تبیان، دستیار زندگی
از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: هر روز و شب قبر با صدای رسا بانگ می زند و می گوید: ای انسان، بدان و آگاه باش که:..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فراموش نکن

قبر

از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: هر روز و شب قبر با صدای رسا بانگ می زند و می گوید: ای انسان، بدان و آگاه باش که:

1- من خانه ی تنهایی ام، پس با خود انیس و مونسی بیاور- تا در کنار او اوقات خود را با نشاط سپری کنی.

2- من خانه ی مار و مور و گزندگانم، پس از قبل پادزهری آماده کن- تا در کنار او اوقات خود را با نشاط سپری کنی.

3- من خانه ی ظلمت و تاریکی ام، پس برای خود چراغی تهیه کن- تا در پرتو نور آن از ظلمت و تاریکی رهایی یابی.

4- من خانه ی خالی و پر از خاکم، پس برای خود فرشی مهیا کن- تا آن را در خانه ی خاکی خود بگستری و با آرامش خاطر روی آن استراحت کنی.

5- من خانه ی فقر و تهی دستی ام، پس گنج و ثروتی با خود بیاور- تا با استفاده از آن در سایه ی دارایی و بی نیازی به خوبی زندگی کنی.

در روایت دیگری آن حضرت می فرماید: آگاه باشید به درستی که خانه ی قبر هر روز و شب فریاد می زند و ندا می دهد: ای فرزند آدم!

1- اکنون بر پشت من راه می روی حال آنکه عاقبت در شکم من منزل می کنی.

2- اکنون بر پشت من شاد و سرمستی اما در شکم من محزون و غمگین خواهی بود.

3- اکنون بر پشت من معصیت و گناه می کنی اما در شکم من عذاب و شکنجه می شوی.

4- اکنون بر پشت من خندانی و قهقهه  می زنی ولی در شکم من محزون و غمگین خواهی بود.

5- اکنون بر پشت من حرام می خوری، اما در شکم من خوراک مار و مور می شوی.

برگرفته از کتاب عالم برزخ از محسن غفاری

                                                                                                                                                 تنظیم برای تبیان: پایدار


جهت خرید کتاب عالم برزخ کلیک نمایید.

جهت خرید کتب اسلامی کلیک نمایید.

جهت خرید کتب حکمت و عرفان کلیک نمایید.

جهت خرید اشتراک کتاب کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای تبیان کلیک نمایید.

جهت خرید نرم افزارهای چند رسانه ای کلیک نمایید.