تبیان، دستیار زندگی
تاریخ‌ و محل‌ ‌ توزیع‌ كارت‌، تاریخ و محل برگزاری آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی اسفندماه 1387 اعلام شد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمون جامع ارزیابی حرفه‏ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی آرشیو شد

تاریخ‌ و محل‌ ‌ توزیع‌ كارت‌، تاریخ و محل برگزاری آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی اسفندماه 1387 اعلام شد

آغاز ثبت نام کنکور سراسری

سازمان سنجش آموزش كشور اعلام کرد كلیه كارتهای ورود به جلسه برای كلیه داوطلبان آزمون داوطلبان آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی  در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 22/12/87 در حوزه‌های توزیع كارت مندرج در جدول ذیل توزیع می گردد. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی  راس ساعت 9 صبح روز جمعه 23/12/87 در شهرستان محل توزیع كارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحانی و سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمائی كه به همراه كارت ورود به جلسه به داوطلب داده می‌شود، مشخص خواهد شد.

الف‌ - محل‌ یا شهرستان توزیع‌ كارت‌ 

محل‌ یا شهرستان توزیع ‌كارت ‌ورود به ‌جلسه ‌كلیه ‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- كاربردی  بر مبنای استان محل تحصیل آنان به شرح این جدول (از این‏جا دانلود کنید) می باشد.

ب‌ - نحوه‌ توزیع‌ كارت‌ و تاریخهای‌ توزیع‌ آن‌

كارتهای‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌ در حوزه‌های‌ سراسر كشور در روز پنج ‌شنبه 22/12/87 از ساعت 8 صبح الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 18 (6 بعدازظهر) توزیع‌ می‌گردد. لذا كلیه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ در تاریخهای ‌‌تعیین ‌‌شده‌ شخصاً برای‌ دریافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ های‌ ذیربط‌ (حوزه‌های‌ مندرج‌ در جدول‌ ) مراجعه‌ نمایند.

ج‌- مدارك‌ مورد نیاز برای‌ دریافت‌ كارت‌ ورودی‌

داوطلبان برای‌ دریافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ لازم است شناسنامه‌ عكسدار یا كارت ملی و یا كارت‌ شناسایی‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوی‌ مشخصات‌ فردی‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند و دو قطعه عكس 4 * 3 و تصویر (كپی) فیش بانكی به مبلغ 59500 ریال كه به حساب سیبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز شده است را به همراه داشته باشند.

د- تذكرهای مهم‌

1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار و یا كارت ملی ویا هرنوع‌ كارت‌ شناسایی‌ معتبر عكسدار به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسلیم‌ خواهدشد .

2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روی كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودی فتوكپی تهیه و در فتوكپی دور مورد یا موارد مربوط را خط كشیده و صحیح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی با خودكار قرمز بالای آن بنویسید و فتوكپی مربوط را به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه توزیع كارت تحویل نمایید. بدیهی است این موارد پس از برگزاری آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسی و اصلاح خواهدشد.

3- به داوطلبان توصیه می‏شود كه مندرجات برگ راهنمائی را كه به همراه كارت ورودی دریافت خواهند داشت، دقیقاً مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در كارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‏های امتحانی كه به ضمیمه برگ راهنما به فرد داوطلب داده می‏شود، حوزة امتحانی خود را شناسائی نمایند.

4- محل توزیع كارت با توجه به استان محل تحصیل داوطلبان و براساس جدول ذیل می‌باشد.

5-داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر كارت ورودی، شناسنامه عكسدار یا كارت ملی و یا كارت شناسائی عكسدار معتبر، چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.

6- از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) مانند كیف دستی، ساك دستی،كتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشین حساب و پیجر اكیداً خودداری نمایند.

7-این آزمون نمره منفی ندارد.

8- داوطلبانی كه دارای معلولیت (نابینا، كم بینا و ناشنوا) می‌باشند، می بایست با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی و توانبخشی به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل توزیع كارت مراجعه نمایند.

درخاتمه‌اضافه‌ می‌نماید كه‌واحد پاسخگویی‌غیرحضوری‌ سازمان سنجش همه‌روزه‌ بغیر از ایام تعطیل آماده ‌پاسخگویی ‌به ‌سوالات‌ می‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نیاز می‌توانند با شماره ‌تلفنهای‌ 99-88923595 به‌ طور مستقیم‌ با روابط عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

اگر در این زمینه به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی مشاوران نیاز دارید، کارشناسان ما در بخش مشاوره پاسخگوی شما هستند.

منبع سایت سازمان سنجش