تبیان، دستیار زندگی
خبر آمد که ایستادی اما ما خبردار نایستادیم و 1170 سال است که خبر ایستادنت 9 روز که از بهار می گذرد دوباره اعلام می شود ، ای نهمین فرزند حسین علیه السلام ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عشق در مرام مهدوی

و تغزل سعدی

غروب

خبرت خراب‌تر كرد جراحت جدایی

 چون خیال آب روشن كه به تشنگان نمایی

تو چه ارمغان آری كه به دوستان فرستی

 چه از این به ارمغانی كه تو خویشتن بیایی

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

 شب و روز در خیالی و ندانمت كجایی

دل خویش را بگفتم چو دوست می‌گرفتم

 نه عجب كه خوبرویان بكنند بی‌وفایی

غروب

تو جفای خود بكردی و نه من نمی‌توانم

 كه جفا كنم، ولیكن نه تو لایق جفایی

چه كنند اگر تحمل نكنند زیر دستان

 تو هر آن ستم كه خواهی، بكنی كه پادشاهی

سخنی كه با تو دارم، به نسیم صبح گفتم

 دگری نمی‌شناسم، تو ببر كه آشنایی

من از آن گذشتم ای یار كه بشنوم نصیحت

غروب

 برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

تو كه گفته‌ای تأمل نكنم جفای خوبان

 بكنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی

در چشم بامدادن به بهشت برگشودن

ز چنان لطیف باشد كه به دوست برگشایی

خبر آمد که ایستادی اما ما خبردار نایستادیم    و   1170 سال است که خبر ایستادنت 9 روز که از بهار می گذرد دوباره اعلام می شود ، ای نهمین فرزند حسین علیه السلام

خبر دارانت ، خموش در دشت های سرخ انتظاری همیشه بهار 1170 سال است که لاله می کارند و بی خبران درو می کنند ... در شهر غوغایی است .

ای سلطنت صبح توحید

چگونه است که سوز 1170 سال زمستان ندیدنت را با نسیمی که بوی تو را از نهمین روز بهار بر چیده  ،می کاهی؟

ای نهمین فرزند حسین 1170 بار شهادت می دهم که نشانه های نبوت از همین یک معجزه ات نمایان است ... در شهر زمستان غوغا می کرد.

اگر روز ایستادنت را " تاج گذاری" می خوانند پس 1170 درود بر چنین پادشاهی که در حکومتش آنچه آسایش قلب مردمان را گرفته ، عشقش است و آنچه چشمهایشان را اشک بار کرده ،  ندیدنش .

1170 سلام بر پادشاهی که مجرمین حکومتش نامردمانی هستند که به جوش وخروش عاشقان خیره خیره نگاه می کنند و لقمه لقمه از سفره بخشش او می خورند و جرعه جرعه از صفای محبتش می آشامند اما یادش نمی کنند و شکرش را به جا نمی آورند و می روند و او هرگز نگاهش را از آنان دریغ نمی کند .

ای ندای بلند آزادگی

چقدر دوست داشتم که بگویم " 1170 لبیک بر ندای امامی که ..." اما اگر لبیک گویانت به هزار می رسیدند که دیگر ندیدنت درد مزمن هر روزمان نبود .اگر سربازانت به هزار می رسیدند که شمشیر های نفاق و ظلم این سان تیز و برنده جسم جهان را نمی درید ...شهر مرده است.

ای صلابت بی نیاز

برای آنکه عاشق است هر روز 1170 سال می گذرد و برای آنکه فارغ است 7 سال و هفتاد سال و 1170 سال تفاوتی نمی کند پس چه سود که سال های بی تو بودن را میان تقویم مندرس تاریخ شماره کنیم وقتی که در تاریخ فقط یک بار دیگر بعد از بعثت و غدیر و عاشورا سال تحویل خواهد شد و آن روزیست که خبر بیاید که تو ایستاده ای و ما هم خبر دار بایستیم .

نهم ربیع الاول را به یاد آخرین بهار ابدی برای هزار و صدو هفتادمین بار جشن می گیریم .

طلوع خورشید

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

 دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

شوق است در جدایی و جور است در نظر

 هم جور به كه طاقت شوقت نیاوریم

روی ار به روی ما نكنی، حكم از آن تست

 باز آكه روی در قدمانت بگستریم

ما را سری است با تو كه گر خلق روزگار

 دشمن شوند و سر برود هم به آن سریم

طلوع خورشید

گفتی ز خاك بیشترند اهل عشق من

 از خاك بیشتر نه، كه از خاك كمتریم

ما با توییم و با تونه‌ایم،اینت بوالعجب

 از حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم

نه بوی مهر می‌شنویم از تو، ای عجب

 نه روی آن كه مهر دگر كس بپروریم

از دشمنان برند شكایت به دوستان

طلوع خورشید

 چون دوست دشمن است شكایت كجا بریم

ما خود نمی‌رویم دوان از قفای كس

 آن می‌برد كه ما به كمند وی اندریم

سعدی تو كیستی؟ كه در این حلقه كمند

 چندان فتاده‌اند كه ما صید لاغریم


مریم امامی

تنظیم برای تبیان : زهره سمیعی