وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در بخش اول این به مقاله به بررسی برخی اصطلاحات مرتبط با مانیتور،جایگاه مانیتور و مهمترین ویژگی های نمایشگرهایLCDپرداخته گردید. در این بخش  به بررسی سایر پارامترهای موجود در رابطه با انتخاب مانیتور خواهیم پرداخت . ویژگی مهم م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه انتخاب یك مانیتور( بخش دوم )

در بخش اول این به مقاله به بررسی برخی اصطلاحات مرتبط با مانیتور،جایگاه مانیتور و مهمترین ویژگی های نمایشگرهایLCDپرداخته گردید. در این بخش  به بررسی سایر پارامترهای موجود در رابطه با انتخاب مانیتور خواهیم پرداخت

.

ویژگی

مهم

مانیتورهای

CRT


مانیتورهایCRT از دو نوع تكنولوژی لامپ تصویر استفاده می نمایند :Shadow mask و یاAperture grille . در مانیتورهای قدیمیCRT  از تكنولوژی shadow mask  استفاده شده است . استفاده از تكنولوژی فوق ، همچنان نیز متداول می باشد .Aperture grille ، تكنولوژی دیگر در رابطه با لامپ تصویر بوده كه شفافیت و وضوح تصویر بمراتب بهتری را ارائه می نماید. در نمایشگرهای مسطح كه از تكنولوژی فوق استفاده می گردد ، انعكاس نور كاهش می یابد.
مانیتورهای Aperture grille از تكنولوژی پیشرفته stripe pitch استفاده می نمایند. در این تكنولوژی ، فاصله بینStrip های مجاور با رنگ مشابه كه یك تصویر بر روی نمایشگر را ایجاد می نمایند بر حسب میلیمتر اندازه گیری می گردد. مانیتورهایShadow mask از تكنولوژی قدیمی dot pitch استفاده می نمایند. در تكنولوژی فوق ، فاصله بین نقاط مجاور با رنگ مشابه بر حسب میلیمتر اندازه گیری می گردد. با توجه به ماهیت متفاوت دو تكنولوژی فوق ، نمی توان آنان را مستقیما" با یكدیگر مقایسه نمود. در هر دو تكنولوژی ، هر اندازه میزان فاصله محاسبه شده كمتر باشد ( dot pitch و یا stripe pitch ) ، كیفیت تصویر بنمایش درآمده بهتر خواهد بود. در حال حاضرمانیتورهائی كه از تكنولوژیShadow mask استفاده می نمایند، دارای حداقلdot pitch معادل بیست و شش صدم میلیمتر و حداكثر چهل و یك صدم میلیمتر می باشند. مانیتـورهائی كه از aperture grille استفاده می نمایند ، دارای حداقلstrip pitch معادل بیست و پنج میلیمتر مربع و حداكثر سی و یك صدم میلیمتر می باشند .
تكنولوژی Aperture grille از مجموعه ای سیم های نازك كه بصورت عمودی در مجاورت یكدیگرقرار گرفته اند ، بمنظور ایزولاسیون پیكسل ها بصورت افقی ، استفاده می نماید . پیكسل ها  با توجه به ماهیت خطوط پویش استفاده شده بمنظور نگاشتن تصویر ، از یكدیگر مجزا می گردند. بمنظور استقرار مناسب سیم های عمودی  در یك Aperture grille  تراز شده توسط لامپ تصویر ، از یك و یا دو سیم كاهنده ، استفاده خواهد شد. تكنولوژی Aperture grille  دارای مزایای زیر است :

الكترون بیشتری را فراهم نموده و در یك تصویر بزرگ،contrast بهتری را شاهد خواهیم بود .   resolutionعمودی در مانیتورهائی كه از تكنولوژی فوق استفاده می نماید،متاثر از فضای عمودی pinholes (سوراخچه ها ) نمی باشد . تكنولوژی فوق ، دارای استعداد بمراتب كمتری نسبت بهShadow mask  ،بمنظور warping ناشی از حرارت است .

