تبیان، دستیار زندگی
عنكبوت‌های باغ یا عنكبوت‌های گرد تارهای زیبایی می‌سازند كه می‌توان آن‌ها را جمع كرد. بهترین زمان جمع كردن آن‌ها در یك صبح مرطوب و مه‌آلود ، یعنی زمانی است كه تارها پوشیده از شبنم هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع‌آوری تارهای عنكبوت

عنكبوت‌های باغ یا عنكبوت‌های گرد تارهای زیبایی می‌سازند كه می‌توان آن‌ها را جمع كرد. بهترین زمان جمع كردن آن‌ها در یك صبح مرطوب و مه‌آلود ، یعنی زمانی است كه تارها پوشیده از شبنم هستند.

وسایل لازم

وسایل لازم

شما به

كاغذ یا مقوای تیره‌رنگ

اسپری مو دوستدار اوزون

پودر بچه

قیچی

احتیاج دارید.

١- روی یك پرچین، حصار یا ساختمان یك تارعنكبوت پیدا كنید. تاری را انتخاب كنید كه برای قراردادن كاغذ یا كارت مقوایی در پشت آن فضای كافی وجود داشته باشد.

تار عنکبوت

٢- بایك اسپری مو، روی تار را اسپری كنید.

تار عنکبوت

٣- روی تارها پودر بچه بپاشید و دوباره روی آن‌ها اسپری كنید.

تار عنکبوت

٤- كارت یا كاغذ را زیر تارها قرا دهید و آن را بالا بیاورید تا تارها روی كارت مقوایی بیفتد.

رشته‌هایی را كه به تارها وصل هستند ببرید و بگذارید تارها خشك شوند. اگر آن‌ها را كثیف نكنید برای مدتی به این شكل باقی می‌مانند.

تار عنکبوت
تار عنکبوت

نكته‌ی ایمنی!

همیشه قبل از برداشتن تار عنكبوت‌ها اول مطمئن شوید كه روی ‌آن عنكبوتی وجود ندارد. برخی از عنكبوت‌ها گزیدگی‌های بسیار بدی را ایجاد می‌كنند یا حتی ممكن است سمّی باشند

بازگشت