تبیان، دستیار زندگی
از عملی نشدن وعده های سازمان تربیت بدنی گله مندند بازیكنان تیم ملی فوتبال نسبت به عملی نشدن وعده های سازمان تربیت بدنی درخصوص اعطای پاداشهای دیدار با اردن ناراضی اند. فدراسیون فوتبال پیش ازسفرتیم ملی به اردن وعده داد درصور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در آستانه دیدار با قطر

ملی پوشان فوتبال از عملی نشدن وعده های سازمان تربیت بدنی گله مندندبازیكنان تیم ملی فوتبال نسبت به عملی نشدن وعده های سازمان تربیت بدنی درخصوص اعطای پاداشهای دیدار با اردن ناراضی اند.

فدراسیون فوتبال پیش ازسفرتیم ملی به اردن وعده داد درصورت پیروزی تیم ملی دردیدارسرنوشت سازمقابل تیم ملی اردن به هریك ازبازیكنان یك دستگاه پراید پاداش خواهد داد. ازسوی دیگررئیس سازمان تربیت بدنی كه به دلیل حساسیت این مسابقه ملی پوشان كشورمان را درسفربه اردن همراهی می كرد، پس ازپیروزی قاطع تیم ملی درجمع ملی پوشان حاضر شد وضمن تشكرازكاربا ارزش بازیكنان اظهارداشت: باید ازملی پوشان فوتبال به نحوی شایسته ترتقدیرشود واز همین رووعده داد به جای یكدستگاه اتومبیل پراید به هریك ازبازیكنان یك دستگاه خودروسمند اعطا خواهد شد كه با گذشت یكماه ازاین دیدارتاكنون این وعده رئیس سازمان تربیت بدنی عملی نشده است واین مسئله با نارضایتی بازیكنان تیم ملی همراه شده است.

درآستانه دومین دیدارحساس تیم ملی درچارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل قطرامیدواریم پیش ازاین دیداروعده های رئیس سازمان عملی شود تا بازیكنان تیم ملی با روحیه ای بالا دراین مسابقه سرنوشت سازشركت كنند وبتوانند گامی بلند برای حضوردرجام جهانی بردارند.