تبیان، دستیار زندگی
الت های روحی خود شما می توانند فوق العاده فریبنده باشند. این حالت ها می توانند شما را بفریبند و احتمالاً هم می فریبند و وادار می كنند باور كنید كه زندگی تان بسیار بدتر از آنی است كه واقعاً هست. وقتی كه در حالت روحی خوب هستید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از حالت های روحی خود آگاه شوید و اجازه ندهید كه حالت های روحی پایین شما را فریب دهند

حالت های روحی خود شما می توانند فوق العاده فریبنده باشند. این حالت ها می توانند شما را بفریبند و احتمالاً هم می فریبند و وادار می كنند باور كنید كه زندگی تان بسیار بدتر از آنی است كه واقعاً هست.

وقتی كه در حالت روحی خوب هستید زندگی عالی به نظر می رسد. شما دارای چشم اندازی به آینده ، عقل سلیم و خرد هستید. در حالت های روحی خوب ، كارها خیلی سخت به نظر نمی آیند، مشكلات كمتر دشوار می نمایند و حل آنها آسانتر به نظر می رسد. وقتی كه در حالت های روحی خوب هستید به نظر می آید روابط جریان دارند و ارتباط آسان است؛ اگر مورد انتقاد قرار گیرید، راحت آن را می پذیرید.

به عكس، اگر در حالت روحی بدی باشید، زندگی به طور غیر قابل تحمل جدی و مشكل به نظر می رسد. به آینده چشم انداز چندانی ندارید. همه چیز را شخصی می انگارید و اغلب رفتار اطرافیان خود را غلط تعبیر می كنید.

مشكل اینجاست: مردم درنمی یابند كه حالت های روحی آنها همیشه در تكاپو است؛ بلكه فكر می كنند كه زندگی شان ناگهان همین دیروز یا حتی یك ساعت گذشته بدتر شده است. بنابراین، كسی كه صبح در حالت روحی خوب است امكان دارد زن ، كار و اتومبیل خود را دوست بدارد. این شخص احتمالاً درباره آینده خود خوشبین است و درباره گذشته خود شكرگزار است. اما در اواخر روز، اگر حالت او بد باشد، ادعا می كند از كار خود نفرت دارد، فكر می كند كه همسرش اسباب زحمت است، تصور می كند كه اتومبیلش قراضه است و معتقد است كه در حرفه خود به جای نخواهد رسید. اگر هنگامی كه او در حالت روحی پایین است از وی درباره دوران كودكی اش بپرسید، احتمالاً پدر و مادر خود را به خاطر گرفتاری فعلی خود سرزنش خواهد كرد.

ممكن است چنین تضادهای سریع و شدید ، احمقانه و حتی مسخره به نظر بیایند- اما ما همه این طور هستیم. در حالت های روحی پایین ، چشم انداز خود را از دست می دهیم و همه چیز فوری به نظر می رسد. ما به كلی فراموش می كنیم كه وقتی در حالت روحی خوبی هستیم همه چیز خیلی بهتر به نظر می آید. ما همه شرایط یكسانی را تجربه می كنیم- با چه كسی ازدواج كرده ایم، جایی كه كار می كنیم، اتومبیلی كه آن را می رانیم ، پتانسیل خود، دوران كودكی خود- كه بسته به حالت روحی مان كاملاً متفاوت هستند! وقتی كه روحیه مان پایین است، به جای آن كه حالت خود را سرزنش كنیم، میل داریم تصور كنیم كه كل زندگی مان اشتباه است. تقریباً مثل این است كه واقعاً باور می كنیم كه زندگی مان ظرف یكی دو ساعت گذشته از هم پاشیده شده است.

حقیقت آن است كه زندگی تقریباً هیچ گاه به آن بدی نیست كه هنگام داشتن روحیه پایین به نظر می رسد. اگر متقاعد شدید كه به جای آن كه در فشار روحی بدی بمانید زندگی را واقع بینانه ببینید ، آنگاه می آموزید كه داوری خود را زیر سوال ببرید. به خودتان یادآوری كنید " البته كه من احساس حالت تدافعی [ یا عصبانیت، سرخوردگی ، فشار روحی، افسردگی] می كنم؛ من در حالت روحی بدی هستم. همیشه وقتی كه روحیه ام پایین است احساس منفی دارم." وقتی كه در حالت روحی بدی هستید، یاد بگیرید كه آن را به سادگی دفع كنید: حالت روحی بد ، یك وضعیت اجتناب ناپذیر انسانی است كه اگر به آن كاری نداشته باشید با گذشت زمان دفع خواهد شد. در حالت روحی پایین زندگی تان را تجزیه و تحلیل نكنید. این كار خودكشی عاطفی است. اگر واقعاً دارای مشكلی هستید ، این مشكل حتی وقتی كه حالت دماغی شما بهبود می یابد باز هم وجود خواهد داشت. راه كار آن است كه در حالت های روحی خوب خود خرسند و در حالت های روحی بد ، خود متین باشیم- این حالت ها را خیلی جدی نگیریم.

بار دیگر كه به هر دلیلی احساس كردید روحیه تان پایین است به خودتان یادآوری كنید كه "این نیز بگذرد" و خواهد گذشت.
منبع: از کاه کوه نسازید

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان - زهره پری نوش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.