تبیان، دستیار زندگی
383 كشف‎ كوچك‎ ترین‎‎‎‎ قرآن جهان در چین پكن‎‎‎ ـ باستان شناسان چینـی‎ اعـلام‎ كـردنـد: كوچك‎ ترین‎‎‎ قرآن كریم‎ در جهـان كـه‎ كـوچـك ترین‎‎‎ كتاب‎ جهان نیز است‎ در این كشور كشـف‎ كردند. به‎ گزارش‎ رادیـو بیـن‎‎المـللـی‎ چیـن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 16 مهر ماه 1383

كشف‎ كوچك‎ ترین‎‎‎‎ قرآن جهان در چین

پكن‎‎‎ ـ باستان شناسان چینـی‎ اعـلام‎ كـردنـد: كوچك‎ ترین‎‎‎ قرآن كریم‎ در جهـان كـه‎ كـوچـك ترین‎‎‎ كتاب‎ جهان نیز است‎ در این كشور كشـف‎ كردند.

به‎ گزارش‎ رادیـو بیـن‎‎المـللـی‎ چیـن، باستان‎‎‎ شناسـان مـوزه‎ استـان خـودمـختـار مسلمان‎‎‎نشین « نینگ‎ شیا» در شمال‎ غـرب‎ چیـن پس‎ از تحقیق‎ و بررسی‎‎ متوجه‎‎ شدند قرآنی كه در موزه‎ « نینگ‎ شیا» نگهداری‎ می‎ شود، كوچك‎ ترین‎‎‎‎ قرآن موجود و كوچك‎ ترین كتاب‎ جـهـان است‎.

این‎‎ قرآن 7 و 19 صدم‎ میلی‎ متر طول‎،2 و 13 صدم‎‎ میلی‎ متر عـرض‎ و 6 و یـك‎ دهـم میلی‎ متر ضخامـت‎ دارد و وزن‎‎ آن یـك‎‎ و یـك گرم‎ است‎.

روی‎ جلد این‎‎ قرآن كوچك‎ ، بـا كـاغـذ بسته‎بندی‎‎ بنفش‎ و سرخ‎ رنگ‎، تزئین‎ و روی جلد آن‎‎ حروفی‎‎ به‎‎ زبان عربی چاپ‎ شده است‎.

این‎‎ قرآن در سال‎1892 چاپ‎ شده‎ است‎.

«هه‎ شین‎ یو» دانشیار مـركـز پـژوهـش‎ موزه‎ « نینگ‎ شیا» گفت‎: پیش‎ از این‎ قرآنی‎در استان‎‎‎ «هه‎‎‎ نان» چین كشف‎ شده بود كه كوچـك‎ ترین‎‎‎ كتاب‎‎ جهان محسوب می‎ شد و قـدمـت‎ آن به‎ حدود 200 سال‎ پیش‎ می‎رسید.

خطوط این‎‎ قرآن كوچك‎ كه‎‎ در جعبه نفیس‎ آهنی‎‎ نگهداری‎ می شود، بدون‎‎ ذره‎ بین قابـل‎ تشخیص‎ است‎‎ و مسلمانان‎ چینی‎ هنگام‎ بازگشـت از سفر حج، آن‎‎ را از مكه‎‎ به چین منـتقـل‎ كرده‎اند.

این‎‎ قرآن كوچك‎ در سال1959 میـلادی‎ یك‎ سال‎ پس‎‎ از تأسیس منطقه‎ خودمختار«نینـگ‎ شیا» از زیرزمین‎ یك‎ اردوگاه‎ نظامی‎ در شهر «اینگ‎‎ چوان‎» مركز «نینگ شیا» به‎ دست‎ آمد.

گروه‎‎ كـارشنـاسـان‎ اداره ملـی‎ آثـار باستانی‎ چین‎‎‎ در سال 1996 میلادی‎ این قـرآن را در زمره ی‎‎ آثار باستانی‎‎ درجه یك‎ ملی این‎ كشور تعیین‎ كردند.