تبیان، دستیار زندگی
وقتی مالکیت توپ حتمی شد، بازیکن ریباند کننده باید یکی از حالتهای ممکن را انتخاب کند. هر حرکتی که بازیکن ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام بسکتبال (19)

آموزش گام به گام بسکتبال 19

توپ را حرکت دهید

وقتی مالکیت توپ حتمی شد، بازیکن ریباند کننده باید یکی از حالتهای ممکن را انتخاب کند. هر حرکتی که بازیکن انجام می‌دهد باید با سر  بالا و قرار داشتن توپ در وضعیت مطمئن آغاز گردد.از آنجا که حالتهای مختلف مرکب از ریباند کننده و حریفها قابل شکل‌گیری است، حرکتهای بعد از ریباند بازیکن نیاز به کسب مهارتهای گوناگون بر طبق آنها دارد.

ریباند کردن تهاجمی

ریباند کردن تهاجمی مخصوصاً کار دشواری خواهد بود اگر مدافعان حرکت و آرایش توپ ، مدافع و سبد را بخوبی اجرا کرده باشند زیرا آنها در کسب موقعیت داخلی برتری خواهند داشت اما مهاجمان می‌توانند بااطلاع از زمان و مکان شوت راهی به دست آورند.

نیازمندی بازیکنان به پیش‌بینی شوتها به وسیله هم تیمی‌ها را مانند شوت خودشان جهت واکنش نشان دادن به آن مورد تاکید قرار دهید. در غیر این صورت بازیکنان شما برای موفقیت در مقابل ریباند کننده‌های خوب دفاعی، مشکلات بزرگی خواهد داشت. تلاش برای دور زدن یک ریباند کننده در موقعیت سد حریف تقریباً بی‌فایده است. در این میان به بازیکنان یادآوری کنید هنگامی تلاش برای ریباند کردن تهاجمی در پشت ریباند کننده دفاعی قرار نگیرند زیرا نتیجه این کار اغلب، ارتکاب خطا خواهد بود.

ریباند تهاجمی دارای اهمیت بسیاری است زیرا به تیم مهاجم فرصت دیگری برای گل زدن می‌دهد. این فرصت جدید برای تیم مهاجم همچنین باعث دلسردی مدافعان خواهد شد زیرا آنها در خواهند یافت که امکان به دست آوردن مالکیت یک توپ را از دست داده‌اند. برای ریباند کننده تیم مهاجم راه های زیادی برای گل زدن وجود دارد.

آموزش گام به گام بسکتبال 19

شوت کردن بعد از ریباند

هنگامی که بازیکن یک ریباند تهاجمی انجام می‌دهد اولین انتخاب شوت کردن توپ است. بازیکنان شما بعد از ریباند در حمله باید اول برای شوت نگاه کنند، اگر امکان این حرکت نبود توپ را به هم تیمی خود پاس دهند و در آخرین انتخاب اقدام به دریبل کنند. تأکید کنید که این زمان بسیار خوبی برای کسب برتری بر حریف است زیرا مدافعی که قادر به جلوگیری حریف از گرفتن یک موقعیت داخلی برای ریباند نبوده است، همچنین در موقعیتی نامناسب برای دفاع شوت او خواهد بود. انواع شوت که مهاجم ریباندکننده می‌تواند از آنها استفاده کند عبارتنداز :

شوت والیبالی، شوت بدون دریبل و شوت بعد از دریبل.

شوت والیبالی

اگر بازیکنان شما به اندازه کافی دارای مهارت و بلند هستند، آنها باید توپ را با ضربه پنجه به سمت سبد بازگردانند. والیبالی در واقع لغتی نارسا از نظر معنا برای پریدن بازیکن و شوت کردن توپ برگشت شده از سبد قبل از برگشتن به زمین است. والیبالی که تقربیاً شامل ضربه زدن به توپ با یک دست است، اغلب ناموفق است. به بازیکنان بیاموزید در صورت امکان توپ را گرفته و آن را با 2 دست شوت کنند.

ضربه والیبالی به توپ بهترین راه کسب برتری بر مدافعان دور از حالت مناسب بدن است. با پایین نیاوردن توپ از حالت پرش، ریباند کننده مهاجم شانس مدافعان را برای یافتن موقعیت مناسب از آنان می‌گیرد و به آنها تقریباً هیچ شانسی برای تلاش به منظور بلوکه کردن توپ نمی‌دهد. قبل از پیشنهاد شوت والیبالی به عنوان اولین انتخاب بعد از ریباند، از رشد جسمانی و کسب مهارت کافی آنها در این مهارت مطمئن شوید.

آموزش گام به گام بسکتبال 19

شوت کردن بدون دریبل

بازیکنان را تشویق کنید بعد از ریباند کردن بدون انجام دریبل، برای انجام شوت پرش کنند. دریبل کردن زمان می‌برد و به دفاع اجازه می‌دهد موقعیت خود را بازیابد. این کار همچنین توپ را در معرض دید دفاع قرار می‌دهد و امکان ربوده شدن یا ضربه زدن به توپ را افزایش می‌دهد. اگر بازیکنان مهارت صحیح پرش و ریباند را آموخته باشند، باید طوری با توپ فرود آیند که آماده پرش مجدد برای شوت باشند. آنها می‌توانند توپ را از بالای سر یا موقعیت زیرچانه شوت کنند اما باید همواره توپ را بالا نگاه دارند. اغلب بازیکنان عادت بد دریبل کردن توپ بلافاصله بعد از دریافت آن را در خود حفظ می‌کنند چه بعد از پاس و چه بعد از ریباند باشد. این عادتی است که باید ترک شود وبرعکس بر این نکته اصرار داشته باشید که بازیکنان بعد از ریباند دریبل نکنند و آنها را برای رعایت این نکته تحسین کنید.

زمان مناسب برای تقویت عادت بلند شدن بلافاصله بعد از ریباند برای شوت کردن، هنگام تمرینات فردی شوت است. به آنها بگویید اگر شوت آنها گل نشد باید با تلاش برای ریباند بروند، تعادل خود را به دست آورند و با شانه‌هایی راست پرش کنند و برای شوتی دیگر بالا روند. آنها باید این عمل را تا گل شده توپ ادامه دهند، سپس از نقطه‌ای دیگر تمرین شوت را مجدداً آغاز کنید. بزودی شوت بدون دریبل، یک واکنش حسی خودکار خواهد شد.

شوت کردن بعد از دریبل

هر چند این کار در صورت امکان باید بکلی محدود شود، زمان‌هایی وجود دارند که بازیکن ریباند کننده در حمله قبل از شوت می‌تواند دریبل کند و این کار او قابل قبول است. یک مثال واضح زمانی است که بازیکن توپ را در فاصله زیاد از سبد ریباند می‌کند و راه او به سمت سبد بازار است زیرا این موقعیت امکان به ثمر رساندن یک گل آسان را فراهم می‌کند. در این حال بازیکنان باید با اجرای دریبل و انجام لی‌آپ به سمت سبد بروند به این خاطر که راه به سمت سبد باز است.

                                                                                                           منبع: کتاب مهارت‌ها و تمرین‌های بسکتبال

                                                                                                                                  تنظیم و تدوین: ایمان پناهی