تبیان، دستیار زندگی
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سخنانی از بزرگان

جبران خلیل جبران

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار.

جبران خلیل جبران

گالیله

هرگز مردی و لو نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم.

گالیله

سعدی

درمیان دو کس دشمنی نیفکن که ایشان چون صلح کنند تو  در میانه  شرمسار باشی.

سعدی

گالیله

قدر زمان را بدانید که گذشته برنمی گردد و آینده شاید نیاید.

گالیله

تنظیم برای تبیان: خرازی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.