تبیان، دستیار زندگی
‌سه سناریو درباره جنگل ها روی میز دولت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینده جنگل های ایران

جنگل

سرنوشت آینده جنگل های ایران با سه سناریوی مختلف هم اکنون درکمیسیون زیربنایی دولت درحال بررسی است .

به گزارش خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران هر کدام از این سه سناریو در قالب سه طرح مختلف از سوی سه نهاد دست اندرکار و مسئول ارائه شده است . این سه نهاد عبارتند از سازمان حفاظت محیط زیست ،‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع . در طرح پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آیش ده ساله جنگل های ایران و توقف کامل فعالیت های بهره برداری چوب درخواست شده است . در حالی که وزارت جهاد کشاورزی درطرح خود برای کاهش فشار اکولوژیک برجنگل های ایران توسعه زراعت چوب را کافی دانسته و برای تامین چوب مصرفی کشور و افزایش اشتغال خواستار توسعه سطح زیر کشت درختان اصطلاحاً صنعتی برای بهره برداری چوب آنها شده است . البته در این طرح نیز پیشنهادهایی برای ساماندهی شرکت های بهره بردارچوب ارائه شده است . اما محتوای غالب آن درتضاد کامل با طرح وزارت صنایع کاملاً متفاوت بوده و ماهیتی اختصاصی دارد. حذف تعرفه واردات چوب مهمترین جانمایه این طرح است . با این فرض که در شرایط کشوری مثل ایران بهره برداری چوب درختان جنگلی توجیه اقتصادی نداشته و با حذف تعرفه واردات چوب می توان بازار چوب در کشور را به گونه ای ساماندهی کرد که قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی ایران دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. مزیت طرح پیشنهادی وزارت صنایع سهولت و سرعت اجرای آن و برخورداری از منطق اقتصادی قوی است ،‌اما وزارت جهاد کشاورزی این انتقاد را به آن وارد می کند که موجب تعطیلی هزاران شغل در استان های شمالی کشور و واکنش منفی شرکت های بهره بردار چوب خواهد شد . این گزارش می افزاید قرار است به زودی کمیسیون زیربنایی دولت نظر نهایی خود درباره هر کدام از سه طرح پیش گفته را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه دهد .

جنگل

درزیروجوه مثبت و منفی هركدام از طرحهای پیشنهادی با یكدیگر مقایسه شده است :

1-طرح پیشنهادی سازمان محیط زیست (آیش ده ساله جنگلها)

 وجوه مثبت :1-سرآغاز تبدیل جنگل ها به پارك ملی می شود.2-كنترل جنگل را كاملاً میسر می كند .

وجوه منفی :1- واكنش جدی بهره برداران چوب را بر می انگیزد.

2- طرح پیشنهادی وزارت جهاد كشاورزی (توسعه زراعت چوب )

وجوه مثبت :1-شمار قابل توجهی فرصت های شغلی ایجاد می كند .2- از حمایت بهره برداران چوب و جوامع محلی در شمال برخوردار است .

وجوه منفی : 1- باعث تداوم قطع بی رویه درختان و قاچاق چوب می شود.2- كارشناسان درباره مزیت طبیعی ایران برای اجرای طرح تردید دارند .

3- طرح پیشنهادی وزارت صنایع (حذف تعرفه واردات چوب )

وجوه مثبت : 1- قابل اجراتر از دوطرح دیگر.2- منطق اقتصادی و كارشناسی قوی دارد.

وجوه منفی :1- برای مدیریت جنگلها برنامه ای ندارد.2- به بیكاری در شمال دامن می زند.

امیدواریم که هر تصمیمی که در دولت گرفته می شود به تخریب منافع ملی و از دست رفتن این میراث که به آیندگان هم تعلق دارد، منجر نشود.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور