تبیان، دستیار زندگی
از اطراف محل زندگی خود نقشه‌ای تهیه كنید. می‌توانید از آن برای كار روی یك مسیر طبیعی استفاده كنید. دوستان خود را اطراف مسیر ببرید و آن‌ها را با جانوران و گیاهانی كه می‌توانید پیدا كنید شگفت‌زده كنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش‌هایی از طبیعت

از اطراف محل زندگی خود نقشه‌ای تهیه كنید. می‌توانید از آن برای كار روی یك مسیر طبیعی استفاده كنید. دوستان خود را اطراف مسیر ببرید و آن‌ها را با جانوران و گیاهانی كه می‌توانید پیدا كنید شگفت‌زده كنید.

وسایل مورد نیاز

نقش‏هایی از طبیعت

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

ماژیك‌های رنگی

نقش‏هایی از طبیعت

١- از تمام جاده‌ها، راه‌ها و ساختمان‌ها و تمام بناهایی كه می‌توانید در اطراف خانه‌ی خود ببینید، نقشه‌ای تهیه كنید. آن‌ها را با رنگ‌هایی مثل خاكستری یا یك رنگ مناسب دیگر مثل قهو‌ه‌ای رنگ‌آمیزی كنید.

نقش‏هایی از طبیعت

٢- موقعیت چمن، درختان، پرچین‌ها و سایر گیاهان را هم رسم كنید. آن‌ها را با انواع رنگ سبز رنگ‌آمیزی كنید.

نقش‏هایی از طبیعت

٣- تمام گودال‌های آب، بركه‌ها، رودخانه‌ها، صخره‌ها، الوارها، حصارها و هر آن چه را كه می‌بینید رسم كنید.

نقش‏هایی از طبیعت

٤- موقعیت هر جانور یا گیاهی را كه پیدا می‌كنید روی نقشه علامت‌گذاری كنید. برخی از آن‌ها ممكن است در حال راه‌رفتن باشند، مسیر آن‌ها را با نقطه‌چین مشخص كنید. ممكن است فقط سرنخی از وجود آن‌ها پیدا كنید (مثل ردپا یا جای پرش و ....) آن‌ها را نیز با یك ضربدر یا نقطه‌ مشخص كنید.

راهنمایی

می‌توانید از این یادداشت‌ها برای ترسیم یك نقشه‌ی طبیعی بزرگ از اطراف محل زندگی خود استفاده كنید.

نقش‏هایی از طبیعت

بازگشت