تبیان، دستیار زندگی
شعر شعرای اسراییلی درباره غزه!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفت و گو نخواهیم کرد!

افرائیم تسیدون، شاعر صهیونیست معاصر، ضمن رد هر گونه طرح آشتى و صلح با اعراب اخیراً طى سروده‌اى نوشت:

حتى اگر همه مجاهدان فلسطینى

عقاید و تفنگ‌هاى خود را كنار بگذارند

و براى هر شهروند یهودى كارت تبریك بفرستند

حتى اگر سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)

در ساختن شهرك‌ها

براى مهاجران یهودى تازه وارد

همكارى كند

حتى اگر در ملأ عام

اقرار كند كه كرانه باخترى

یك سرزمین یهودى است

حتى اگر ساف

كلاه پشمى براى یكایك یهودیان اسرائیل ببافد

حتى اگر همه ساكنان كرانه باخترى

ما گفت و گو نخواهیم کرد

هلهله كنان به پیشواز گروه(گوش آمونیم) بیآیند

حتى اگررئیسشان

در برابر افكار عمومى اذعان كند

ما گرگ هستیم و آنها میش

حتى اگر دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسند

و همه كمك‌هاى دریافتى را به ما هدیه كنند

و پناهندگان فلسطینى را

به قطب شمال منتقل كنند

شبانه‌روز پرچم شكست و ذلت را

به اهتزاز درآورند

اگر همه شمشیرها را

به مداد و خط‌كش تبدیل كنند

باز هم با آنها نخواهیم نشست

و گفت‌وگو نخواهیم كرد.