تبیان، دستیار زندگی
در فرهنگ بشری هیچ خط از خطوط وابسته به زبانهای معروف نیست كه نشان دهنده ی تلفظ كامل فصحای آن زبان باشد. پدید آمدن لهجه ها و گویش ها در درون هر زبان هر امری طبیعی و ناگزیر است. از سوی دیگر، خطها در جنب كاستی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فال حافظ

حافظ ؛ قرآن و چهارده روایت

حافظ از چه شاعرانی تأثیر پذیرفته است ؟

تأثیر پذیری حافظ از سعدی شیرازی

تأثیر پذیری حافظ از نظامی گنجوی

تأثیر پذیری حافظ از عطار نیشابوری

تأثیر پذیری حافظ از خواجوی كرمانی

حافظ انسان كامل یا كاملا انسان

« صنعت » در اشعار حافظ

دو خاصیت عجیب در كلام حافظ

گالری عكس

تصاویر ویژه بزرگداشت حافظ