از مهمترین ویژگی های مرتبط بامانیتورهایCRT، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

نوع  لامپ تصویر

: نمایشگرهای CRT كه از تكنولوژی Shadow mask استفاده می نمایند،دارای یك صفحه فلزی مشبك با حفره های كوچكی بمنظور فیلتر نمودن  الكترون های منحرف شده ( هرز)  و تمركز اشعه الكترون بمنظور روشن نمودن فسفرهای درون لامپ می باشند .در اكثرمدل های ارزان قیمت كه از تكنولوژی فوق استفاده می نمایند ، نمایشگر دارای یك سطح انحناء می باشد. مانیتورهای مسطحی كه از تكنولوژی فوق استفاده می نمایند، نیز بتدریج متداول شده و در اختیارمتقاضیان قرار گرفته شده است . با توجه به اینكه مانیتـورهای CRT ، خطوط مستقیم را بخوبی تفسیر و نمایش می دهند ، استفاده از آنان بمنظور كاربردهائی نظیر ترسیم  و نقشه كشی مناسب می باشد . مانیتورهای فوق ، متن را نیز بخوبی نمایش داده و استفاده از آنان در ادارات و موسسات برای كاربردهای عمومی، مناسب می باشد .
در نمایشگرهای CRT كه از تكنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ، پرتوهای الكترون از طریق یك آرایه شامل سیم های عمودی نازك ، ارسال می گردد .grille (دیواره مشبك)  ، توسط یك و یا دو سیم كه باعث ایجاد یك خط ضعیف در پائین و یا بالای یك صفحه سفید ( یك سوم آن ) می گردد ، حمایـت می شود.تمامی مانیـتورها ئی كه از تكنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ،دارای یك صفحه مسطح بوده و قیمت آنان در مقایسه با نمایشگرهای Shadow mask نیز بیشتر می باشد. كیفیت تصاویر ، نور و رنگ در مانیتورهائی كه از تكنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ،  بسیار مناسب بوده و  گزینه ای ایده آل برای كاربرانی می باشند كه از گرافیك استفاده می نمایند .

نقطه در اینچ

:  dot pitch و stripe pitch، بهترین شاخص بمنظور بررسی كیفیت تصویر مانیتور نمی باشند. Dot Pitch ، فاصله بین دو فسفر با رنگ مشابه بر روی یك مانیتور CRT از نوع Shadow mask می باشد . در مقابل ، لامپ های تصویر با تكنولوژی  Aperture grille به یك Stripe pitch استناد  نموده  كه فاصله افقی بین دو نوار با رنگ مشابه از  فسفر می باشد. تولید كنندگان نمایشگرهای Shadow mask ، دربرخی موارد شاخصی با نام  dot pitch افقی  را نیز اعلام نموده كه فاصله بین دو ستون از نقاط  با رنگ مشابه می باشد. مقدار فوق ، كمتر از dot pitch قطری است .تقریبا" تمامی مانیـتورهای فعلی دارای dot pitch و یا stripe pitch قابل قبول می باشند ( بیست و هشتم صدم و یا كمتر ) .

اندازه  Resolution و Refresh

.  پارامتر Refresh rate ، نشاندهنده تعداد دفعاتی در ثانیه است كه صفحه مجددا" نوشته و یا Redraw می گردد . در صورتیكه پارامتر فوق دارای مقداری كمتر از هفتاد هرتز باشد ، چشم قادر به تشخیص  لرزش نمایشگر خواهد بود . Resolution بالا ، باعث  ارائه تصاویر گرافیكی هموار( صاف و بی موج ) و نمایش اطلاعات بیشتر بر روی نمایشگر می گردد.

تشریح مشخصات


مانیتور، نظیر سایر تجهیزات جانبی دارای مدل های متفاوت با قابلیت های مختلف است . قیمت و مشخصات یك مانیتور به تنهائی نشاندهنده كیفیت مانیتور نبوده و مشاهده كیفیت تصاویر و كارآئی مانیتور با توجه به نوع كاربرد آن در عمل ، روشی مطمئن بمنظور انتخاب یك مانیتور است .در مانیتورهایCRT  بموازات افزایش Resolution ، اولا" تصاویر با ابعاد كوچكتری نمایش داده شده و ثانیا" میزانRefresh rate  كمتر خواهد شد. برای اكثر Resolution استفاده شده ، می توان  ازRefresh rate معادل 70 هرتز استفاده نمود(پیشگیری از لرزش نمایشگر و خستگی چشم).
در مانیتورهایLCD ،  پارامترContrast بسیار حائز اهمیت بوده و بعنوان یكی از شاخص های مهم در ارتباط با كیفیت در نظر گرفته می شود. محدوده زاویه دید( مشاهده ) ، یكی دیگر از پارامترهای مهم در زمان انتخاب یك مانیـتورLCD است ( امكان مشاهده تصاویر نمایشگر از زوایای متفاوت در مقابل مشاهده مستقیم ) .

نمایشگرهایLCD  مسطح :

Native Resolution


حداقل : 1024 در 768 ، پیشنهادی : 1024 در 768 تا 1280 در 1024 ، حداكثر : 1280 در 1024 تا 1600 در 1200
  زمانیكه تصاویر بر روی یك مانیـتور LCD با Native Resolution پیش فرض نمایش داده شوند ، كیفیت تصاویر مناسب خواهد بود .در این رابطه می توان در صورت تمایل ، Resolution  را كاهش ( دربرخی حالات ، امكان افزایش آن نیز وجود دارد)  داد ،  ولی ممكن است تصاویر كیفیت خود را از دست دهند (تصویر مات ) .در صورتیكه نوع استفاده از كامپیوتر بگونه ای است كه لازم است Resolution متناوبا" تغییر داده شود ، می توان از مانتیورهای CRT  استفاده نمود.

اندازه پانل


حداقل : پانزده اینچ  ، پیشنهادی : پانزده تا هیجده اینچ ، حداكثر : هیفده تا نوزده اینچ
بر خلاف اندازه لامپ تصویر مانیتورهای CRT ، اندازه پانل مانیتورهای LCD ، محدوده قابل مشاهده  بهتری را ارائه می نمایند.در مانیتورهای CRT ، ابعاد تصویر بصورت قطری اندازه گیری می شود ( از یك گوشه تصویر به گوشه دیگر ) .

میزان Contrast


حداقل : 1 : 200 تا 1 : 300 ، پیشنهادی : 1 : 300 تا 1 : 350 ، حداكثر : 1 : 300 تا 1 : 400
Contrast ، پارامتری است كه بكمك آن می توان نحوه نمایش رنگ ها ( توان و قدرت آنان ) را بر روی  نمایشگر ، تعیین نمود.هر اندازه  Contrast  یك مانیتور بیشتر باشد، كیفیت تصاویر بهتر خواهد بود.

 زاویه دید ( Viewing Angle )


حداقل : 120/100الی 140/120 درجه ،   پیشنهادی :  120/100 الی 170/170 درجه ، حداكثر :  150/140 الی 170/170درجه
به  زاویه افقی و یا عمودی كه كاربر قادر به مشاهده تصاویر بدون كاهش كیفیت رنگ و شفافیت تصویر می باشد ، زاویه دید گفته می شود.زمانیكه قصد استفاده از مانیتور LCD بمنظور ایجاد یك Presentation  و یا استفاده همزمان توسط بیش از یك كاربر وجود داشته باشد ، اندازه پارامتر فوق ، جایگاه واقعی خود را پیدا می نماید.هراندازه میزان زاویه دید یك مانیتور بیشتر باشد ، امكان مشاهده تصاویر از زاویای بیشتر با حفظ كیفیت ، فراهم می گردد. تولید كنندگان بمنظور اندازه گیری زاویه دید ، از روش های متفاوتی استفاده می نمایند.پیشنهاد می گردد برای مقایسه و تصمیم نهائی ، مانیتور بطور عملی بررسی گردد.

روشنائی


حداقل :  200 تا 250  ( Cd/m2 ) ،  پیشنهادی : 250 تا 350  ( Cd/m2 )  ،  حداكثر :  250 تا 350 ( Cd/m2 )
تمامی مانیتورهای LCD ، دارای روشنائی لازم به میزان كافی می باشند .

ماتینورهایCRT  :

ا

ندازه لامپ تصویر/فضای قابل دید


حداقل : 15 تا 17 اینچ  13.8 الی 16 اینچ    ، پیشنهادی : 17 تا 19 اینچ  16 تا 18 اینچ   ، حداكثر : 19 تا 22 اینچ تا  18 تا 20 اینچ
فضای قابل دید( مشاهده ) ،  بیانگر میزان فضای قابل مشاهده در صفحه نمایش بوده و بمنظور محاسبه آن ، فاصله بین یك گوشه تا گوشه مقابل ، اندازه گیری می شود.اندازه لامپ تصویر نیز بصورت قطری محاسبه شده و نشاندهنده میزان فضای مورد نیاز بمنظور استفاده بر روی یك میزكار می باشد  .

نوع لامپ تصویر


حداقل : معمولی یا مسطح  ، پیشنهادی : معمولی یا مسطح ، حداكثر : مسطح
در مانیتورهای CRT معمولی،  صفحه نمایش دارای انحنا می باشد . مانیتورهای CRT مسطح یا Flat ، دارای صفحاتی مسطح بوده كه اولا" كیفیت مطلوبتر تصاویر را بدنبال داشته و ثانیا" میزان تشعشع آنان نیز كاهش می یابد. لازم است به این نكته نیز دقت شود  كه  مانیـتورهای CRT مسطح با پانل های مسطح كه نام دیگری برای مانیتورهای LCD است ،نمی بایست اشتباه گرفته شوند.

Dot Pitch(برای مانیتورهای Shadow Mask)


حداقل : بیست و چهار تا بیست و هشت صدم میلیمتر
پیشنهادی :  بیست و چهار تا بیست و شش صدم میلیمتر
حداكثر :  بیست و چهار تا بیست و پنجم   میلیمتر
Dot Pitch ، پارامتری است كه بكمك آن می توان ،وضوح و كیفیت تصویر را تعیین نمود : هر اندازه میزان پارامتر فوق كمتر باشد ، تصاویر شفاف تر خواهند بود.

Strip Pitch(برای مانیتورهای Aperture Grille  )


حداقل :  بیست و پنج صدم  میلیمتر ، پیشنهادی : بیست و چهار تا بیست و پنج صدم میلیمتر، حداكثر :  بیست و دو صدم  میلیمتر
Strip Pitch همانند Dot Pitch ، پارامتری بمنظور سنجش كیفیت تصویر می باشد.هر اندازه میزان پارامتر فوق كمتر باشد ، تصاویر دارای وضوح مطلوبتری خواهند بود .

حداكثر Resoluation و Refresh rate


حداقل :  1024*768 در 75 مگاهرتز الی 1280*1024 در  66 مگاهرتز
پیشنهادی :  1280*1440 در 85 مگاهرتز الی 1600*1200 در75 مگاهرتز
حداكثر :  1800*1440 در 80 مگاهرتز الی 2048*1536 در 70   مگاهرتز
در Resolution بالاتر، تصاویر بر روی صفحه نمایش كوچكتر بوده و امكان مشاهده تعداد بیشتری فایل و یا پنجره های فعال وجود خواهد داشت . Refresh rate ، به  سرعت پویش و بازنویسی اطلاعات بر روی یك صفحه نمایشگر ، اطلاق می گردد. در مواردیكه پارامتر Refresh rate  دارای مقداری كمتر از هفتاد مگاهرتز باشد، امكان لرزش  صفحه نمایشگر وجود خواهد داشت (آسیب چشم ) .

نكاتی دررابطه با تهیه مانیتور

موارد عمومی

بررسی قبل از انتخاب

: مانیتور از جمله تجهیزات سخت افزاری است كه پس از انتخاب ، چندین سال در كنار ما بوده و از آن استفاده خواهد شد ، بنابراین لازم است در زمان انتخاب آن بررسی لازم و جامعی صورت پذیرد. انتخاب نامناسب یك مانیـتور می تواند در درازمدت آسیب جدی را متوجه چشمان كاربر نماید. در زمان انتخاب یك مانیـتور ، لازم است از ضمانت نامه آن اطمینان حاصل نموده و كیفیت آن بصورت عملی بررسی  گردد .

انتخاب یك مانیتور با محدوده دید مناسب

: مانـیتور انتخابی ، می بایست دارای محدوده دید قابل قبول و متناسب با نوع نیاز كاربران باشد . مانیتورهای نوزده اینچ CRT و هیفده اینچ CRT دارای محدوده قابل دید  مناسبی در ارتباط با اكثر كاربردها  می باشند .

استفاده از فضای بیشتر با استفاده از دو مانیتور.

در صورتیكه نوع استفاده از كامپیوتر بگونه ای است كه ضرورت وجود یك  محدوده دید بیشتر وجود داشته باشد، می توان از  دو مانیتور كوچك در مقابل  یك مانیتور بزرگ استفاده نمود. در این رابطه می بایست كارت گرافیك دارای پتانسیل ارسال دو تصویر همزمان بر روی دو مانیـتورباشد .بدین ترتیب ،می توان دو تصویر جداگانه از یك كامپیوتررا  بر روی دو مانیتورمشاهده نمود.

استفاده از پورت های USB

:   با استفاده از پورت های USB ، می توان بسادگی و بسرعت تجهیزات جانبی رابه كامپیوتر متصل نمود.در برخی مانیتورها ، تعدادی پورت USB  از نوع  USB 1.1 یا USB 2 تعبیه شده است .پورت های USB 1.1 دارای سرعت انتقال كمتری  نسبت به USB 2.0 بوده و از آنان بمنظور اتصال تجهیزاتی نظیر صفحه كلید و  موس استفاده می گردد. از پورت های  USB 2.0 ،  می توان بمنظور اتصال تجهیزاتی نظیر رایتر و یا هارد دیسك ها استفاده نمود . ( امكان استفاده از تجهیزات فوق توسط پورت USB 1.1 نیز وجود خواهد داشت ، در چنین موادی سرعت كاهش پیدا خواهد كرد ).

استفاده از مانیتورهای دارای بلندگو در صورت نیاز.

استفاده از مانیتورهائی كه دارای بلندگو می باشند ، صرفه جوئی در فضای میز كاری شما را بدنبال خواهد داشت. كیفیت صدا در بلندگوهای فوق ، بسیار بالا نمی باشد . بنابراین در صورتیكه از جمله كاربرانی می باشید كه كیفیت صدا برای شما حائز اهمیت است، می توانید این نوع از مانیتورها را انتخاب نكرده و از بلندگوهایی كه دارای Sub Woofer می باشند ، استفاده نمائید (قیمت آنان بیشتر از بلند گو های معمولی  است ) .

موارد مرتبط با  مانیتورهای LCD  :

انتخاب مانیتورهای هیفده اینچ با توجه به كاهش قیمت مداوم مانیتورهای پانزده اینچ .

مانیتورهای هیفده اینچ  LCD دارای صفحه نمایش  متناسب با اكثر نیازهای موجود( تجاری ، خانگی )  بوده و قیمت آنان نیز مناسب است.

انتخاب یك مانیتور با  زاویه دید مناسب

: به  زاویه افقی و یا عمودی كه كاربر قادر به مشاهده تصاویر بدون كاهش كیفیت رنگ و شفافیت تصویر می باشد ، زاویه دید( مشاهده ) گفته می شود. عدم وجود استاندارد لازم بمنظور محاسبه  زاویه دید ، باعث شده است كه تولید كنندگان اندازه پارامتر فوق را بدلخواه خویش تعریف و مشخص نمایند . در زمان انتخاب یك مانیتور LCD و بمنظور اطمینان از میزان زاویه دید ، پیشنهاد می گردد كه توانائی فوق در عمل بررسی گردد.

موارد مرتبط با مانیتورهای CRT :

استفاده از مانیتـورهای مسطح

: .در مانیتورهای مسطح ، تصاویر با وضوح و  كیفیت مطلوبی نمایش داده می شوند. مانیتور های مسطح هیفده و یا نوزده اینچ  ، علیرغم اشغال فضای زیاد، دارای شرایط مطلوبی بمنظور استفاده در اكثر موارد می باشند .

توجه به میزان برق مصرفی

:مانیتورهای CRT برق بیشتری را نسبت به مانیـتورهای LCD مصرف نموده و لازم است مانیتوری انتخاب گردد كه میزان برق مصرفی آن كم می باشد (  تائیدیه  TCO 99 ) .

توجه به مواد سمی موجود در مانیتور در صورت  دورانداختن یك مانیتور

: مانیتورهای CRT دارای چهار ( 1816 گرم  ) تا  شش پوند( 2724 گرم )  سرب و سایر مواد سمی بوده كه در صورت عدم بازیافت مناسب می تواند صدمات جدی رامتوجه محیط زیست نماید .
برگرفته از سایت www.data-srco.ir


تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین