تبیان، دستیار زندگی
معلمی که با همه معلم های دنیا فرق دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معلمی که با همه معلمهای دنیا فرق دارد

معلمی که با همه معلم های دنیا فرق دارد

هر کس کار نیکی انجام دهد، ده برابر آن به او پاداش خواهند داد.

انعام/ 160

خدایا تو معلمی؛ معلمی که با همه معلمهای دنیا فرق دارد؛ معلمی که دنبال بهانه میگردد تا جایزه بدهد و همیشه جایزهاش بیشتر از کاری است که کردهاند.

این آیه چقدر آدم را سر ذوق میآورد. اینکه تو به هر کار خوبمان ده برابر پاداش میدهی و بدیهایمان را فقط به اندازه خودش جواب میدهی. این فقط روش توست. این بینظیرترین تشویق دنیاست.

معلمی که با همه معلم های دنیا فرق دارد

تو میخواهی کفه خوبیهای ما را سنگین کنی. شاید میخواهی جلوی فرشتهها آبرویمان نرود. وقتی یادم میافتد که تو هر دفعه جلوی خوبیهایم ده تا ستاره میگذاری و جلوی بدیهایم فقط یک نمره منفی، دلم میخواهد کاری کنم که دفترم پر از ستاره بشود. اگر چه، هم من و هم خودت میدانیم که این ستارهها مال من نیست. مال خودت است. خدایا به خاطر ستارههایی که تا به حال به من دادهای ممنونم.

خدایا! کمکم کن تا ستارههای دفترم هر روز زیادتر شود.

تا به حال برایت پیش آمده که احساس کنی خدا بیشتر از آنچه حقت بوده، به تو چیزی داده؟ یا حس کنی آنچه نصیبت شده، جواب آن کار خوبی است که قبلاً انجام دادهای؟

اما چقدر بیشتر از یک جواب ساده و یک پاداش معمولی است.

حوصله داری برای خدا تعریفش کنی؟

برای اینکه چیزی از قلم نیفتد بهتر است ماجرا را از اول برایش بنویسی.

برگرفته از کتاب: نامه های خط خطی

نوشته: عرفان نظر آهاری

تنظیم برای تبیان :مریم فروزان کیا

*******************

مطالب مرتبط

برو باهاش حرف بزن بگذار آرومت کنه

لحظه های حضور تو

آنچه در رگهای من می گردد تویی

کاش تو را می دیدم

و خدایی که همین نزدیکی است

درختی که گفت من پروردگار تواَم

ایستگاه استجابت دعا

خاطره های تو پر از کلمه های خداست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.