تبیان، دستیار زندگی
برای تمرین عقب نشینی لوب در نزدیکی تور قرار گیرید و حریفتان در بیس لاین بایستد و10 توپ را به صورت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام تنیس (21)

آموزش گام به گام تنیس (21)

تمرین لوب تهاجمی (عقب نشینی لوب)

برای تمرین عقب نشینی لوب در نزدیکی تور قرار گیرید و حریفتان در بیس لاین بایستد و10 توپ را به صورت لوب بالای سر شما بزند. چرخیده و به سمت توپ پرتابی حرکت کنید، وقتی که آن را گرفتید با یک لوب فورهند یا بک هند برگردانید.

حریفتان مسیر لوب را دنبال کند، در نزدیکی خط سرویس حرکت کنید و برای اینکه امتیاز را به پایان برسانید از یک والی یا اسمش استفاده کنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

*قبل از اینکه توالی ادامه یابد برای امتیاز بازی کنید.

بررسی موفقیت:

*دویدن به طرف مسیر حرکت توپ.

*لوب بلند و عمیق.

کاهش درجه سختی تمرین:

*حریفتان ضربه بلندتر بزند برای اینکه شما فرصتی برای به توپ رسیدن داشته باشید.

امتیاز دهی به موفقیتتان:

یک الی 3 رسیدن موفق 3 امتیاز

4 الی 7 رسیدن موفق 5 امتیاز

8 الی 10 رسیدن موفق 7 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

آموزش گام به گام تنیس (21)

تمرین لوب تهاجمی (گیم لوب – اسمش)

در بیس لاین بایستید و یک لوب در بازی را بر خلاف حریفی که گیم را در یک منطقه  جلویی زمین در موقعیت والی شروع می کند، بزنید. در این میان تنها اجازه زدن لوبها و اسمش را دارید. اولین بازیکن 10 امتیاز برنده گیم را به دست می آورد، سپس نقشها عوض می شود. به خاطر داشته باشید برای دنبال کردن لوبهای موفق (بالای سر حریفتان) به خط سرویس بروید. سپس سریع به نزدیک تر برای یک اسمش یا عقب نشینی برای بازیابی یک لوب عمیق در بک کرتتان حرکت کنید.

افزایش درجه سختی تمرین:

*حفاظت از منطقه دوبل به جای منطقه انفرادی را امتحان کنید.

*2 امتیاز به بازیکنی که ضربه اسمش می زند و یک امتیاز به بازیکن زننده لوب بدهید.

بررسی موفقیت:

*بلوک کردن اسمش با گرفتن محکم و سطح باز راکت.

*لوب به حد کافی بلند برای عبور از بازیکن تور و به حد کافی عمیق برای عقب نشینی کردن او.

کاهش درجه سختی تمرین:

*تنها از نصف زمین حفاظت کنید (از خط علامت مرکزی به خط کناری زمین انفرادی)

 امتیاز دهی به موفقیتتان:

یک الی 3 گیم برنده 5 امتیاز

4 الی 7 گیم برنده 7 امتیاز

8 الی 10 گیم برنده 9 امتیاز

جمع امتیازات شما در این قسمت : ...

آموزش گام به گام تنیس (21)

خلاصه  موفقیت

از گرفتنهای ضربه برخورد کننده به زمین که تمرین داشتید و از کوتاه کردن بک سوئینگ استفاده کنید. اگر شما در مشکل گیر کرده اید برای فعال ماندن مبارزه کنید حتی اگر به تکنیکتان لطمه وارد شود.

پیروز شدن در یک مبارزه نبرد است، نه یک رقابت جذاب. به خاطر بیاورید که تمرین سرعت پاها، یک سطح باز راکت، بک سوئینگ از پایین به بالا و مرحله ادامه  حرکت مناسب برای این است که توپ عمیق زده شود. به امتیازهایتان در بخشهای توضیح داده شده (زدن لوب برای کنترل حریفان) دقت کنید و آنها را با هم جمع ببندید، اگر امتیازاتتان از 20 بالاتر بود در این قسمت به مهارت رسیده اید.

                                                                                                          منبع : کتاب گامی به سوی موفقیت (تنیس)

تنظیم : ایمان پناهی