تبیان، دستیار زندگی
مجموعه مقالات حماسه همواره حسین علیه السلام ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حماسه همواره ی حسین (علیه السلام)

یكى از نشانه‏هاى بسیار سترگ رسالتهاى بزرگ، جداسازى «حق» از «باطل» است، در همه نمودهاى حق و همه نمودهاى باطل.

اینجاست كه رسالت داران بزرگ، و خورشید سازان قرون و اعصار آرام نمى‏گیرند، و براى زدودن سیاهیهاى باطل به پا مى‏خیزند، تا فروغ دامنگستر حق دوباره جان گیرد و بر پهنه‏هاى زیست انسانى بتابد، و خردها را روشن سازد، و جانها را زنده كند، و حیات حیوانى و منحط را به حیات انسانى و متعالى بدل سازد.

در تاریخ بشر هیچ گاه فاجعه‏اى به این عظمت رخ نداده بود، كه كسى مانند یزید پسر معاویه، در جاى كسى مانند پیامبر آخر الزمان و آورنده قرآن، حضرت محمدبن عبدالله (ص) بنشیند، و به نام خلیفه و جانشین پیامبر خدا و نماینده "نظام قرآنى" و مجرى احكام قرآن بر مردم حكم راند، و سرنوشت اسلام و مسلمانان را تعیین كند;

 موجودى پست و بى مقدار، در جاى بزرگترین انسان كامل سده‏ها و اعصار، اسیرى در دست‏شیطان، در جاى تلاوتگر آیات قرآن و فریادگر توحید و عدل و احسان، نقطه سیاهى سراسر پستى و تباهى، در جاى خورشید فروغگستر آفاق تعالى و آگاهى، خمیره‏اى از ضلال جاهلیت، در جاى اشعه زلال هدایت ...

پس رسالت جداسازى حق از باطل و عدل از ظلم به منظور پایدارى حق و عدل و نابودى باطل و ظلم - همواره - رسالتى عظیم است، و عاشوراى عظیم تجلى تام اداى این رسالت است. به هراندازه فاجعه قرار گرفتن یزید در جاى حضرت محمد (ص) بزرگ است، و ظلمات آفرین، و جاهلیت زنده كن، به همان‏اندازه حركت‏بیدارى آفرین عاشورا بزرگ است ... عاشورا دست‏بلندى است كه از افق شهادت كربلا برآمد، و تا قله خورشید فرا رفت، و تا هماره تاریخ برفراز ماند، و سیاهیهاى جاهلیت از نو جان یافته را - در همه ابعاد الحاد و ظلم و فجور و ظلالت و بیخبرى - از چهره خورشید اسلام و قرآن فرو شست…

تبیان به منظور اینکه شما عزیزان به راحتی به بخشهای مربوط به مقالات حماسه ی همواره ی حسین (علیه السلام ) دسترسی داشته باشید ، این صفحه را در اختیار شما می گذارد:

یا حسین

1- حماسه ی هموار حسین(علیه السلام)

2- شهادت نفی است و اثبات (نه و آری)

3- عاشورا و انسان نو

4- اشهد ان محمدا رسول الله

5- عاشورا، اتحاد بزرگ اسلامى ، و سخنى از «دارالتقریب » مصر

6- عاشورا، یك ایست بزرگ

7-عاشورا و عدالت

8-افسوسى بس گران ...

9- ای یزید!کالبد خودت را دریدی

10- عاشورا، انقلابها و حكومتها