تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی مساحت ذوزنقه را به صورت پویا بررسی کنید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت ذوزنقه

توضیح:

شکل زیر یک ذوزنقه است که شما می توانید با حرکت دادن نقطه های آبی ذوزنقه های متفاوت ایجاد کنید.

مساحت ذوزنقه

 

فعالیت:

نقطه ی سبز را حرکت داده چه می بینید؟

  1. 1. مساحت ذوزنقه با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟
  2. 2. فرمول مساحت یک ذوزنقه با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟\

پاسخ