تبیان، دستیار زندگی
در این بخش، دانش آموزان با دایره آشنا می شوند. در درس اول، با استفاده از مفهوم مساحت و محیط دایره، قوطی های آب میوه را می چینندتا به چینش مٶثرتری برسند. سپس چینش های سه بعدی را تجربه می کنند تا به تأثیر جاذبه بر چینش قوطی های آب میوه در درس دوم پی ببرند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره چینی

دایره چینی

در این درس، دانش آموزان:

  1. محیط و مساحت را تعیین می کنند.
  2. بازده چینش قوطی ها را محاسبه می کنند.
  3. مدلی برای ترتیب قوطی ها روی یک طبقه درست می کنند.
  4. انحنای یک دایره را تعیین می کنند.

درس ها

درس اول:  قوطی های آب میوه

قوطی های آب میوه اغلب در آرایش های مستطیل شکل چیده می شود، اما چینش های م?ثرتری هم وجود دارد که به مواد بسته بندی کمتری نیاز داشته باشد. در این درس، دانش آموزان طرح های مختلفی را برای چیدن قوطی های آب میوه بررسی می کنند و برای تحلیل طرح هایشان، از هندسه استفاده می کنند.

درس دوم:   جعبه ی بسته بندی های سودا

در درس های قبلی، دانش آموزان با روشی از چینش قوطی ها آشنا شدند که قوطی ها روی طبقه چیده می شد. در این درس، روشی را بررسی می کنند که قوطی ها در جعبه ای با دو وجه عمودی چیده می شوند. دانش آموزان به نتایج جالبی خواهند رسید و ثابت می کنند که این نتایج واقعی است.

درس سوم:  چینش دایره ای و انحنا

انحنا در ریاضیات پیشرفته، نظریه ی مهمی است که به وسیله ی آن یک شیء هندسی از صاف بودن منحرف می شود. ریاضی دان ها انحنای منحنی های پیشرفته و اشکال سه بعدی را مطالعه می کنند. در این درس دانش آموزان انحنای دایره ها را بررسی می کنند.

مترجم: فاطمه وفایی