علمي- پژوهشي و نيز شوراي برنامه ريزي آموزشي و تربيتي و مديريت‌هاي «برنامه ريزي آموزشي- تربيتي»، «تدوين متون و منابع آموزشي»، «خدمات پژوهشي» و «سازماندهي تحقيقات»، مجموعه امور مربوط به طراحي نظام آموزشي- تربيتي و پژوهشي و بازبيني آن، تعيين و تدوين متون درسي و کمک درسي، اطلاع رساني علمي رسانه‌اي و توليد نوار‌هاي آموزشي و کمک آموزشي ويژة اساتيد و طلاب و همچنين هدايت و سازماندهي تحقيقات خواهران طلبه را در مدارس علمية سراسر کشور عهده‌دار مي‌باشد.

 6-1. شوراي برنامه‌ريزي آموزشي- تربيتي

اين شورا, متشکل از برخي معاونين مرکز و جمعي از کارشناسان و متخصصان علوم حوزوي بوده و مرجع تبيين اهداف، سياست‌ها و اصول کلي حاکم بر نظام آموزشي- تربيتي و  تنظيم و تدوين نهايي  نظام آموزشي- تربيتي مدارس علمية خواهران و نيز ارزيابي و تصميم‌گيري در بارة طرح‌هاي مربوط به قالب‌ها و محتواهاي آموزشي، تربيتي و برنامه‌هاي درسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي کلان تصميم گيري در مقاطع تحصيلي حوزه‌هاي علمية خواهران است.

 6-2. شوراي علمي- پژوهشي

اين شورا عهده‌دار وظايف زير مي‌باشد:

                       "            بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي، نظارت و اجراي آنها؛

                       "            تغيير، تعيين و تأييد متون درسي؛

                       "            تعيين و تأييد موضوعات پايان نامه‌ها.

 6-3. گروه‌هاي علمي- پژوهشي

گروه‌هاي علمي- پژوهشي با بهره‏مندي از اساتيد و صاحب‌نظران به طور تخصصي به برنامه‏ريزي علمي پرداخته که عناوين و اهم فعاليت‌هاي اين گروه بدين شرح است:

1. قرآن و حديث؛ 2. فقه و اصول؛ 3. اخلاق و تربيت اسلامي؛ 4. تاريخ اسلام؛ 5. فلسفه و کلام؛ 6. ادبيات عرب؛ 7. تبليغ و ارتباطات؛ 8. ادبيات فارسي؛ 9. سياسي- اجتماعي؛ 10. روش‌ها و مهارت‌ها.

فعاليت‌هاي اين گروه‌ها عبارتند از:

                       "            بررسي و ارزيابي اهداف مقاطع و گرايش‌هاي تحصيلي؛

                       "            تعيين سرفصل‌ها، منابع، مواد درسي و کمک درسي؛

                       "            بررسي بازخورد‌هاي برنامه‌هاي آموزشي؛

                       "            بررسي طرح‌هاي تأليفي (پيشنهادي مؤلفان)؛

                       "            ارزيابي متون در دست تأليف.

 6-4. مديريت برنامه‌ريزي آموزشي- تربيتي

اين مديريت عهده دار وظايف زير مي‌باشد:

                       "            طراحي برنامه‌ها و نظام‌هاي آموزشي سطوح مختلف؛

                       "            ارزشيابي و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي- تربيتي؛

                       "            نياز سنجي آموزشي، تربيتي و پژوهشي؛

                       "            بهينه‏سازي سيستم آموزشي، برنامه‌هاي آموزشي و درسي.

 6-5. مديريت تدوين متون و منابع آموزشي

اين مديريت با واحد‌هاي زيرمجموعة خود, انجام وظايف زير را برعهده دارد:

                       "            تعيين، تأليف و تدوين متون آموزشي- تربيتي؛

                       "            بازبيني و اصلاح متون آموزشي- تربيتي؛

                       "            تعيين، تأليف و تدوين متون کمک آموزشي- تربيتي؛

                       "            تعيين، تأليف و تدوين متون راهنماي تدريس.

 6-6. مديريت سازماندهي تحقيقات

اين مديريت به انجام فعاليت‌هاي زير مي‌پردازد:

                       "            هدايت تحقيقات و پژوهش‌هاي خواهران طلبه؛

                       "            ارزيابي و پشتيباني امر پژوهشي مدارس, در زمينة روش تحقيق، روش مطالعه، روش تند خواني، نگارش و خلاصه نويسي؛

                       "            شناسايي محققان و برگزاري کارگاه‌هاي پژوهشي؛

                       "            انتخاب پژوهش‌ها و پژوهشگران برتر؛

                       "            برقراري ارتباط پژوهشي مستمر با طلاب،‌اساتيد راهنما و معاونين پژوهشي؛

                       "            ارائة مشاوره، پاسخگويي به سؤالات معاونين پژوهشي، استاد راهنما و طلبه؛

                       "            تهية کتاب شامل چکيده و خلاصه مقالات.

 6-7. مديريت خدمات پژوهشي

اين مديريت ازطريق واحد‌هاي تابعة خود, خدمات زير را ارائه مي‌کند:

                       "            توليد نوار‌هاي آموزشي و کمک‏آموزشي دروس حوزه با بهره‌گيري از فناوري آموزشي؛

                       "            آماده‌سازي کتاب‌هاي درسي مرکز(تايپ، صفحه بندي، طراحي و آماده‏سازي براي چاپ)؛

                       "            راه‏اندازي شبکة اينترنت و اينترانت جهت آموزش و اطلاع‏رساني علمي به حوزه‌هاي علمية خواهران؛

                       "            سازماندهي و تجهيز کتابخانة مرکز؛

                       "            تأمين نيازهاي پژوهشي مدارس(جزوه،CD، مجله و...).

 6-8. فصلنامة تخصصي «روش‌ها»

اهدافي که اين فصل‌نامه در پي آن است, عبارتند از:

                       "            اراية راهکارهاي نوين در عرصه روش‌هاي تحقيق، تبليغ و تدريس؛

                       "            آسيب‌شناسي روش‌هاي تحقيق و تدريس در مدارس علميه؛

                       "            ارائة راهکارها و روش‌هاي نوين در امر برنامه‏ريزي آموزشي و درسي؛

                       "            بازکاوي روشهاي علمي دانشمندان و مدرسان حوزه در گشته وحال.

7. معاونت فرهنگي- تربيتي

اين معاونت نيز از سه مديريت با وظايف زير تشکيل شده و موظف به انتشار نشرية مرکز مي‌باشد.

 7-1. مديريت پرورشي

اين مديريت به منظور ارتقاي سطح اخلاقي، علمي و رفتاري طلاب، امر هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي زير را در فضاي مدرسه عهده دار است:

 1.          "     پشتيباني و حمايت از ايجاد، تکميل و گسترش هسته‌هاي مشاوره در مدارس؛
 2.          "    پشتيباني و حمايت از ايجاد، تکميل و گسترش فعاليت‌هاي قرآني و تعميق علاقة طلاب به قرآن؛
 3.          "   گسترش و تعميق آگاهي‌ها و تمايلات سياسي و مذهبي طلاب از طريق بزرگداشت اعياد و وفيات ومناسبت‌هاي سياسي و اعتقادي و نيز تعظيم شعائر ديني- انقلابي؛
 4.            "    برپايي همايش‌ها و نشست‌هاي علمي- تربيتي و سياسي در مدارس؛               
 5.            "   برگزاري مسابقات فرهنگي در داخل مدارس؛
 6.           "   هدايت، حمايت و نظارت بر تهيه و نشر جزوات و نشريات داخلي؛                   
 7.           "    زمينه‏سازي براي ايجاد نشاط جسمي و تأمين تندرستي طلاب با معرفي و گسترش ورزش‌هاي مناسب در مدارس؛
 8.         " هدايت و پشتيباني از مدارس در تأمين نياز‌هاي بهداشتي.

 7-2. مديريت تربيتي

اين مديريت امر اعتلاي اخلاقي، رفتاري و علمي طلاب را با مأموريت‌هاي فرا‌مدرسه‌اي زير, دنبال مي‌کند:                       "            برنامه‏ريزي، حمايت و برگزاري مسابقات سراسري و منطقه‌اي ميان مدارس در موضوعات مورد نياز؛            "       تأمين نيازهاي علمي و اخلاقي لازم و نيز گسترش روحية جمعي و مشارکت عمومي با برگزاري اردو‌هاي علمي، زيارتي و سياحتي؛            "       تقويت روحية خير‌خواهي و تعاون به ديگران و آشناسازي طلاب با مشکلات و مسائل جامعه و مردم از طريق فعاليت‌هاي امدادرساني و مددياري؛                       "            برپايي نشست‌هاي فرهنگي- تربيتي در سطح مدارس، شهر، ‌استان، منطقه و کشور؛            "       برگزاري دوره‌هاي آموزشي به منظور ارتقاي وضعيت فرهنگي- تربيتي مدارس تابعه به صورت شهري، استاني، منطقه‌اي و ملي. 7-3. مديريت تبليغراهنمايي و هدايت حوزه‌ها, به منظور پرورش و آماده‌سازي طلاب براي حضور در عرصه‌هاي فرهنگي و ارائه، ترويج، تبليغ و تبيين معارف ديني و ‌مباني نظام اسلامي از طرق زير برعهدة اين مديريت مي‌باشد:

                       "            شناسايي استعدادهاي طلاب در زمينة شيوه‌هاي مختلف تبيين و ترويج فرهنگ ديني؛

                       "            پرورش و تعميق توان طلاب در زمينة تبليغ فرهنگ ديني, از طريق آموزش شيوه‌هاي مختلف نويسندگي؛

                       "            آشناسازي، تمرين و آموزش عملي تبيين فرهنگ ديني از طريق سخنراني و جلسات شفاهي؛

                       "            پرورش و ارتقاي توان طلاب در تبيين و ترويج فرهنگ و معارف اسلامي از طريق مناظره و گفتگو؛

                       "            سازماندهي و تجهيز کتابخانه‌هاي مدارس.

 7-4. ماهنامة فرهنگي، اجتماعي و اطلاع رساني «شميم ياس»

نشرية سراسري «شميم ياس» ويژة خواهران طلبه به صورت ماهانه و به منظور تحقق اهداف ذيل در سطح حوزه‌هاي خواهران منتشر مي‌گردد:

                       "            ترسيم جهت‏گيري

                       "            فرهنگ و اخلاق اسلامي مبتني بر تعاليم کتاب و سنت؛

                       "            تعميق آگاهي‌هاي فرهنگي طلاب با اطلاع رساني فرهنگي و علمي و ايجاد انگيزه و نشاط در آنها؛

                       "            تعميق آگاهي‌هاي روشي و محتوايي مبلغان و تبيين زي طلبگي؛

                       "            ارتباط با طلاب و پاسخگويي به مشکلات و پرسش‌هاي آنان؛

                       "            رشد توانايي‌هاي آنان و شکوفايي نشريه‌هاي داخلي مدارس.

8. معاونت ارتباطات و شهرستان‌ها

اين معاونت با در اختيار داشتن دو مديريت «امور شهرستان‌ها» و «ارتباطات»، امور مهم سازماندهي کلان مدارس و گسترش و تعميق ارتباط مدارس را به شرح زير برعهده دارد:

 8-1. مديريت امور شهرستان‌ها

اين مديريت وظايف زير را عهده‌دار است:

            "       هماهنگي و زمينه‏سازي براي اعزام هيأت‌هاي شناسايي حوزه‌هاي علميه سراسر کشور, به حوزه‌هاي مزبور به منظور ارزيابي و اخذ اطلاعات و آمار مربوط به آنها؛

                       "            شناسايي و بررسي شرايط و توانايي متقاضيان تأسيس مدارس علميه؛

                       "            زمينه‏سازي و پي‌گيري صدور مجوز فعاليت براي مدارس علميه؛

                       "            شناسايي مناطق نيازمند مدرسة علميه و زمينه‏سازي و حمايت از تأسيس مدارس در اين مناطق؛

                       "            ايجاد هماهنگي ميان مؤسسان و مديران مدارس؛

                       "            هدايت و نظارت بر عملکرد مؤسسان و مديران مدارس؛

                       "            زمينه‏سازي براي ارتقاي سطح علمي، اخلاقي و رفتاري مديران حوزه‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تربيتي براي آنها؛

                       "            هدايت و حمايت از مؤسسان و مديران در حل مشکلات و مسايل مدارس؛

                       "            رسيدگي به امور مدارس تعطيل و يا منحل شده؛

                       "            انجام امور مربوط به نقل و انتقال و مرخصي مديران؛

                       "            تأسيس مديريت‌هاي منطقه‌اي و پيشنهاد مديران آنها.

 8-2. مديريت ارتباطات

وظايف اين مديريت شامل موارد زير مي‌باشد:

                       "            ارتباط با شخصيت‌ها و سازمان‌ها به منظور معرفي مرکز؛

                       "            معرفي مرکز از طريق نشريات عمومي، جزوات و رسانه‌هاي گروهي و...

                       "            زمينه‏سازي حضور، مشارکت و معرفي مرکز در همايش‌ها و مجامع مرتبط با حوزه‌هاي علميه؛

                       "            بررسي نظرات و مطالب منتشره نسبت به مرکز، ارزيابي و پاسخگويي به آنها؛

                       "            برگزاري مجامع و گردهم‏آيي‌هاي سراسري و منطقه‌اي؛

                       "            اعلام مواضع مرکز در مناسبت‌هاي گوناگون، در قالب اطلاعيه و بيانيه؛

                       "            برگزاري مصاحبه با رسانه‌هاي عمومي در چارچوب ضوابط مرکز؛

                       "            ارسال پيام‌هاي تبريک و تسليت؛

                       "            پاسخ به نامه‌هاي عادي اشخاص در صورتي‌که مربوط به مسائل کلّي حوزه‌هاي علمية خواهران باشد؛

" ارتقاي علمي و اخلاقي کارکنان مرکز.

9. معاونت اداري- مالي

مديريت‌هاي اين معاونت به اين شرح مي‌باشند:

 9-1. مديريت مالي

اين مديريت انجام امور زير را بر عهده دارد:

                       "            انجام امور مالي مرکز از جمله پرداخت دستمزد‌ها و ساير هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي؛

            "       پرداخت هزينه‌هاي قانوني مربوط به پرسنل و مرکز به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و اقتصاد و دارايي و حل و فصل امور مربوط به اين دوسازمان؛

                       "            پيگيري دريافت مجموعه وجوه، اعتبارات و اسناد مالي قابل پرداخت به مرکز؛

                       "            انجام عمليات حسابداري مرکز؛

                       "            هدايت و نظارت بر حسن انجام امور مالي مدارس علمية تابعه؛

                       "            ثبت و ضبط و بايگاني اسناد.

 9-2. مديريت اداري

                       "            ادارة امور کارگزيني، استخدامي و حقوقي کارکنان مرکز؛

                       "            ارائة خدمات موتوري به مرکز؛

                       "            ارائة خدمات بهداشتي و مخابراتي به مرکز؛

                       "            انجام امور ساختماني و تأسيساتي مرکز و تشکيلات وابسته؛

                       "            حفاظت و نگهداري از اموال و امکانات مرکز؛

                       "            نظارت بر حسن انجام امور اداري در حوزه‌هاي تابعه،

 از فعاليت‌هاي اين مديريت مي‌باشد.

 9-3. مديريت پشتيباني

اين مديريت عهده دار مسؤوليت‌هاي زير است:

                       "            تهيه و ارسال لوازم و امکانات مورد نياز مدارس تابعه، از جمله کتب درسي و تربيتي؛

                       "            ارسال کمک‌هاي نقدي و غير نقدي پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي ساليانه به مدارس؛

                       "            زمينه‏سازي تدارک و توزيع ارزاق يارانه‌اي؛

                       "            انجام حمايت‌هاي مالي از مدارس در تجهيز و تعمير آنها؛

                       "            فراهم نمودن زمينة بهبود امکانات رفاهي براي مدارس و حمايت‌هاي حقوقي از آنها؛

                       "            هدايت و نظارت بر ساخت و ساز و انجام امور عمراني مرکز و مدارس تابعه.

                       "       سامان‏دهي امور اجرايي مرکز و استفادة بهينه از امکانات و ارتقاي کيفيت پشتيباني از معاونت‌ها در انجام امور اجرايي آنان از قبيل اردو، مسابقه، دوره‌هاي آموزشي، نشست‌ها و همايش‌هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي؛

                      "       انجام امور اجرايي مربوط به هر گردهمايي، شامل تهيه و تجهيز محل، تأمين صوت و تصوير، تهيه و انجام پذيرايي و تأمين محل استراحت مدعوين.


آدرس سایت:مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین