وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
امكانات خارق العاده‌اى كه هر كدام از آنها نزد یكى از پیامبران بود و سبب پیروزى آنها مى‌گشت به امام مهدى(علیه السلام) منتقل شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام زمان(عج) و ارث از پیامبران

حضرت مهدی علیه السلام

امكانات خارق العاده‌اى كه هر كدام از آنها نزد یكى از پیامبران بود و سبب پیروزى آنها مى‌گشت به امام مهدى(علیه السلام) منتقل شده است و او از همه آنها و با تمام ظرفیتى كه دارند بهره مى‌گیرد و معلوم است كه به كارگیرى آنها، دشمنان او را با همه امكانات بشرى كه دارند شكست خواهد داد زیرا استفاده از امكانات خارق العاده انبیا به معناى تجلى قدرت الهى است و در اینجا موارد مهم آن را مورد بحث قرار مى‌دهیم.

 

الف) پرچم رسول خدا(صلى الله علیه و آله)

پرچم پیامبر(صلی الله علیه و آله) پرچم پیروزى بود و اكنون این پرچم آسمانى نزد آخرین جانشین او مى‌باشد. امام سجاد(علیه السلام) مى‌فرماید:

پرچم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) با اوست و قومى را به آن اراده نمى‌كند مگر این كه خداوند بزرگ آن قوم را هلاك مى‌سازد.(1)

پرچم پیروزى بخش رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پس از او توسط امیرالمومنین(علیه السلام) مورد بهره‌بردارى قرار گرفت و او را به پیروزى رساند.

امام صادق(علیه السلام) درباره پرچم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

جبرئیل در روز بدر آن را براى پیامبر(صلی الله علیه و آله) اورد و او آن را در روز بدر گشود و بعد از پیروزى آن را پیچید و به على(علیه السلام) داد و همواره نزد او بود تا این كه در جنگ بصره آن را گشود و خداوند او را پیروز گرداند. آنگاه آن را پیچید و نزد ما قرار دارد... و كسى آن را نمى‌گشاید تا قائم قیام كند، وقتى قیام كرد آن را مى‌گشاید.(2)

شاید عصاى موسى (علیه‌السلام) ظرفیت بیشتر و موارد استفاده دیگرى هم داشته باشد كه ما از آن اطلاع نداریم و كشش و كارایى فوق‌العاده متناسب با زمان ما را هم داشته باشد و همانگونه كه موسى (علیه‌السلام) سحر پیچیده ساحران را بى اثر مى‌كرد امام مهدى(علیه السلام) هم دستگاه‌هاى پیچیده دشمن را از كار بیندازد و تولید نیرویى كند كه قدرت و حركت‌هاى دشمن را خنثى نماید.

اشیاء دیگرى هم از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نزد امام مهدى(علیه السلام) است. امام صادق (علیه السلام) در این باره مى‌فرماید:

پیراهن پیامبر كه در جنگ احد پوشیده بود و عمامه او كه "سحاب" نام داشت و زره او كه "سابغه" نامیده مى‌شد و شمشیرش كه به ذوالفقار موسوم بود با او "مهدى علیه السلام" خواهد بود.

این اشیاء هم آثار خاصّ خود را دارند كه در جاى مناسب مورد استفاده قرار مى‌گیرند.

 

ب) عصاى موسى(علیه السلام)

یكى دیگر از مواریث پیامبران كه شكوه آن چشم تاریخ را خیره ساخت عصاى حضرت موسى (علیه‌السلام) است كه بسیارى از مشكلات خود را با آن مى‌گشود. عصاى موسى در یك جا اژدها مى‌شد و كید ساحران را از بین مى‌برد، در جایى آن را به سنگ مى‌زد و چشمه‌هاى آب جارى مى‌شد و در جایى به دریا مى‌زد و شكافته مى‌شد و راه عبور براى او و یارانش باز مى‌شد. شاید عصاى موسى (علیه‌السلام) ظرفیت بیشتر و موارد استفاده دیگرى هم داشته باشد كه ما از آن اطلاع نداریم و كشش و كارایى فوق‌العاده متناسب با زمان ما را هم داشته باشد و همانگونه كه موسى (علیه‌السلام) سحر پیچیده ساحران را بى اثر مى‌كرد امام مهدى(علیه السلام) هم دستگاه‌هاى پیچیده دشمن را از كار بیندازد و تولید نیرویى كند كه قدرت و حركت‌هاى دشمن را خنثى نماید.

قرآن كریم درباره عصاى موسى(علیه السلام) مى‌فرماید:

به موسى وحى كردیم كه عصاى خود را بینداز، پس ناگاه دیدند همه جادوهایشان را مى‌بلعد.(3)

و در آیه‌اى دیگر مى‌فرماید: پس به موسى وحى كردیم با عصاى خود بر این دریا بزن تا این كه از هم شكافته شد و هر پاره‌اى چون كوهى بزرگ بود. (4)

امام صادق(علیه السلام) درباره عصاى حضرت موسى فرمود:

عصاى موسى از چوب است و از درخت بهشتى بوده است كه جبرئیل براى او آورد.

امام صادق(علیه السلام) درباره عصاى حضرت موسى فرمود:

عصاى موسى از چوب است و از درخت بهشتى بوده است كه جبرئیل براى او آورد. همچنین حضرت موسى(علیه السلام) داراى سنگ گرانقدر و شگفت انگیزى بود كه با ضربه زدن عصا به آن، چشمه‌هاى آب از آن فوران مى‌كرد.

همچنین حضرت موسى(علیه السلام) داراى سنگ گرانقدر و شگفت انگیزى بود كه با ضربه زدن عصا به آن، چشمه‌هاى آب از آن فوران مى‌كرد.

قرآن در این باره مى‌فرماید:

وقتى موسى براى قوم خود آب خواست گفتیم با عصا به سنگ بزن آنگاه دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و هر گروهى محل آب خوردن خود را مى‌دانست. (5)

امام زمان علیه السلام

بنا بر روایات، اكنون این سنگ نزد امام مهدى(علیه السلام) است و به هنگام حركت از مكه آن را با خود دارد و یاران خود را به موقع از آن سیراب مى‌كند. از اینرو نیازى به وسایل آبرسانى نخواهد بود و بنا بر بعضى روایات غذاى آنها را هم تامین مى‌كند.(6)

 

ج) انگشتر حضرت سلیمان(علیه السلام)

انگشتر سلیمان علیه السلام كارایى شگرفى دارد. امام باقر(علیه السلام) درباره آن فرمود:

وقتى قائم ظهور كند با پرچم پیامبر، انگشتر سلیمان، سنگ و عصاى موسى ظهور مى‌كند.(7)

امام صادق(علیه السلام) درباره آثار این انگشتر مى‌فرماید:

خداوند مُلك و سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داد. وقتى آن را به دست مى‌كرد جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحشیان در اطاعت او بودند.(8)

این انگشتر نیز در اختیار امام مهدى(علیه السلام) قرار دارد و هر گاه بخواهد آن را به دست مى‌كند و همه را تسلیم خود مى‌گرداند.

 

د) پیراهن حضرت یوسف(علیه السلام)

پیراهن حضرت یوسف(علیه السلام) نیز داراى اعجاز بود و اكنون نیز نزد امام عصر(علیه السلام) مى‌باشد. مفضل گوید: امام صادق(علیه السلام) به من فرمود:

امام صادق(علیه السلام) درباره آثار این انگشتر مى‌فرماید:

خداوند مُلك و سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داد. وقتى آن را به دست مى‌كرد جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحشیان در اطاعت او بودند.

آیا مى‌دانى پیراهن یوسف چه بود؟ عرض كردم: نه. فرمود: وقتى آتش را براى ابراهیم آماده كردند تا او را در آن بیاندازد جبرئیل با یك پیراهن بهشتى نزد او آمد و آن را به او پوشاند و از آن پس با پوشیدن آن پیراهن نه آتش به او آسیبى مى‌رساند و نه سرما.

هنگامى كه مرگ او فرا رسید آن را در بسته‌اى قرار داد و به اسحاق داد و او هم آن را به یعقوب داد. وقتى یوسف فرزند یعقوب متولد شد آن را با او همراه كرد و همواره با او بود تا این كه آن را به برادرانش داد تا به پدرش برسانند و یعقوب با استشمام آن گفت: انّى لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون؛ من بوى یوسف را استشمام مى‌كنم، اگر تكذیبم نكنید. و این پیراهنى بود كه از بهشت آمده بود.

عرض كردم: فدایت شوم این پیراهن به چه كسى انتقال یافت؟ فرمود: به سوى اهلش . آنگاه فرمود: هر پیامبرى علم یا ارث دیگرى به جا گذارد، سرانجام به حضرت محمد(صلى الله علیه و آله) مى‌رسد. یعقوب در فلسطین بود وقتى كاروان برادران یوسف و یعقوب از سرزمین مصر بیرون آمد یعقوب بوى یوسف را استشمام كرد و این بو از همین پیراهن بود و به ما به ارث رسیده است.(9)

از این روایت و روایات دیگر استفاده مى‌شود كه تمام امكانات انبیا به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و سپس به ائمه اطهار(علیهم السلام) رسیده و اكنون همه آنها در حال حاضر نزد امام مهدى (علیه‌السلام) است و در عصر ظهور از آنها بهره مى‌گیرد و از جمله مواریث فوق العاده، پیراهن یوسف (علیه السلام) است كه قرآن درباره تاثیر آن مى‌فرماید: «یوسف» به برادرانش گفت بروید این پیراهن را بر چهره پدرم بیندازید تا بینا شود.(10)

 

پی‌نوشت‌ها:

1- بحارالانوار، ج 51، ص 135.

2- بحارالانوار، ج 52، ص 360 و 361.

3- سوره اعراف ، آیه 117.

4- سوره شعراء، آیه 63.

5- سوره بقره ، آیه 60.

6- كمال الدین ، ص 670.

7- معجم احادیث الامام المهدى علیه السلام، ج 3، ص 248.

8- بحاالانوار، ج 63، ص 194.

9- بحارالانوار، ج 52، ص 327 و 328.

10- سوره یوسف ، آیه 93.

«محمدرضا اكبرى»

تنظیم برای تبیان؛‌ هدهدی

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین