تبیان، دستیار زندگی
دوست خوب من سلام بازم اومدم با یه بازی جدید باید با کمک موس به بابانوئل و بچه هایی که پشت درخت قایم شدن کیک پرت کنی اونا می خوان با تو بازی کنن فکر می کنی چند تا امتیاز جمع کنی؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرتاب کیک

دوست خوب من سلام

بازم اومدم با یه بازی جدید

باید با کمک موس به بابانوئل و بچه هایی که پشت درخت قایم شدن کیک پرت کنی اونا می خوان با تو بازی کنن فکر می کنی چند تا امتیاز جمع کنی؟

دانلود

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.