تبیان، دستیار زندگی
امام موسى بن جعفر علیها السلام به من فرمود: اى حفص! هر كه از پیروان ما بمیرد و قرآن را خوب یاد نداشته باشد، در قبرش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش قرآن در قبر

فشار قبر

و فى الكافى باسناده الى حفص، عن مویس بن جعفر علیه السلام؛ یا حفص! من مات من شیعتنا و لم یحسن القرآن علم فى قبره لیرفع الله به من درجته. در كافى سند به حفص مى رساند و حفص گوید:

امام موسى بن جعفر علیها السلام به من فرمود: اى حفص! هر كه از پیروان ما بمیرد و قرآن را خوب یاد نداشته باشد، در قبرش بدو آموزش دهند تا خداوند به این وسیله پایه اش را بالا برد.

برگرفته از: پندهای حکیمانه علامه حسن زاده آملی

تنظیم برای تبیان: شکوری