تبیان، دستیار زندگی
گاهی مسافرت با اتومبیل طولانی و خسته‌كننده می‌شود. شما با درست‌كردن یك سیاهه به گذر زمان كمك خواهید كرد. می‌توانید تمام چیزهای طبیعی را كه در طول مسیر می‌بینید ثبت کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در اتومبیل

گاهی مسافرت با اتومبیل طولانی و خسته‌كننده می‌شود. شما با درست‌كردن یك سیاهه به گذر زمان كمك خواهید كرد. می‌توانید تمام چیزهای طبیعی را كه در طول مسیر می‌بینید ثبت کنید.

وسایل مورد نیاز

در اتومبیل

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

ماژیك‌های رنگی

١- از پرندگانی كه در طول مسیر می‌بینید، لیستی تهیه كنید. بنویسید كه از هر كدام چندتا دیده‌اید.

در اتومبیل

٢- در كناره‌ی جاده به دنبال انواع گل‌ها و درختان باشید. رنگ گل‌های مختلف و انواع درختان را در نظر بگیرید. بنویسید كه از هر كدام چندتا می‌بینید.

در اتومبیل

٣- از تمام جانورانی كه می‌بینید هم یك لیست تهیه كنید. بنویسید كه از هر كدام چندتا دیده‌اید.

در اتومبیل

٤- از انواع زیستگاه‌هایی كه در طول مسیر از آن‌ها عبور كرده‌اید لیستی تهیه كنید و بنویسید كه از هر كدام چندتا دیده‌اید.

در اتومبیل
در اتومبیل

بازگشت