تبیان، دستیار زندگی
پروین دیدار كردند تمرین سنگین و فشرده بازیكنان پرسپولیس در آكادمی ملی المپیك بازیكنان تیم فوتبال پرسپولیس صبح دوشنبه درمحل آكادمی ملی المپیك زیرنظر پرویزكماسی وعلی پروین به تمرین پرداختند. پس ازشكست این تیم مقابل ملوان بندرا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازیكنان استقلال با علی پروین دیدار كردند

تمرین سنگین و فشرده بازیكنان پرسپولیس در آكادمی ملی المپیك


بازیكنان تیم فوتبال پرسپولیس صبح دوشنبه درمحل آكادمی ملی المپیك زیرنظر پرویزكماسی وعلی پروین به تمرین پرداختند.

پس ازشكست این تیم مقابل ملوان بندرانزلی علی پروین ازپرویزكماسی درخواست كرد تا تمرینات بدنسازی پرسپولیس را مجددا زیرنظربگیرد. كماسی ازدیروزكارش را با پرسپولیس آغازكرد و بازیكنان این تیم را درآكادمی ملی المپیك تمرین داد.

دراین تمرین كه با حضوراكثر بازیكنان پرسپولیس برگزارشد، علاوه برپرویزكماسی، علی پروین وسوبل نیزحضورداشتند كه دراین بین پروین برتمرینات تیمش نظارت كامل داشت، اما رانیرسوبل درگوشه ای ایستاده بود وتمرینات بازیكنان را نظاره می كرد. دراین تمرین بازیكنان زیرنظرپرویزكماسی به بدنسازی سنگین وفشرده پرداختند وسپس درسالن اختصاصی بدنسازی كار با وزنه را دردستوركارشان قراردادند.

قبل ازاین تمرین بازیكنان تیم فوتبال استقلال نیزكه قصد عزیمت به كیش را دارند، دراین مكان به تمرین پرداختند وزمانی كه قصد ترك سالن را داشتند با علی پروین به گفتگوواحوالپرسی پرداختند. در این روز دیدار پروین و قلعه نوعی از نكات جالب توجه بود.