تبیان، دستیار زندگی
حضرت آیت الله حسین راستی‌ كاشانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضرت آیت الله حسین راستی‌ كاشانی
حضرت آیت الله حسین راستی‌ كاشانی

 تولد و دوران‌ كودكي‌

دوران‌ تحصيل‌

استادان‌ و دوستان‌

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌

فعاليتهاي‌ سياسي‌

تولد و دوران‌ كودكي‌:

آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ حسين‌ راستي‌ كاشاني‌ در سال‌ 1306 در شهرستان‌ كاشان‌ در محلّه‌ سلطان‌ امير احمد (از فرزندان‌ موسي‌ بن‌ جعفر (ع‌) ) به‌ دنيا آمد. مادرش‌، ربابه‌ بود و پدر وي‌، علي‌ نام‌ داشت‌ كه‌ از راه‌ ابريشم‌ بافي‌، روزگار مي‌گذرانيد و مدتي‌ نيز كارمند دولت‌ بود.

زندگي‌ آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ در خانواده‌اي‌ ساده‌، امّا متديّن‌ و دوستدار خاندان‌ پيامبر (ص‌) آغاز شد؛ شيفتگي‌ پدر او به‌ روحانيّت‌ به‌ حدّي‌ بود كه‌ اگر در كوچه‌ خيابان‌، فرد معمّمي‌ را از دور مي‌ديد، صلوات‌ مي‌فرستاد و در پيشگاهش‌ اداي‌ احترام‌ مي‌كرد.

دوران‌ تحصيل‌:

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌، تحصيلات‌ ابتدايي‌ را تا پاية‌ ششم‌ در شهر كاشان‌ به‌ پايان‌ رسانيد. پس‌ از آن‌، به‌ دليل‌ نارضايتي‌ پدر از وضعيت‌ دبيرستانهاي‌ آن‌ روزگار، به‌ دبيرستان‌ نرفت‌ و در بعضي‌ از تجارت‌ خانه‌ها و مغازه‌ها به‌ كار مشغول‌ شد. پس‌ از مدتي‌ به‌ سراغ‌ نقاشي‌ طرحها و نقشه‌هاي‌ قالي‌ رفت‌ و آن‌ حرفه‌ را نزد استادان‌ معروف‌ و مجرّب‌ فرا گرفت‌؛ امّا به‌ سبب‌ شوق‌ فراوان‌ به‌ كسب‌ معارف‌ اسلامي‌ و علوم‌ ديني‌، راهي‌ حوزه‌ علميه‌ كاشان‌ شد. دروس‌ دورة‌ ادبيات‌ و بخشي‌ از دروس‌ سطح‌ را نزد استادان‌ مشهور آن‌ ديار آموخت‌ و سپس‌، عازم‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ شد.

در قم‌، نيز رسائل‌، مكاسب‌ و كفايه‌ را به‌ پايان‌ رساند و در كنار آن‌ به‌ تحصيل‌ فلسفه‌، كلام‌ و تفسير مشغول‌ بود. پس‌ از آن‌، عازم‌ نجف‌ اشرف‌ شد تا ضمن‌ باريابي‌ به‌ درگاه‌ مولاي‌ متقيان‌، علي‌ (ع‌) از محضر استادان‌ آن‌ ديار نيز بهره‌ ببرد كه‌ اين‌ سفر بيش‌ از بيست‌ و پنج‌ سال‌ به‌ طول‌ انجاميد. علت‌ مهاجرت‌ ايشان‌ به‌ نجف‌ اشرف‌، علاقه‌ فراوان‌ ايشان‌ به‌ تفسير قرآن‌ كريم‌ واطلاع‌ از جلسات‌ درس‌ تفسير حضرت‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ آقاي‌ خويي‌ بود.

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌، در طي‌ اين‌ سالها، به‌ تدريس‌ درسهاي‌ آموخته‌ نيز مي‌پرداخت‌ و شاگردان‌ بسياري‌ را تربيت‌ مي‌نمود؛ امّا با شرفيابي‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) به‌ شهر اميرمؤمنان‌ علي‌ (ع‌) ، آية‌ الله راستي‌ درس‌ خود را كه‌ طلاب‌ بسياري‌ در آن‌ شركت‌ مي‌جستند، تعطيل‌ كرد و همراه‌ با شاگردان‌، در درس‌ امام‌ خميني‌(ره‌) شركت‌ كرد.

استادان‌ و دوستان‌:

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌، در طول‌ دوران‌ تحصيل‌ خود از محضر استادان‌ برجسته‌اي‌ بهره‌مند بود. وي‌ در كاشان‌، دروس‌ دورة‌ ادبيات‌ و بخشي‌ از دروس‌ دورة‌ سطح‌ را نزد استاداني‌ همچون‌ آية‌ الله العظمي‌ سيد محمد حسين‌ رضوي‌، آية‌ الله ميرزا حسين‌ فاضل‌ نراقي‌، آية‌ الله غروي‌ كاشاني‌، آية‌ الله شيخ‌ علي‌ اكبر صمدي‌ و آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ جعفر صبوري‌ قمي‌ فرا گرفت‌.

با ورود به‌ قم‌، رسائل‌ و مكاسب‌ و كفايه‌ را نزد آية‌الله العظمي‌ حاج‌ شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌ يزدي‌، آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ عبدالجواد اصفهاني‌، آية‌الله العظمي‌ حاج‌ سيد شهاب‌ الدين‌ مرعشي‌ نجفي‌ و حضرت‌ آية‌ الله العظمي‌ حاج‌ سيد محمدباقر طباطبايي‌ بروجردي‌ (سلطاني‌) آموخت‌ و براي‌ آموختن‌ تفسير، هيئت‌، فلسفه‌ نزد مرحوم‌ علامه‌ طباطبايي‌ رفت‌.

در دورة‌ تحصيل‌ در نجف‌ نيز، به‌ درس‌ خارج‌ اصول‌ و فقه‌ و تفسير آية‌ الله العظمي‌ حاج‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي‌ و آية‌ الله العظمي‌ ميرزا باقر زنجاني‌ رفت‌. همچنين‌ در درس‌ حضرات‌ آيات‌ حاج‌ سيد محسن‌ حكيم‌ و حاج‌ سيد محمود شاهرودي‌، حاج‌ سيد عبدالهادي‌ شيرازي‌، ميرزا حسن‌ يزدي‌، شيخ‌ حسن‌ حلّي‌، حاج‌ ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ و حاج‌ سيد حسين‌ حمّامي‌ نيز به‌ تناوب‌ شركت‌ مي‌جست‌.

وي‌ براي‌ فراگيري‌ علم‌ حديث‌ و درايه‌ و بخشي‌ از حكمت‌ و فلسفه‌ به‌ نزد آية‌ الله العظمي‌ حاج‌ سيد عبدالاعلي‌ سبزواري‌ رفت‌.

از ديگر استادان‌ او در فلسفه‌ و كلام‌، آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ صدرا مي‌باشد. همچنين‌ وي‌ تفسير را نزد عالم‌ رباني‌، آية‌ الله شيخ‌ محمد علي‌ سرابي‌ و آية‌الله‌ العظمي‌ آقاي‌ خويي‌ آموخت‌ در اين‌ مدت‌ ايشان‌ از جلسات‌ خصوصي‌ اخلاق‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ حاج‌ سيد جمال‌ گلپايگاني‌ بهره‌ برد.

با حضور امام‌ (ره‌) در حوزه‌ علميه‌ نجف‌ اشرف‌، آية‌ الله راستي‌ به‌ درس‌ ايشان‌ شتافت‌ و از محضر وي‌ بهره‌هاي‌ بسيار برد. آية‌ الله راستي‌ مدتي‌ در جلسات‌ فقهي‌ شوراي‌ استفتاي‌ آية‌ الله خويي‌ شركت‌ داشت‌.

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ در دوران‌ تحصيل‌ در قم‌ با آية‌الله مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌ حيدري‌، آية‌الله حاج‌ سيد جلال‌ فقيه‌ ايماني‌، آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ محمدرضا مهدوي‌ كني‌، انس‌ فراوان‌ داشت‌ و در جلسات‌ مباحثه‌ درسي‌ آنان‌ شركت‌ مي‌كرد. در نجف‌ نيز با مرحوم‌ آية‌ الله حاج‌ سيد نصر الله مستنبط‌، آية‌الله حاج‌ سيد حسن‌ قزويني‌، آية‌ الله حاج‌ سيد مرتضي‌ نجومي‌ و آية‌ الله حاج‌ سيد محمد نوري‌ جلسات‌ مباحثه‌ علمي‌ برقرار مي‌كرد كه‌ اين‌ جلسات‌ ساليان‌ متمادي‌ ادامه‌ داشت‌.

از ديگر دوستان‌ نزديك‌ وي‌، آية‌ الله حاج‌ سيد اسدالله مدني‌، مرحوم‌ آية‌ الله شيخ‌ محمد فكوريزدي‌ و مرحوم‌ آية‌الله‌ حاج‌ سيد مرتضي‌ خلخالي‌ است‌. آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ با مرحوم‌ آية‌ الله حاج‌ سيد عبدالكريم‌ كشميري‌، انس‌ فراواني‌ داشته‌ است‌.

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌:

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ در طول‌ عمر خود، تا كنون‌ فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌ كه‌ ذكر همة‌ آنها در اين‌ مختصر نمي‌گنجد. وي‌ حدود پنجاه‌ سال‌ است‌ كه‌ به‌ تدريس‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ كاشان‌، نجف‌ اشرف‌ و قم‌ مي‌پردازد و از اين‌ رهگذر، شاگردان‌ بسياري‌ را پرورش‌ داده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌ خود، از استادان‌ و فضلايي‌ هستند كه‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ ايران‌ و ديگر كشورها به‌ خدمت‌ به‌ جامعة‌ تشيع‌ مي‌پردازند. برخي‌ نيز در پستهاي‌ مهم‌ و حساس‌ نظام‌ اسلامي‌، خدمت‌ مي‌نمايند.

آية‌ الله راستي‌، در زمان‌ حيات‌ امام‌(ره‌) به‌ نمايندگي‌ ايشان‌ براي‌ ساماندهي‌ امور حوزه‌ و ايجاد تشكيلات‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزة‌ علميه‌ قم‌ منصوب‌ شد و مُجاز به‌ تصرف‌ در امور شرعيه‌ شد. در اين‌ زمينه‌، وي‌ خدمات‌ شاياني‌ را به‌ سرانجام‌ رسانده‌ است‌ كه‌ آثار و بركات‌ آن‌ تا هم‌ اكنون‌ نيز بر جاي‌ مانده‌ است‌. آية‌ الله راستي‌ به‌ پژوهش‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ ديني‌، پرداخته‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌ در نشريات‌ كشور به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.

وي‌ همچنين‌ تقريرات‌ دروس‌ برخي‌ از اساتيد خود را نگاشته‌ و حواشي‌ و دستنوشته‌هايي‌ در زمينه‌ فقه‌ و اصول‌ دارد.

فعاليتهاي‌ سياسي‌:

اشتغال‌ به‌ درس‌ و علوم‌ ديني‌، آية‌ الله راستي‌ را از مبارزه‌ بر ضد طاغوت‌ بازنداشت‌. وي‌ از نخستين‌ روزهاي‌ نهضت‌، به‌ جمع‌ مبارزان‌ پيوست‌ و همواره‌ با اطاعت‌ از رهنمودهاي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ افشاگري‌ ماهيت‌ شوم‌ خاندان‌ پهلوي‌ و تلاش‌ براي‌ استقرار نظامي‌ اسلامي‌ با بهره‌گيري‌ از معارف‌ اهل‌ بيت‌ (ع‌) مي‌پرداخت‌.

از جمله‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ وي‌ كه‌ پيش‌تر، ذكر آن‌ آمد، تعطيل‌ كردن‌ درس‌ خود در نجف‌ و حضور در درس‌ امام‌(ره‌) به‌ منظور مطرح‌ نمودن‌ و تقويت‌ نهضت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) بود. ديگر اينكه‌ وي‌ در سال‌ 1343، مسأله‌ تقليد از امام‌ خميني‌(ره‌) را به‌ طور جدي‌ مطرح‌ كرد.

آية‌ الله راستي‌، با عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، جزء فعالان‌ اين‌ مجموعه‌ شد و امضاي‌ او در زير بسياري‌ از اعلاميه‌ها و بيانيه‌هايي‌ كه‌ بر ضد شاه‌ منتشر مي‌شد، به‌ چشم‌ مي‌خورد.

از ديگر فعاليتهاي‌ وي‌ در زمان‌ رژيم‌ شاه‌، سفر به‌ آبادان‌، به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)، براي‌ حمايت‌ و پشتيباني‌ از اعتصاب‌ كاركنان‌ صنعت‌ نفت‌ بود. وي‌ از كساني‌ بود كه‌ در مسجد دانشگاه‌ تهران‌ متحصن‌ شد.

با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در بهمن‌ 1357، فعاليتهاي‌ سياسي‌ معظم‌ له‌ پايان‌ نيافت‌. برخي‌ از مسؤوليت‌هاي‌ وي‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ عضويت‌ در دفتر استفتائات‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)؛

2ـ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ موقّت‌ اعزام‌ قضات‌؛

3ـ عضويت‌ در شوراي‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ فقهي‌ و اجتهاد كانديداهاي‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌؛

4ـ نمايندگي‌ امام‌ (ره‌) در شوراي‌ عالي‌ مديريّت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌؛

5ـ رياست‌ شوراي‌ عالي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌؛

6ـ عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌؛

7ـ نمايندگي‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ در دوره‌هاي‌ اوّل‌ و دوم‌ از استان‌ تهران‌؛

8ـ نمايندگي‌ امام‌ (ره‌) براي‌ نظارت‌ بر سازمان‌ مجاهدين‌ انقلاب‌ اسلامي‌

آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ هم‌ اكنون‌ در قم‌ حضور دارد و ضمن‌ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، به‌ پرورش‌ طلاب‌ مستعدّ می پردازد.