تبیان، دستیار زندگی
بعضی وقتها، توی آینه قدم میزنم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیامک های ناب

پیامک های ناب

- بعضی وقتها، توی آینه قدم میزنم.

- دستی را که گلی را پر پر کند، نمیفشارم.

- برای بعضی از خندههایم، مجلس ختم برگزار میکنم.

- دل به صدای پرندهی اهلی نمی بندم.

پیامک های ناب

- به یک لبخند «سلام» میگویم، اما به خاطر یک «اخم»، خداحافظی نمیکنم.

- روی جلد آلبوم دیگران، یک چراغ قرمز نصب کردهام.

- عاشق آن «ماه» هستم، که خورشید گاهی روشنایی اش را از او میگیرد.

- خوابم را به بیداری ام، سنجاق کردهام.

- با بعضی از عکسهایم، عکس یادگاری میگیرم.

- گاهی خودم را در گوشهای از آلبومم پیدا میکنم.

- بعضی از خاطراتم را، در غروب جا میگذارم.

- با حریفی که میدانم زمین میخورد، کشتی نمی گیرم.

پیامک های ناب

- بعضی اوقات، صدای گریههایم را از پشت ابرها میشنوم.

- گاهی، زندگی را در زیر یک سنگ جستجو میکنم.

- برای اینکه خودم را گم نکنم، پا، جای پای کسی نمیگذارم.

- عید برای من روزی است که مرغم دو تا تخم کند، یکی برای خودم، یکی برای تو.

- هر صبح، کفش آرزوهایم را واکس میزنم.

نوشته: یعقوب حیدری

تنظیم برای تبیان: خرازی

**********************

مطالب مرتبط

عجب اشتباهی

گوهر گرانبها

پادشاه و دلقک

آواز خر و رقص شتر

همسفر حج

خط و نقطه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.