سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
مشورت با دیگری کن که من عدویِ تواَم ، حکایت در ستایش خرد و خردمندان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشورت با دیگری کن که...

گل

مشورت با دیگری کن که من عدویِ تواَم

حکایت در ستایش خرد و خردمندان

 

مشورت می کرد شخصی با کســـی           
 کـــــــــــز تردّد وارَهَد وز محبَســـــــی
گفت: ای خوش نام، غیــــــر من بجُو            
 ماجرای مشــــــــورت با او بگــــــــــــو
من عدوَّم مر تو را، با من مپیــــــــــچ               
نَبوَد از رأی عدو پیـــــــــروز هیـــــــــچ
رَو کسی جوُ، که تو را  هست دوست        
دوست بهر دوست، لاشک خیرجوُسـت
من عدوّم، چـــــــــــــاره نبود کز منی                
  کژ رَوَم، با تو نمایــــم دشــــــــــــمنـی
حارِسی از گُرگ جُستن، شرط نیست       
جُســـتن از غیرِ محل،  ناجُستنی ست
من تو را بی هیچ شکّی  دشـــــمنم                
من تو را کــــــی ره نمــــــــایم؟ رَه زنم
هرکه باشد همنشین ِ د وســــــــتان                  
 هســـــــت در گُلخَن میان ِ بوســــــتان
هرکه با دشمن نشـــــــــیند   در زَمَن                 
 هســـت او در بوســــــــــتان در گوُلخَن
دوســــــت را مآزار  از مــــــــا و  مَنَت                
  تا نگـــــــردد دوست،  خصم و دشمنت
خیــــــــــر کن با خـــــــلق بهرِ  ایزدت                  
   یا برای راحـــــــــــتِ جان ِ خـــــــــودت
تا هماره دوســـــــــــت بینی در  نظر               
   در دلــــــــت نآید زکـــــین، ناخوش صُوَر
چونکه کردی دشـــــمنی،  پرهیز کن            
 مشورت با یــــارِ مهـــــر انگیـــــــــز کن
گفت: می دانم تو را ای  بَوالحســــن            
 که تویی دیرینه دشـــــــــــــمن دارِ من
لیـــــــــک مردِ عاقــــلی و  معـــنوی                     
 عقل ِ تو نگــــــــــذاردت کــــــه کژ روی
طبع خواهتـــد  تا کَشَد از خصم،  کین            
عقل، بر نفــــــس اســــــت بندِ آهنین
آید و منــــــــعش کـــــتند،  وادارَدَش                     
 عقل، چون شِحنه سـت در نیک و بَدَش

 

عقل ِ ایمانی، حریم قلب را از حرامیان نفسانی حفظ می کند

 

عقل ِ ایمانی چو شِحـنه عادل ســـت               
پاســـــــبان و حاکــــــمِ شهرِ دل ست
همچو گُربه باشد او  بیدار هـــــــوش                
دزد در ســــوراخ مــــــانَد همچو موش
در هر آنجا که برآرَد  موش، دســــــت            
 نیســــت گُربه، یا که نقش گُربه است
گُربه چه؟ شـــــــیرِ شـــــیرافکن  بُوَد                  
عـــــقلِ ایــمانــی که  انـــــــدر تن بُوَد
غُــــــــــــــرّهء او، حاکـــــــمِ  درّندگان                        
  نعـــــــــرهء او،  مـــــــــــانعِ   چَرَندگان
شهر، پُر دزدســـــــت و،  پُر جامه کی            
   خواه شِــــــــحنه باش گو  و، خـواه نی

 

برگرفته از کتاب مثنوی معنوی از مولانا به اهتمام کریم زمانی

                                                                                                                                                 تنظیم برای تبیان: پایدار


جهت خرید کتاب مثنوی معنوی کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزار نفیر نی کلیک نمایید.

جهت خرید کتب ادبی کلیک نمایید.

جهت خرید کتب تاریخی کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای تبیان کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای چندرسانه ای کلیک نمایید.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین