تبیان، دستیار زندگی
بسیاری از جانوران روی شاخه‌ها و برگ‌های یك درخت خانه می‌سازند. به یك شاخه ضربه‌ای بزنید تا حشراتی را كه در برگ‌ها زندگی می‌كنند پیدا كنید. از یك ذره‌بین، ظرف نگه‌داری حشرات و یك كتاب راهنما برای تشخیص نمونه‌های خود استفاده كنید. نكاتی را كه از آن‌ها فهم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زندگی در یك درخت

بسیاری از جانوران روی شاخه‌ها و برگ‌های یك درخت خانه می‌سازند. به یك شاخه ضربه‌ای بزنید تا حشراتی را كه در برگ‌ها زندگی می‌كنند پیدا كنید.

زندگی در یك درخت

وسایل لازم:

شما به

یك لوله‌ی بزرگ از كاغذ سفید یا پارچه،

یك تكه چوب

یك قلم موی كوچك

ظرف‌های جمع‌آوری

ذره‌بین یا ظرف نگه‌داری حشرات

كتاب راهنمای محیط

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

احتیاج دارید.

١- پارچه یا كاغذ خود را زیر یك شاخه‌ی بزرگ پهن كنید.

زندگی در یك درخت

٢- شاخه را روی پارچه یا كاغذ تكان دهید یا با چوب به آن ضربه بزنید.

زندگی در یك درخت

٣- حشرات روی پارچه یا كاغذ شما خواهند ریخت، آن‌ها را با یك قلم مو بردارید و درون یك ظرف جمع‌آوری قرار دهید.

زندگی در یك درخت

٤- از یك ذره‌بین، ظرف نگه‌داری حشرات و یك كتاب راهنما برای تشخیص نمونه‌های خود استفاده كنید. نكاتی را كه از آن‌ها فهمیده‌اید، در دفترچه‌تان یادداشت كنید.

از هر گونه چه تعداد دیده‌اید؟

با مداد یك نقاشی از آن‌ها بكشید.

زندگی در یك درخت

٥- حشره را زیر درختی كه آن را پیدا كرده‌اید یا در یك جای امن رها كنید. حال سعی كنید شاخه‌ای را از یك درخت دیگر تكان دهید. در برگ‌های كدام درخت حشرات بیش‌تری زندگی می‌كنند؟

زندگی در یك درخت

بازگشت