تبیان، دستیار زندگی
معمولاً كتاب‌های راهنما یا سایر كتاب‌ها ارتفاع یك درخت را بیان می‌كنند ولی ما چگونه می‌توانیم آن را اندازه بگیریم؟ ١- روبروی یك درخت بایستید. یك مداد را در دست روبرویتان طوری بگیرید كه هم مداد و هم درخت را به طور هم زمان ببینید. از یك دوست بخواهید كه زیر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بلندی یك درخت

معمولاً كتاب‌های راهنما یا سایر كتاب‌ها ارتفاع یك درخت را بیان می‌كنند ولی ما چگونه می‌توانیم آن را اندازه بگیریم؟

وسایل لازم

وسایل لازم

شما به

مداد

یك تكه چوب

متر یا خط‌كش

دفترچه‌ی یادداشت

احتیاج دارید.

١- روبروی یك درخت بایستید. یك مداد را در دست روبرویتان طوری بگیرید كه هم مداد و هم درخت را به طور هم زمان ببینید. از یك دوست بخواهید كه زیر درخت بایستد.

درخت

٢- مداد را طوری بگیرید كه بالای آن با بالای درخت هم سطح باشد. انگشت شست خود را به پایین حركت دهید تا زمانی كه با پایین درخت هم سطح شود.

درخت

٣- مداد را بچرخانید و آن را در حالی كه هنوز انگشت شست‌تان هم سطح با پایین درخت است به حالت افقی در بیاورید. از دوست‌تان بخواهید از تنه درخت دور شود و زمانی كه از دید شما به انتهای مداد رسید از او بخواهید كه بایستد.

درخت

٤- با یك تكه چوب محل ایستادن دوست‌تان را علامت‌گذاری كنید. فاصله‌ی این محل تا درخت، ارتفاع درخت را نشان می‌دهد. آن را در دفتر خود یادداشت كنید.

درخت

جهت آشنایی با قسمت های مختلف گیاهان اینجا کلیک کنید.

بازگشت