وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
DVD از كلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس شده است .با استفاده از درایوهایDVD می توان اطلاعاتی بالغ بر7 / 4 گیگابایت را بر روی یك دیسك ذخیره نمود.اطلاعات فوق ، تقریبا" هفت برابر داده ئی است كه می توان بر روی یكCD-R (دیسك ه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه انتخاب یك DVD


تكنولوژیDVD ، با كاهش طول موج از 780mm به 625 تا 650mm ، ظرفیت ذخیره سازی را افزایش می نماید . یكی از قابلیت های جالب درایوهایDVD ، توانائی آنان در حمایت از انواع متفاوتی از رسانه های  ذخیره سازی نظیر:CD-ROM,CD-R وCD-RW است . در صورتیكه قصد تهیه یك درایوDVD  وجود داشته باشد ، می بایست با انواع رسانه ذخیره سازی حمایت شده توسطDVD ، آشنا شویم . دیسك هایDVD  به دو گروه عمده+ و-تقسیم می گردند . درایوهایDVD می توانند از یك و یا هردو گروه فوق ، استفاده نماید. پس از مشخص نمودن نوع درایوDVD ، می توان ازدیسك هایDVD سازگار با آن ، استفاده نمود.

انواع DVD

DVD - RAM

. روش دستیابی در این نوع  دیسك ها  بصورت تصادفی بوده و امكان خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی آنان وجود خواهد داشت . رسانه ذخیره سازی فوق ، دارای ویژگی های زیر می باشد :
- برخلاف رسانه ذخیره سازی Tape كه داده ها  بصورت ترتیبی خوانده می شوند ،در دیسك های  DVD-RAM ، داده ها نظیرهارد دیسك بصورت تصادفی خوانده می شوند.این نوع دیسك های DVD ، رسانه ای ایده آل بمنظور ذخیره سازی حجم بالائی از اطلاعات و Backup می باشند .
- می توان بیش از یكصد هزار مرتبه اطلاعات را بر روی آنان نوشت ( بازنویسی مجدد )
- عمر مفید آنان یكصد سال برآورد می شود .
- بمنظور خواندن و نوشته اطلاعات بر روی این نوع DVD ، می بایست از درایوهای DVD-R/RAM استفاده گردد .

DVD-R  یا DVD+R

. بر روی این  نوع DVD ، می توان صرفا" یك مرتبه اطلاعاتی را ذخیره نمود ( نوشتن یك مرتبه ) . از رسانه ذخیره سازی فوق ، بمنظور ذخیره داده های گرافیكی با ظرفیت بالا، ویدئوهای موزیك ، صوت و فیلم  استفاده می گردد. امكان  نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD صرفا" یك مرتبه وجود دارد .
خصوصیات DVD-R : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهائی با  نوع R -  وبرای  خواندن اطلاعات از درایوهای R - و R +  استفاده گردد .
خصوصیات DVD+R : بر روی این نوع DVD می توان یك ویدئو به مدت دو ساعت در حالت SP و یا چهار ساعت در حالت EP را ذخیره نمود. بمنظور نوشتن بر روی رسانه ذخیره سازی فوق ، می بایست از درایوهائی  با نوع R + و برای خواندن اطلاعات از درایوهای R - و یا R + استفاده گردد .

DVD-RW  یا DVD+RW

.بر روی این  نوع DVD ، امكان نوشتن اطلاعات بدفعات وجود دارد( نوشتن چندین مرتبه ) .از رسانه ذخیره سازی فوق ، بمنظور ذخیره داده های  گرافیكی با ظرفیت بالا، ویدئوهای موزیك ، صوت و فیلم  استفاده می گردد. بر روی این نوع DVD می توان تا  یكهزار مرتبه اطلاعاتی را ذخیره نمود .
خصوصیات DVD-RW : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهای R -  و برای خواندن اطلاعات از درایوهائی R - و یا R+ استفاده گردد .
خصوصیات DVD+RW : این نوع DVD قادر به ذخیره سازی دو ساعت اطلاعات MPEG2 می باشند . بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهای R + و برای خواندن اطلاعات از درایوهائی R - و یا R+ استفاده گردد .

DVD-ROM

. از این نوع DVD می توان صرفا" بمنظور خواندن استفاده گردد . فیلم ها ئی كه خریداری  و یا اجاره می شوند ، بر روی این نوع رسانه ذخیره می گردند.

لازم است به این نكنه نیز اشاره گردد كه روش دستیابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی یك رسانه ذخیره سازی از نوعDVD-RAM بصورت تصادفی بوده و مكانیزم دستیابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی رسانه های ذخیره سازیDVD-R ,+R ,-RW و یاROM بصورت ترتیبی است .


شاید این سوال مطرح شود كه فرمت ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسك هایDVD به چه صورت است و آیا در این رابطه استانداردی وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت كه در حال حاضر از دو فرمتDVD-RW وDVD+RW ( بهمراه نمونه های متفاوت آن :DVD-R وDVD+R )  استفاده می گردد . تكنولوژی های فوق با یكدیگر سازگار نبوده و رقابتی نزدیك را بمنظور استانداردشدن جهانی ، دنبال می نمایند. با استفاده از هر یك از فرمت های فوق ، امكان نوشتن داده و ایجاد ویدئوهایDVD وجود خواهد داشت ( امكان استفاده از آنان توسط تعداد زیادی ( نه تمام آنان ) از درایوهایDVD-ROM  وDVD Players وجود خواهد داشت ) . لازم است به این نكته نیز اشاره گردد كهDVD-RAM  فرمت دیگری در این راستا بوده كه بدنبال دو فرمت اشاره شده بوده ولی اكثر دستگاههایPlayer و درایوهایDVD از آن حمایت نمی نمایند. در زمان انتخاب یك درایوDVD ، نوع فرمت اطلاعات حمایت شده توسط آنان حائز اهمیت بوده و می بایست در اینخصوص با دقت تصمیم گیری شود. تولید كنندگان درایوهایDVD هر یك محصولاتی را تولید نموده اند كه از فرمت های فوق حمایـت می نمایند . مثلا" شركت سونی درایوهائی را عرضه نموده است كه از دو فرمت اشاره شده ، حمایـت  می نمایند، در حالیكه شركت پاناسونیك وLG اقدام به تولید و عرضه درایوی نموده اند كه از فرمت هایDVD-R/-RW وDVD-RAM ، حمایت می نماید . در حا ل حاضر، بالاترین سرعت نوشتن اطلاعات بر روی دیسك هائی با قابلیت نوشتن یك مرتبه ،4X بوده و  پیش بینی می شود كه سرعت فوق تا پایان سال 2003  تغییر نگردد .

 DVD با قابلیت نوشتن یك مرتبه

. درایو DVD انتخابی، می بایست قادر به ذخیره سازی اطلاعات بر اساس یكی از دو فرمت رقابتی موجود باشد : DVD-R ( حمایت شده توسط درایوهای DVD-RAM و DVD-R  و تمامی درایوهای DVD-RW ) و   DVD+R  ( حمایـت شده توسط آخرین تكنولوژی مربوط به درایوهای DVD+RW ) . در حال حاضر بالاترین سرعت برای درایوهای DVD-R و DVD+R معادل 4X می باشد. در درایوهای DVD-R قبلی ، حداكثر سرعت 2X و در درایوهای DVD+R حداكثر سرعت   4 / 2  بوده است . رسانه ذخیره سازی با قابلیت نوشتن یك مرتبه ، بهترین گزینه برای ایجاد ویدئوی های DVD  بمنظور استفاده در یك player می باشند. كارشناسان فنی  برآورد نموده اند كه DVD های با قابلیت نوشتن یك مرتبه ، با  85 درصد player های مطرح ، سازگار می باشند.   دیسكهائی كه دارای سرعت 4X می باشند را نمی توان در درایوهای قدیمی DVD-R/-RW  با سرعت 2X ،استفاده نمود. تعداد زیادی از درایوهای فوق ، تولیده شده توسط Pioneer ، در زمان استفاده از دیسك های 4X دچار مشكل می گردند. بدین منظور، می توان fireware مربوطه را از سایت Pioneer دریافت و  با ارتقاء سیستم ، مشكل فوق را برطرف نمود .

DVD با قابلیت نوشتن چندین مرتبه

. فرمت این نوع دیسك ها DVD+RW ، DVD-RW و DVD-RAM می باشد . فرمت  DVD-RAM دارای سازگاری بمراتب كمتری نسبت به دو فرمت دیگر بوده ولی برای گرفتن Backup مناسب می باشد. .DVD -RAM به دو صورت  با محافظ ( بصورت كارتریج ) و بدون محافظ در دسترس می باشد. اكثر درایوهای  DVD-RW دارای سرعت كمتری نسبت به  DVD+RW می باشند. سرعت ذخیره ( نوشتن ) اطلاعات كه بر روی رسانه های ذخیره سازی DVD-R بالغ بر 4X می باشد در دیسك های DVD-RW به 2X كاهش پیدا می كند.كارشناسان بر آورد نموده اند كه بیش از شصت درصد از دیسك های  DVD-RW و DVD+RW با DVD Player  و داریوهای DVD ، سازگار می باشند.

درایوهای داخلی در مقابل درایوهای خارجی

: قیمت درایوهای داخلی كمتر از درایوهای خارجی می باشد.درایوهای خارجی از اینترفیس های( FireWire(IEEE1394 و  یا USB 2.0 بمنظور ارتباط با كامپیوتر استفاده می نمایند .برخی تولید كنندگان از دو اینترفیس فوق در محصولات خود استفاده می نمایند.

ذخیره اطلاعات بر روی دیسك های CD-RW

: اكثر درایوهای DVD با قابلیت نوشتن مجدد ، قادر به نوشتن اطلاعات بر روی دیسك های CD-R و CD-RW می باشند( قابلیت فوق ، در درایوهای DVD-RAM و DVD-R وجود ندارد).سرعت ذخیره سازی در درایوهای فوق پائین می باشد ، مثلا" درایوDVD-RW مدل DVR-A04 ،مربوط به شركت Pioneer اطلاعات را بر روی دیسك های CD-R با سرعت 8X ذخیره می نماید.درایوهای مدل DRU-510A تولید شده توسط  شركت سونی ، قادر به ذخیره سازی اطلاعات با سرعت 24X می باشد .

نرم افزار

: بهمراه تمامی درایوهای عرضه شده ، نرم افزارهای لازم  نظیر:  Sonic's MY DVD  (ایجاد منوها و تبدیل ویدئوهای آنالوگ به MPEG2 تا بتوان از آنان  در یك DVD Player استاندارد، استفاده نمود) نیز ارائه می گردد. تمامی درایوها امكان ایجاد DVD های داده را با استفاده از نرم افزارهای ارائه شده نیز فراهم می نمایند. ( نظیر برنامه RecordNow Max كه امكان نوشتن داده بر روی یك دیسك با قابلیت نوشتن را فراهم می نماید ) . برخی از تولید كنندگان نظیر HP و سونی نرم افزارهائی را  بمنظور ویرایش و Backup  گرفتن از اطلاعات بهمراه محصول خود ارائه نموده اند .

تشریح مشخصات

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی DVD با قابلیت نوشتن یك مرتبه


حداقل : 1X or  2X DVD-R پیشهادی : 2.4X DVD+R or  4X DVD-R, 4X DVD+R
دیسك های DVD با قابلیت نوشتن یك مرتبه كه دو نوع DVD-R و DVD+R را شامل می شود ، سازگارترین فرمت DVD در حال حاضر می باشد .ویژگی فوق ،زمانیكه  قصد استفاده از آنان  در DVD Player ها وجود داشته باشد ، حائر اهمیت می باشد.در زمان انتخاب درایو DVD لازم است به این نكته دقت شود كه درایو انتخابی از نسل قدیمی( نسل اول ) درایوهای DVD+RW  نباشد. سرعت ، معیار دیگری در انتخاب یك درایو بوده و می بایست  درایو انتخابی قادر به حمایت از سرعت 4X باشد.

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی  DVD با قابلیت نوشتن چندین مرتبه


حداقل : 1X DVD-RAM, 2X DVD-RW, 2.4X DVD+RW
پیشنهادی :  2X DVD-RAM, 2X DVD RW, 2.4X DVD+RW, 4X DVD+RW
در دیسك های  DVD-RAM ،  امكان ذخیره اطلاعاتی بالغ بر 4 / 9 گیگابایت وجود خواهد داشت ( دو طرف دیسك - كارتریج های دیسك ) .مشكل  دیسك های  فوق ،عدم سازگاری اكثریت آنان با  درایوهای DVD-ROM می باشد. دیسك های  DVD-RW و DVD+RW با اكثر درایوهای DVD-ROM ها و DVD PLAYER ها سازگار می باشند .سرعت ذخیره سازی در DVD-RW بمراتب كمتر از DVD+RW می باشد .

 اینترفیس


حداقل :  IDE   پیشنهادی :( FireWire(IEEE1394  یا  USB 2.0
درایوهای داخلی نسبت به درایوهای مشابه خارجی دارای قیمت مناسبتری می باشند. در صورتیكه قصد تهیه یك درایو خارجی وجود داشته باشد ، از سازگاری اینترفیس های آن با سیستم موجود،  می بایست مطمئن گردید . در این رابطه می توان درایوی را انتخاب نمود كه دارای اینترفیش های USB 2.0 و FireWire باشد .

نكاتی دررابطه با تهیه DVD

بررسی سرعت

 : سرعت درایوهای  DVD-R  می تواند با توجه به رسانه ذخیره سازی استفاده شده متغیر باشد .اكثر درایوهای DVD-R  دارای سرعت ذخیره سازی  معادل  4X می باشند.در مدل های قدیمی و یا درایوهای قابل حمل ، صرفا" سرعت  1X و یا 2X حمایت می گردد. در حال حاضر درایوهای DVD-RW و DVD-RAM  دارای سرعتی معادل 2X می باشند .

سازگار بودن

: در بین فرمت های استفاده شده بمنظور نوشتن اطلاعات ( یك مرتبه ) ، DVD-R و DVD+R  دارای سازگاری مطلوبی با  DVD Player و درایوهای DVD-ROM  موجود ، می باشند . با توجه به جدید بودن دیسك های  DVD+R  ( قدمت DVD-R بمراتب بیشتر می باشد ) ، ممكن است برخی از درایوهای  DVD-ROM و یا  DVD Player  قدیمی، قادر به خواندن آنان نباشند. با توجه به ماهیت تغییر پذیری دیسك های DVD با قابلیت نوشتن مجدد ، سازگاری آنان كمتر بوده و استفاده از آنان در برخی از درایوهای DVD-ROM و یا DVD Players  میسر نمی باشد.

لحاظ نمودن مدت زمان فرمت

:تمامی  دیسك های نوری  با قابلیت نوشتن مجدد،می بایست قبل از استفاده ، فرمت گردند.ولی درایو های DVD+RW بدلیل ارائه امكانات لازم و پیش بینی شده در Firmware  ، بصورت on the fly فرمت شده  و در این رابطه زمان بسیار اندكی صرف خواهد شد . بدیهی است بموازات كاهش زمان فوق ، مدت زمان فرآیند نوشتن نیز كاهش خواهد یافت .در مقابل ، یك درایو DVD-RW نیازمند استفاده از نرم افزار خاصی بمنظور فرمت نمودن دیسك می باشد (قبل از اقدام به نوشتن بر روی دیسك ) . فرآیند فرمت نمودن با توجه به نرم افزار و شماره نسخه مربوطه ، می تواند  تا یكساعت بطول انجامد. نرم افزارهای جدید،رسانه ذخیره سازی DVD-RW را بصورت on the fly ، فرمت می نمایند .

استفاده از درایوهای داخلی بهمراه یك اینترفیس  IDE در كامپیوترهای شخصی

 :با توجه به اینكه درایوهای DVD با قابلیت نوشتن مجدد، امكان خواندن DVD-ROM و  CD را دارا می باشند ، می توان CD-ROM و یا DVD-ROM خود را بدون از دست دادن قابلیت خاصی ، جایگزین نمود.

استفاده از اینترفیس های دیگر در صورت عدم وجود اتصالات IDE كافی

:برای درایوهای خارجی می توان ، از پورت های  FireWire و یا USB2.0 استفاده نمود. پورت های فوق ، سرعت مناسبی را در اینخصوص ارائه می نمایند . نوع پورت حمایت شده توسط یك درایو تاثیر مستقیمی بر قیمت آن داشته و می توان در صورت ضرورت و نیاز ، درایوی را تهیه نمود كه از دو پورت اشاره شده حمایت می نماید . در برخی از سیستم ها ممكن است بدلیل عدم وجود شرایط لازم بمنظور استفاده از پورت های فوق ، نیازمند تهیه یك كارت FireWire و یا USB 2.0  باشیم .

اطیمنان از ارائه نرم افزارهای ضروری

:تمامی تولید كنددگان بهمراه محصول تولیدی خود ، نرم افزارهائی را نیز ارائه می نمایند. از نرم افزارها ی فوق می توان بمظنور ایجاد و ویرایش ویدئوهای DVD  ، استفاده نمود. برخی از تولید كنندگان علاوه بر نرم افزارهای فوق، اقدام به ارائه نرم افزارها ی  لازم بمنظور  Backup و انجام عملیات حرفه ای در ارتباط با فایل های ویدئوئی نیز می نمایند.
برگرفته از سایت www.data-srco.ir


تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین