تبیان، دستیار زندگی
در این جا به چند نكته‌ی مهم جهت محافظت از خودتان و جانوران و گیاهان در فضاهای طبیعی اطراف اشاره می‌كنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اول ایمنی

در این جا به چند نكته‌ی مهم جهت محافظت از خودتان و جانوران و گیاهان در فضاهای طبیعی اطراف اشاره می‌كنیم.

اول ایمنی

١- استفاده از چاقوهای تیز و ابزار برنده و الكتریسیته خطرناك است. برای استفاده از این وسایل همیشه از یك بزرگ‌تر

بخواهید كه به شما كمك كند.

اول ایمنی

٢- برخی از جانوران میكروب‌های مضری را با خود حمل می‌كنند. همیشه بعد از تماس با آن‌ها دست‌هایتان را خوب  بشویید. میكروب‌ها در رودخانه‌ها و بركه‌ها هم زندگی می‌كنند. اگر دست‌تان را بریدید روی آن یك چسب‌زخم بزنید و قبل از تماس با بركه‌ها و رودخانه‌ها دستكش‌های پلاستیكی بپوشید و همیشه بعد از آن دست‌هایتان را بشویید.

٣- نیفتید! در كنار آب، رودخانه، صخره‌های لغزنده‌ی دریا، جریان‌های قوی و گل‌های نرم بسیار مواظب باشید. اگر خطرناك به نظر می‌رسند به آن‌ها نزدیك نشوید. در شب یا به هنگام بازدید از محل‌های آزاد یا خلوت از یك بزرگ‌تر كه او را می‌شناسید و اطمینان دارید بخواهید كه با شما بیاید.

اول ایمنی
اول ایمنی

٤- برخی از رنگ‌ها و چسب‌های قوی می‌توانند از خود بخارات مضر متصاعد كنند. پس همیشه آن‌ها را در محل‌هایی كه به خوبی تهویه می‌شوند و ترجیحا در خارج از خانه استفاده كنید و همیشه ابتدا برچسب تولید آن‌ها را مطالعه كنید.

٥- در برخی نقاط دنیا جانوران خطرناك و گیاهان سمّی وجود دارند. از یك بزرگ‌تر درباره‌ی وجود جانوری كه ممكن است

اول ایمنی

شما را بگزد یا گاز بگیرد سوال كنید.

٦- بسیاری از قارچ‌ها سمّی هستند. تا زمانی كه یك بزرگ‌تر به شما نگفته است به آن‌ها دست نزنید.

٧- بسیاری از انواع دانه‌ها هم سمّی‌اند. همیشه اول از یك بزرگ‌تر بخواهید به شما نشان دهد كه كدامیك برای خوردن یا دست‌زدن مناسب است.

اول ایمنی