تبیان، دستیار زندگی
شعر و ادبیات هر فرهنگ، همواره نمودی است از لایه‏های درونی احساسات و عقاید آن فرهنگ که در طول نسل‏های مختلف درونی شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعبده‏ی فرهنگ ها...

الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه...

شعبده‏ی فرهنگ ها...

شعر و ادبیات هر فرهنگ، همواره نمودی است از لایه‏های درونی احساسات و عقاید آن فرهنگ که در طول نسل‏های مختلف درونی شده است. تعیین نسبت کردن‏های مختلفی که تحت لوای ادبیات، با موضوعات مختلف می‏شود، چه در سطوح عینی چه ذهنی، در غالب موارد ریشه در ارزش گذاری‏ها و داوری‏هایی دارد که آن خطه‏ی فرهنگی بر ساکنانش تحمیل می کند. در این راستا ممکن است، یک فرهنگ دست به تفسیرهایی از امور بزند که به واسطه ی آن ارزش هایش را برای افراد قابل پذیرش نماید. اما سوال بزرگ این جاست که این تفسیرها تا کدام مرحله اجازه ی پیشروی خواهند داشت و  آیا می توان به بهانه ی حفظ موقعیت فرهنگی حقیقت را وارونه جلوه داد؟

آنچه در پی می آید نمونه هایی است از اشعار شعرایی متعلق به فرهنگ های مختلف و تبلور ارزش های اجتماعی جوامع ایشان. اما مهم این است که آیا صرف ارزش گذاری های اجتماعی در فرهنگ های مختلف، تغییری درخیر و شر بودن افعال ایجاد می شود؟

اشعار در 3 بخش کلی تقسیم بندی می شوند:

1. اشعار ایرانی در مورد غزه

2. اشعار شعرای اسرائیلی

3. اشعار شعرایی از سایر کشور ها

که در سمت چپ این صفحه آمده است.