تبیان، دستیار زندگی
پرورش درختان در خانه كار آسانی است. در پاییز برخی از میوه‌های درخت بلوط یا دانه‌های دیگر را جمع كنید و برای خود یك جنگل بسازید!به گلدان تا جایی كه خاك آن كاملاً مرطوب شود آب دهید. گلدان را درون یك كیسه‌ی پلاستیكی بگذارید و سر آن را با یك نوار پلاستیكی ببن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رشد یك درخت

پرورش درختان در خانه كار آسانی است. در پاییز برخی از میوه‌های درخت بلوط یا دانه‌های دیگر را جمع كنید و برای خود یك جنگل بسازید!

وسایل لازم

وسایل لازم:

شما به

گلدان

خاك‌ گلدان

میوه‌ی درخت بلوط یا میوه‌ی درختان دیگر مثل انواع دانه‌ها یا مغزها

كیسه‌ی پلاستیكی

نوار پلاستیكی

ظرف زیرگلدانی

بیلچه

احتیاج دارید.

١- گلدان را با خاك گلدان پر كنید.

کاشت گیاه

٢- میوه‌ی درخت بلوط، دانه یا مغز را در خاك فرو كنید و روی آن را با خاك بپوشانید.

کاشت گیاه

٣- به گلدان تا جایی كه خاك آن كاملاً مرطوب شود آب دهید. گلدان را درون یك كیسه‌ی پلاستیكی بگذارید و سر آن را با یك نوار پلاستیكی ببندید سپس آن را لب پنچره بگذارید تا دانه‌ی شما جوانه بزند. باید صبور باشید چرا كه ممكن است این كار هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بكشد.

آبیاری گیاه

٤- زمانی كه دانه جوانه زد، گلدان را از كیسه خارج كنید و آن را درون یك زیر گلدانی قرار دهید تا آب اضافی از زیر آن خارج شود. جوانه را در كنار پنجره بگذارید و فراموش نكنید كه مرتب به آن آب دهید.

گلدان

٥- با بزرگ شدن درخت‌تان شما ناچارید آن را به گلدان بزرگ‌تری منتقل كنید.

کاشت گیاه

٦- زمانی كه قد درخت جوان (یا نهال شما) به ٥٠ تا ١٠٠ سانتی‌متر رسید آن را خارج از خانه و در محلی كه بتوانید به یك درخت بزرگ تبدیل شود بكارید.

کاشت گیاه

٧- به شكل سمت راست توجه كنید. آیا می‌توانید سه مرحله از زندگی یك درخت بلوط را ببینید؟ بچه‌ها جوانه و یك نهال را دردست دارندو پشت‌سر آن‌ها یك درخت جوان بلوط قرار دارد. این درخت جوان رشد می‌كند و نهایتاً به یك درخت بسیار بزرگ و پیر مانند درختی كه قبلا اندازه گرفتیم، تبدیل خواهد شد.

کاشت گیاه

بازگشت