تبیان، دستیار زندگی
مردی عرب همسری گرفت عجم بودو عربی خوب بلد نبود. فردای آن روز صبح زود از خواب بلند شد و پریشان و به عربی به همسر خود گفت:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوره فاتحه و بهشت

سوره فاتحه

مردی عرب همسری گرفت عجم بودو  عربی خوب بلد نبود.

فردای آن روز صبح زود از خواب بلند شد و پریشان و به عربی به همسر خود گفت:

*ای خواجه ‌ام القرآن را به من بیاموز.*

خواجه گفت: چی شد که شب عجم خوابیدی و صبح عرب بیدار شدی؟

زن گفت: خواب دیدم که جهان آتش گرفتم و در میان آتش راهی باریک وجود داشت که به سوی بهشت می‌رفت.

حضرت موسی (ع) را دیدم که در این راه رفتند و یهودیان به دنبال ایشان بودند و حضرت فرمودند وای بر شما من به شما نگفتم خدای یکتا را بپرستید. و به پیامبر بعد از من ایمان آورید و همه از چپ و راست به آتش افتادند

و حضرت عیسی (ع) به تنهایی وارد بهشت شد و سپس حضرت عیسی (ع) در آن راه وارد شدند وعده‌ای نیز به دنبال ایشان و حضرت نگریستند و فرمودند: وای بر شما و آنان نیز در آتش افتادند و حضرت عیسی (ع) تنها وارد بهشت شدند.

بعد حضرت محمد (ص) وارد شدند و امت ایشان در پی‌شان بودند که نورشان عالم روشن شد و به یارانشان فرمودند: من به شما گفتم ایمان بیاورید و ایمان آوردید و همه وارد بهشت شدند.

من ماندم و دو زن دیگر. که فرمانی از طرف خدای بزرگ آمد: از ایشان بپرسید که سوره‌ ام القرآن را می‌دانند یا نه و زنان بهشت از آن دو زن پرسیدند و آنان هم خواندند و وارد بهشت شدند و از من پرسیدند و من نمی‌دانستم و گفتند: چرا سوره ام القرآن را نمی‌دانی تا در بهشت شوی و من بیدار شدم از شما می‌خواهم این سوره را به من یاد بدهید.

کشف الاسرار

تبیان .خرازی

**************************

مطالب مرتبط

شاخه ی گل

آن دست بهشتی

نه سحر و جادو و نه خطبه، بلکه معجزه

این یک جاذبه و کشش درونی است

صبر ایوب

شکایت شتر از صاحبش

سفینه توسط شیر نجات پیدا کرد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.