تبیان، دستیار زندگی
شعر شعرای ایرانی در مورد غزه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش غزه

علی‌رضا قزوه

نه، ‌این نمایش خونین

این‌سان نبود

و آن‌که باید از آتش می‌گذشت

ابراهیم بود

بنا نبود که هاجرنمایش غزه

بنا نبود که اسماعیل

با زخم بمب‌های فسفری غرب

دوباره بگذرند از آتش

و ما

چه تلخ رها کردیم

این‌همه اسماعیل را

به امان خدا

و این‌همه هاجر را

بی آب و نان

و آن‌که نقش ابراهیم را بازی می‌کند

نمرود است!

هاجر

دو روز وقت دارد

که رأی خود را پس بگیرد و

نفرین کند اسماعیل را

چشمه‌ای نجوشید از قطعنامه‌ها

تنها کانادا

حمایت کرد از پپسی‌کولا

تنها مبارک لگد شد

تنها هر روز

مرده باد شنیدیم

تنها خبرگزاریِ‌اشک

پنج‌هزار خبر داد...

و چاه ویل خبرها پر شد

در این نمایش خونین

نمایش غزه

قصاب

انگشت کوچک خود را برید

به اشتباه

و سازمان ملل

به اتفاق آراء

چسب زخم فرستاد

برای هر پنج انگشت قصاب!

و بیست روز گذشت

هنوز سیزده روز مانده

تا عقب‌نشینی قصاب