تبیان، دستیار زندگی
گلم زیر باران نشسته، دعا میکند تو را مثل گنجشک ها، صدا میکند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعای گل

دعای گل

گلم زیر باران نشسته، دعا میکند

تو را مثل گنجشک ها، صدا میکند

دلش شور آن غنچه را میزند

که باد از تن او جدا می کند

گل و غنچه هم خوب فهمیدهاند

که لطف تو هر درد را، دوا میکند


نوشته: مهری ماهوتی

تنظیم برای تبیان: خرازی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.