تبیان، دستیار زندگی
و سال است كه در تبیان هر روز با كاربرانی سر و كار داریم كه هر یك اندیشه های خاص خود را در سر دارند، اما در این سایت ، همه آنها دور هم جمع می شوند، مطالبش را می خوانند، خودشان مطلب می نویسند و درباره همه چیز تبیان نظر و پیشنها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستان سلام

بیش از دو سال است كه در تبیان هر روز با كاربرانی سر و كار داریم كه هر یك اندیشه های خاص خود را در سر دارند، اما در این سایت ، همه آنها دور هم جمع می شوند، مطالبش را می خوانند، خودشان مطلب می نویسند و درباره همه چیز تبیان نظر و پیشنهاد و انتقاد می دهند.

حتی گاه ما در برابر این همه لطف و توجه شما كم می آوریم! به همین جهت سعی كردیم از دیدگاه یك كاربر همیشگی به روند امور تبیان نگاه كنیم و دیدیم كه شما خیلی جلو هستید. حیفمان آمد مسیر راهتان بسته باشد و احیاناً به خاطر کمبود نیروی انسانی، از پیشرفت باز بمانید. بنابراین تصمیم گرفتیم تا آنجا كه می شود دست شما را در كنترل اطلاعات بین كاربرها باز بگذاریم و امیدواریم كه با داشتن آزادی عمل كافی و با برقراری ارتباط نزدیك با همفكران خودتان ، قادر باشید به مفاهیم و اصولی كه در ذهن دارید نزدیك شوید و حداقل به برخی از ایده آل هایی كه درباره تبیان در ذهن می پرورانید دست یابید.

در حقیقت ما می خواهیم آنچه را كه ما و شما در دو سال گذشته در دنیای مجازی به اتفاق هم ساخته ایم به دست های جوان شما بسپاریم تا با اندیشه هایی نو، و توش و توانی خستگی ناپذیر در تحقق آن ها بكوشید و لبخند تحسین را بر لبان همه بیاورید.

ادامه دارد...